Cesty spevu

 

Nina Hazuchová

 

Kolokvium o kontinuite vokálnej pedagogiky

na Katedre spevu HTF VŠMU

 

 

 

Termín: pondelok 19. septembra 2016 o 15:00

Miesto:  DVORANA – Koncertná sieň HTF VŠMU

Hostia: doc. Nina Hazuchová

Podujatie pripravili: doc. Mgr. art. Ľubica Rybárska, ArtD., PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

 

Katedra spevu je na ceste svojho poslania od roku 1949. Či už sa vám zdá táto cesta dlhá alebo krátka, stretli sa na nej mnohí významní vokálni interpreti, vokálni pedagógovia a iní umelci, ktorí zasvätili svoj život najexcelentnejšiemu a zároveň najčudnejšiemu umeniu, ktoré vygenerovala európska kultúra. Cesta slovenského vokálneho umenia samozrejme nezačína ani nekončí s Katedrou spevu, tá ale rozhodujúcim spôsobom vkročila do cesty mnohých umeleckých osudov. Východiská a perspektívy, miešanie názorov, vedomé či intuitívne hlásenie sa k určitým vokálnym metodikám a poetikám, inšpiratívne osudy, pamätihodné výkony… to všetko sú cesty spevu. Patria do nášho  predmetu Dejiny a literatúra spevu a je treba oboznámiť s nimi mladú nastupujúcu generáciu. A či už je cesta spevu našej katedry dlhá alebo krátka, dôležité je, že cesta pokračuje…. cesta nekončí… a to je na nej to najkrajšie.

V poradí šieste Cesty spevu budú venované životnému jubileu dlhoročnej pedagogičky Katedry spevu, slovenskej mezzosopranistke Nine Hazuchovej.

 

Všetkých záujemcov srdečne pozývame.

PhDr. Tomáš Surý, ArtD.