Fond na podporu umenia:

  • (2) 2019/2020: Turíčne oratórium (libreto oratória pre Ľ. Bernátha)
  • (1) 2018/2029: Berona (libreto baletu pre Ľ. Bernátha)