image_pdfimage_print
Annuntio vobis gaudium magnum: Fasciculum opus meum tomus secundus natus est. Hoc est opus meum:

  • (3) 2018: SURÝ, Tomáš: Compassio : Vplyv myšlienok františkánskeho hnutia na zmeny v stredovekej ikonografii. ISBN 978-80-971729-4-7. Bratislava : Theatrica, 2018,  204 strán, kniha vyšla s podporou Fondu na podporu umenia
  • (2) 2017: SURÝ, Tomáš: Panstvo Dolná Krupá : Archívne a obrazové dokumenty z 18. až 20. storočia. Druhé, upravené vydanie. ISBN 978-80-971729-3-0; Bratislava : Theatrica, 2017; 120 strán; kniha vyšla s podporou Fondu na podporu umenia
  • (1) 2015: SURÝ, Tomáš: Panstvo Dolná Krupá : Archívne a obrazové dokumenty z 18. až 20. storočia. ISBN 978-80-971729-1-6; Bratislava : Theatrica, 2015; 117 strán