Citácie v databáze Web of Science:

 

 

Najvýznamnejšie ohlasy na publikované texty:

 • Citovaná práca: SURÝ, Tomáš: Giuseppe Verdi a jeho Luisa Miller. Bratislava : Opera SND, bulletin k premiére opery Luisa Miller v SND, 2001, s. 6-11.
  – Citácia: ZÁHRADNÍKOVÁ, Miroslava: Opera SND otvorila sezónu 2001/2002 premiérou diela Luisa Miller. Tlačová správa TASR, 02-10-2001.
 • Citovaná práca: SURÝ, Tomáš: Johann Sebastina Bach : Organ Works. Bratislava : Opus, 2000, text k CD, nečíslované
  – Ohlas: URSÍNYOVÁ, Terézia: Johann Sebastina Bach : Organ Works. Recenzie CD. In: Hudobný život 5/2002, s. 45-46
 • Citovaná práca: SURÝ, Tomáš: 2001: Omša svätého Gregora na oltáriku Ukrižovania zo Spišskej Soboty. In: GERÁT, Ivan – SURÝ, Tomáš (edit.): Umenie Slovenska – jeho historické funkcie. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 1999, s. 33-44.
  – Ohlas: GERÁT, Ivan: Stredoveké obrazové témy na Slovensku : Osoby a príbehy. Bratislava : Veda, 2001; s. 90.

Iné významné ohlasy:

 • 2021: HRČKOVÁ, Naďa: Juraj Beneš: Skladateľ a jeho doba. Bratislava: MArenčin PT, 2021, s. 166.
 • 2010: PETRÁŠ, Stanislav: Ružová grófka : Príbeh zakladateľky prvého rozária na Slovensku. Dolná Krupá : Občianske združenie Korompa, 2010, s. 60.
 • 2010: MICHALKOVÁ, Ľudmila: Zur Rezeption und Reflexion von Haydns Musik in der Slowakei. IN: Haydn teh progresive. Eisenstadt : Haydn Konzervatoium, 2009, s. 17.
  – Ohlas: Foto: Tomáš Surý
 • 2010: Ľudmila Zamoyska – slovenská hudobná skladateľka 19. storočia : konferencia, koncert, výstava.
  – Ohlas: URSÍNYOVÁ, Terézia: ….. recenzia na podujatie. In: Hudobný život ?/2010, s. ???. V tlači.
 • 2006: V auguste a v septembri 2006 bola v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici výstava SCÉNOGRAFIA: Z prác Elišky Stankovej a Kristíny Hroznovej. Na výstave boli vystavené aj fotografie a návrhy kostýmov a scény z mojich operných predstavení Čakáreň (Fragmenty 2002), Telefón (2003), Všetko je ako má byť (Fragmenty 2003) a Nápoj lásky (2005).
 • 2005: ŠTEFKOVÁ, Markéta: „Il sogno di Poppea” Juraja Beneša : Dialóg s Claudiom Monteverdim. In: Slovenská hudba 2/2005, s. 180-194.
 • 2005: ŠTEFKOVÁ, Markéta: Jakov Izakovič Miľštejn: Štúdie o Chopinovi. Recenzia knihy.
  In: Slovenská hudba 1/2005, s. 103-105.