image_pdfimage_print

79462550_2669176916482558_533084301328121856_o

Habilitačné konanie:

 • 2019: Hudobné umenie – operná réžia (doc.), Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brne, Česká republika (s účinnosťou do 1. 12. 2019; habilitačná prednáška 18. 10. 2019)

Annuntio vobis gaudium magnum/ Prinášam vám zvesť o veľkej radosti: Vážení študenti, kolegovia, priatelia, dovoľte mi oznámiť vám, že som dnes, na sviatok svätého evanjelistu Lukáša AD 2019, na pôde Hudobnej fakulty Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne úspešne obhájil habilitačnú prácu a predniesol habilitačnú prednášku na tému „Premeny archetypov operného herectva a režijnej práce pri barokovej (historicky poučenej) a modernej opernej réžii : Analýza javiskovej interpretačnej praxe na príklade inscenácie opery J. J. Fuxa Costanza e Fortezza.“ a bol mi priznaný titul docent v odbore hudobné umenie.

Úprimne ďakujem všetkým za podporu.

La fortuna ed il contento me superbo non farà. Sia felice in me l´amor. / Šťastie a spokojnosť ma neučinia pyšným. Nech je šťastná vo mne láska. Pietro Pariati: ária Porsennu z opery Costanza et Fortezza (1723)

Habilitačné konanie:

 • 2019: Hudobné umenie – operná réžia (doc.), Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brne, Česká republika (s účinnosťou do 1. 12. 2019; habilitačná prednáška 18. 10. 2019)

Dizertačné skúšky:

 • 2011: Dejiny a teória výtvarného umenia, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
 • 2005: Teória hudby (ArtD.), Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení

Rigorózna skúška:

 • 2007: Dejiny umenia a kultúry (PhDr.), Filozofická fakulta Trnavskej univerzity

Sury-Promocia

Ostatné štátne skúšky:

 • 2006: Dejiny opery (Mgr. art.), Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
 • 2006: Réžia opery (Mgr. art.), Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
 • 2006: Rozbor a dramaturgia opery (Mgr. art.), Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
 • 2004: Dejiny hudby (Bc.), Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
 • 2004: Teória hudby (Bc.), Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
 • 1997: Dejiny kultúry (Mgr.), Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity
 • 1997: Dejiny staršieho európskeho a slovenského umenia (Mgr.), Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity
 • 1997: Dejiny novšieho a súčasného umenia (Mgr.), Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity
 • 1995: Staršie dejiny umenia do konca 18. storočia (Bc.), Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity
 • 1995: Umenie 19. a 20. storočia (Bc.), Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity

Skúšky zo špeciálnych profilových predmetov:

 • 2009: Kapitoly z vizuálnych kultúrnych štúdií (prof. Marián Zervan)
 • 2009: Kritické pojmy z dejín umenia (prof. Marián Zervan)
 • 2009: Aktuálne problémy súčasného umenia (prof. Marián Zervan)
 • 2009: Metodológia de metodika dejín umenia (prof. Marián Zervan)
 • 2008: Metodológia vedy (prof. Ján Dubnička)
 • 2006: Operná dramaturgia (doc. Miroslav Blahynka)
 • 2005: Dejiny francúzskej drámy (prof. Soňa Šimková)
 • 2005: Dejiny opery 17. a 18. storočia (doc. Miloslav Blahynka)
 • 1997: Stredoveké nástenné maliarstvo (prof. Milan Togner)
 • 1997: Ikonografia v dejinách umenia (
 • 1996: Náboženská symbolika (dr. Peter Dúbrava)
 • 1996: Dejiny náboženstiev (prof. Ján Komorovský)
 • 1996: Seminár umeleckej kritiky (dr. Zuzana Bartošová)
 • 1996: Kultúrna antropológia (doc. Michal Slivka)
 • 1996: Semiotika kultúry (Jozef Cseres)
 • 1995: Management a organizácia kultúry (dr. Zuzana Bartošová)
 • 1995: Religionistika (prof. Ján Komorovský)
 • 1995: Patristika (prof. Františka Červeňanská)
 • 1995: Monastická kultúra (doc. Michal Slivka)
 • 1995: Ikonografia stredovekého umenia (dr. Ivan Gerát)
 • 1994:Metodika a prax pamiatkovej starostlivosti (doc. Magdaléna Kvasnicová)
 • 1994: Dejiny kultúry (prof. Milan Hamada)
 • 1994: Sociológia kultúry (dr. Adela Kvasničková)
 • 1994: Ikonografia (doc. Michal Slivka)
 • 1994: Byzantské umenie (prof. Alexander Avenarius)
 • 1993: Filozofia (Egon Gál)
 • 1993: Pomocné vedy historické (prof. Jozef Šimončič)
 • 1993: Úvod do estetiky a teórie umenia (prof. Peter Michalovič)

Prehľad štúdia:

Pedagógovia:

Počas štúdií absolvoval prednášky a semináre u významných osobností slovenskej a zahraničnej umenovedy a umenia: Rudolf Chadraba (CZ), Ivan Gerát, Michal Slivka, †Alexander Avenarius, Milan Hamada, †Iva Mojžišová, Jan Royt (CZ), †Milan Togner (CZ), †Karol Kahoun, Jozef Medvecký, Jadwiga Kuczyńska (PL), †Stanisława Gomulanka (PL), Ľubomíra Fašangová, †Ján Komorovský, †Mikuláš Bašo, Jozef Šimončič, †Richard Marsina, Ján Lukačka, †Jan Sokol, †Roger Scruton (GB), Jacques Rupnik (FR), Egon Gál, †Pavol Palkovič, Ján Doruľa, Martin Šmatlák, †Františka Červeňanská (FR), †Bohuslav Novotný, †Juraj Beneš, Ladilav Kačic, Pavol Smolík, Elena Zahoráková, Michal Spišák, Ľubomír Vajdička, Vladimír Strnisko, Peter Čanecký, Jozef Ciller, Soňa Šimková, Jana Wild, Nadežda Lindovská.