Annuntio vobis gaudium magnum: Fasciculum opus meum tomus secundus natus est. Hoc est opus meum: Hotové rukopisy pripravené na posúdenie a publikovanie tlačou v roku 2024/2025:

  • (5) SURÝ, Tomáš: Boj o most: Pojednanie o inscenačnej praxi 17. až 19. storočia
  • (4) SURÝ, Tomáš: Melodramma: Dramaturgické konvencie váženej talianskej opery 17. až 19. storočia.

Publikované tlačou:

  • (3) 2018: SURÝ, Tomáš: Compassio : Vplyv myšlienok františkánskeho hnutia na zmeny v stredovekej ikonografii. ISBN 978-80-971729-4-7. Bratislava: Theatrica, 2018,  204 strán. Kategória: AAB. Kniha vyšla s podporou Fondu na podporu umenia.
  • (2) 2017: SURÝ, Tomáš: Panstvo Dolná Krupá : Archívne a obrazové dokumenty z 18. až 20. storočia. Druhé, upravené vydanie. ISBN 978-80-971729-3-0; Bratislava: Theatrica, 2017; 120 strán. Kategória: AAB. Kniha vyšla s podporou Fondu na podporu umenia.
  • (1) 2015: SURÝ, Tomáš: Panstvo Dolná Krupá : Archívne a obrazové dokumenty z 18. až 20. storočia. ISBN 978-80-971729-1-6; Bratislava: Theatrica, 2015; 117 strán. Kategória: AAB.