• 2017: produkcia koncertu pri príležitosti vernisáže fotografií, foyer Fakulty architektúry STU, Námestie slobody (Marina Lazić)
  • 2011: produkcia slávnostného programu pri príležitosti výročia UTV v Bratislave, aula Univerzity Komenského, za prítomnosti rektora Univerzity Komenského (účinkujúci: Róbert Smiščík, Maroš Klátik)
  • 2011: produkcia koncertu pri príležitosti vernisáže výstavy Stretnutie s veľkou Neznámou : Grófka Ludmilla Gizycka-Zamoyska, kolektív autorov, Poľský inštitút Bratislava (účinkujúci: Eva Malichaříková, Mária Hanyová, Róbert Smiščík, Marš Klátik)
  • 2010: produkcia slávnostného programu na vernisáž výstavy známok Slovenske pošty, Pálfiho paláce Bratislava, za prítomnosti prezidenta SR Ivana Gašparoviča (účinkujúci: Róbert Smiščík, Timea Aksérová)
  • 2009: produkcia koncertu pri príležitosti vernisáže výstavy Ľudmila Zamoyska v dokumentoch Hudobného múzea SNM, kolektív autorov, výstava pri príležitosti 180. výročia narodenia a 120. výročia smrti hudobnej skladateľky, knižnica Slovenského národného múzea v Bratislave; projekt podporený grantom Ministerstva kultúry SR (účinkujúci: Róbert Smiščík, Maroš Klátik)