plagát

Témy:

  1. Madleňáková = Očami Východu: plocha, dekór
  2. Vrábová = Kostol a mešita (genéza, tvar, význam)
  3. Jurinová = Vlny orientalizmov v európskom umení
  4. Andučičová = Zakázaná krása – prejavy nenávisti voči umeniu v stredoveku
  5. Pavelková = Slovensko v tieni polmesiaca (stavby, šaty, koláče…)