Odborná a jazyková korektúra publikácií:

 • 2008 – 70. výročie vydania Jednotného katolíckeho spevníka (Zborník z muzikologickej konferencie). Spolok svätého Vojtecha Trnava, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Trnava-Bratislava 2008, 238 strán
 • 2005 – ABRAHAM, Gerald: Stručné dejiny hudby (2. opravené vydanie). Preklad Katarína Godárová. Bratislava : Hudobné centrum, 2005, 848 strán
 • 2004 – PAUER, Jozef: Nechuť byť spolu (filozofické eseje). Bratislava : Vydavateľstvo Homer, 2004, 160 strán
 • 2004 – MIĽŠTEJN, Natan: Štúdie o Chopinovi – KREMENŠTEJNOVÁ, Berta: Pedagogika G. G. Nejgauza. Preklad Cyril Dianovský. Bratislava : Hudobné centrum, 2004, 340 strán
 • 2004 – LAJCHA, Ladislav: Jozef Gregor Tajovský. Divadelný slovník. Bratislava : Slovenská teatrologická spoločnosť, 2004, 176 strán
 • 2004 – BLAHYNKA, Miloslav: Wasserbauerove inscenácie Janáčkových opier v Slovenskom národnom divadle. Bratislava : Slovenská teatrologická spoločnosť, 2004, 56 strán
 • 2001 – VANČO, Martin (edit.): Interdisciplinárne problémy pri reštaurovaní pamiatok (zborník príspevkov z konferencie SNG). Bratislava : SNG, 2001, 82 strán
 • 2000 – VANČO, Martin (edit.): Kritéria hodnotenia reštaurátorských prác (zborník príspevkov z konferencie SNG). Bratislava : SNG, 2000, 66 strán
 • 2000 – PAUER, Jozef: Strata miery (filozofické eseje). Bratislava : Vydavateľstvo Homer, 2000, 160 strán
 • 1999 – GERÁT, Ivan – SURÝ, Tomáš (edit.): Umenie Slovenska – jeho historické funkcie (zborník príspevkov z konferencie SAV). Bratislava : SAV, 1999, 196 strán (spolu s I. Gerátom)
 • 1998 – Vojak vo výtvarnom umení, katalóg výstavy k 54. výročiu SNP v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.