doc. PhDr. Tomáš Surý, ArtD. (*1972) je absolventom Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity, odbor dejiny výtvarného umenia a kultúry (1992-1997, rigorózna skúška 2007; dizertačná skúška 2011) a Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor operná réžia (2001-2006, dizertačná skúška 2005). Absolvent Ľudového konzervatória (1990-1994), odbor klavír. Absolvent doktorandského štúdia v odbore teória hudby na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU (2008).

Profilovo sa venuje sa dejinám a estetike hudobnodramatických žánrov, najmä opere 17.-19. storočia, dejinám umenia, najmä talianskemu umeniu 13. až 18. storočia, ďalej stredovekej ikonografii, františkánskemu umeniu a klasickej a kresťanskej symbolike.

Pedagogicky pôsobí na Vysokej škole múzických umení (Hudobná a tanečná fakulta, Divadelná fakulta), Univerzite Komenského (Univerzita tretieho veku), Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Lektorsky vedie viaceré kurzy občianskeho združenia Theatrica a programovo a produkčne zastrešuje zahraničné poznávacie exkurzie.

10304770_10202926180507497_4330358428641995029_n

Doteraz realizované réžie v zahraničí:

– (6) 2016: Poľsko: Johann Joseph Fux: Costanza e Fortezza (obnovená premiéra v technologicky zmenených barokových dekoráciách; 25. augusta 2016, Festival Barokowe Eksploracje, Dworek Goscinny, Szczawnica)

– (5) 2015: Česká republika: Johann Joseph Fux: Costanza e Fortezza (hudobné naštudovanie Marek Štryncl, Musica Florea, choreografia Helena Kazárová; 31. 7. a 1. 8. 2015, Jízdárna Světce u Tachova)

– (4) 2015: Česká republika: Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky (Hudobné naštudovanie: Jakub Žídek. Dům kultury města Ostrava, premiéra 23, 24. 6. 2015) Kritika tu + Ohlas tu + Ohlas 2 tu

– (3) 2012: Česká republika: Tomáš Surý: Prodaná Rusalka – surreální pohádka z přostredí prostonárodního svépomocného cirkusu (Divadlo Cooltour, Ostrava, hudobné naštudovanie Jakub Žídek; premiéra 7. a 9. 3. 2012)
– (2) 2010: Česká republika: Bohuslav Martinů: Veselohra na mostě. Hudobné naštudovanie: Jakub Žídek. Dům kultury města Ostrava, premiéra 7. 12. 2010)
– (1) 2010: Česká republika: Bohuslav Martinů: Hlas lesa. Hudobné naštudovanie: Jakub Žídek. Dům kultury města Ostrava, premiéra 7. 12. 2010)

Doteraz realizované réžie na Slovensku:

(35) 2024: W. A. Mozart: Divadelný riaditeľ alebo Mnoho kriku pre nič? Divadlo DK Lúky Bratislava. Hudobné naštudovanie Jozef Kundlák.

(34) 2023: W. A. Mozart: Die zauberflöte. Umelecká scéna SĽUK, hudobné naštudovanie Marco Vlasák.

-(33) 2022: Mamutie jazero alebo Strasti a slasti evolúcie (Fragmenty 2022): premiéra: 8. 12. 2022, Divadlo Lab, hudobné naštudovanie Marko Vlasák, Oksana Zvineková

-(32) 2022: Così fan tutte. Premiéra 10. 5. 2022. Koncertná sieň Dvorana, hudobné naštudovanie Marco Vlasák, Oksana Zvineková, Ladislav Kaprinay

– (31) 2022: Hotel alebo Fragmenty Fragmentov 2021. Premiéry 28. a 29. 3. 2022, Divadlo LAB, hudobné naštudovanie Marco Vlasák, Oksana Zvineková

– (30) 2020: Adam a Evy alebo Korida lásky (Fragmenty 2019). Premiéry 16. a 17. 2. 2020, Divadlo LAB, hudobné naštudovanie Dušan Štefánek, Oksana Zvineková

– (29) 2019: Ľuboš Bernáth: Margita a Besná. Premiéry: 8. a. 9. 5. 2019, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava Bratislava, hudobné naštudovanie Dušan Štefánek, Oksana Zvineková, Ladislav Kaprinay, Marco Vlasák

– (28) 2018: The Street (Fragmenty 2018). Premiéry 13. a 14. 12. 2018, Divadlo LAB, hudobné naštudovanie Dušan Štefánek, Oksana Zvineková

– (27) 2018: Johann Adolf Hasse: Marc´Antonio e Cleopatra. Premiéra 1: Dvora domu Albrechtovcov, Bratislava, 22. 6. 2018 + premiéra 2: Koncertná sieň klarisky 23. 6. 2018. Hudobné naštudovanie Peter Zajíček. Musica aeterna.

– (26) 2018: Emmerich Kálmán: Die CsárdásfürstinPremiéry 9. a 10. 5. 2018, Umelecká scéna SĽUK, hudobné naštudovanie Dušan Štefánek

– (25) 2017: Disperate (Zúfalé) Zúfalé alebo Nesúvisiace etudy na ženské zúfalstvo (Fragmenty 2017). Premiéry 15. a 16. 12. 2017, Divadlo LAB, hudobné naštudovanie Dušan Štefánek, Oksana Zvineková

– (24) 2017: Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky. Premiéry 3. 5. 2017, Umelecká scéna SĽUK, hudobné naštudovanie Dušan Štefánek

– (23) 2016: Stroskotanie na ostrove lásky alebo Putovanie na Kythéru (Fragmenty 2016). Premiéra 15. a 16. 12. 2016, Divadlo LAB, hudobné naštudovanie Dušan Štefánek, Oksana Zvineková

– (22) 2016: Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice. Premiéry 24. a 25. 4. 2016, Umelecká scéna SĽUK, hudobné naštudovanie Dušan Štefánek, zbormajster Ladislav Kaprinay. Kritika tu

– (21) 2015: Očarenie z premeny alebo Zrod komédie z ducha hudby (Fragmenty 2015). Premiéry 13. a 14. 12. 2015, Divadlo LAB, hudobné naštudovanie Dušan Štefánek, Oksana Zvineková

– (20) 2015: Bohuslav Martinů: Slzy nože (slovenská premiéra). Premiéry 22. a 23. 3. 2015, Umelecká scéna SĽUK, hudobné naštudovanie Dušan Štefánek, Ladislav Kaprinay, Maroš Klátik; Kritika tu

– (19) 2015: Joseph Haydn: La canterina. Premiéry 22. a 23. 3. 2015, Umelecká scéna SĽUK, hudobné naštudovanie Dušan Štefánek, Ladislav Kaprinay, Maroš Klátik; Kritika tu

– (18) 2014: Vlasy alebo Mladá láska, to je raj (Fragmenty 2014). Predstavenie venované 25. výročiu Nežnej revolúcie 1989. Premiéry 7. a 8. 12. 2014, Divadlo LAB, hudobné naštudovanie Dušan Štefánek, Maroš Klátik

– (17) 2014: Mozart: Le nozze di Figaro. Premiéry 5. a 6. 5. 2014, Umelecká scéna SĽUK, Rusovce, hudobné naštudovanie Marián Lejava, Maroš Klátik; Kritika tu

– (16) 2013: Fragmenty 2013. Divadlo Lab, hudobné naštudovanie Mgr. art. Marián Lejava, ArtD.; Mgr. art. Ladislav Kaprinay

– (15) 2013: Mozart/Menotti: Lo sposo deluso e Amelia al ballo (slovenská premiéra). Premiéry 19. a 20. 4. 2013, Umelecké scéna SĽUK, Rusovce, hudobné naštudovanie Marián Lejava. Kritika tu
– (14) 2012: Štrikujúca Venuša alebo Sentimentálne scény s koncentrátom emócií (Fragmenty 2012). Premiéry 12. a 13. 12. 2012, Metské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, hudobné naštudovanie Marián Lejava, Ladislav Kaprinay
– (13) 2012: Joseph Haydn: La canterina, premiéra: 28. 11. 2012 (Stredisko kultúry Vajnorská, hudobné naštudovanie Marián Lejava, Maroš Klátik; premiéra 28. 11. 2012; s podporou Ministerstva kultúry SR
– (12) 2011: Fluskáčik alebo Posledné Vianoce pres najbližším koncom sveta (Divadlo LAB, Divadelná fakulta VŠMU, hudobné naštudovanie Marián Lejava, Maroš Klátik; premiéra 14. 12. 2011)
– (11) 2010: Tomáš Surý: Prodaná Rusalka – surreální pohádka z přostredí prostonárodního svépomocného cirkusu (Fragmenty 2010) (Divadlo LAB, Divadelná fakulta VŠMU, hudobné naštudovanie Marián Lejava, Maroš Klátik; premiéra 19. 12. 2010)
– (10) 2010: Figaro frammentato con due mescolanze di danza ossia Gli studi coniugali (Fragmenty 2009/2010); upútavka tu:


– (9) 2009: Anton Zimermann: Andromeda a Perzeus (preklad a naštudovanie textu), hudobné naštudovanie Marián Lejava, Festivalový orchester Apollo, festival Dni starej hudby, 12. 6. 2009, koncertná sieň Dvorana VŠMU Bratislava; osoby a obsadenie: Andromeda – Adela Mojžišová, Perseus – Daniel Ratimorský, Kassiopea – Paulína Böhmerová, Kepheus – Roman Polačik, Veľkňaz – Pavol Gmuca.
(8) 2007: Fragmenty 2007 (Malá scéna VŠMU, hudobné naštudovanie Marián Lejava, réžia Pavol Smolík a Tomáš Surý, 19.-20. 11. 2007)
(7) 2005: G. Donizetti: L´elisir d´amore (VŠMU 2005, hudobné naštudovanie Ondrej Lenárd, Adina: Adriana Kučerová, Silvia Adamíková, Nemorino: Onrej Šaling, Belcore: Filip Tůma)
(6) 2003: Všetko je ako má byť – povinná radosť v šiestich skutočných tableau (Fragmenty 2003) (Štúdio 12, Jakubovo nám., hudobné naštudovanie Ondrej Lenárd)
(5) 2003: G. C. Menotti: The Telephone (VŠMU 2003, hudobné naštudovanie Sarah Meredith-USA, Lucy: Adriana Kučerová, Ben: Ján Kapala)
(4) 2003: Ch. W. Gluck: Orfeo ed Euridice (VŠMU 2003, hudobné naštudovanie Ondrej Lenárd, Orfeo: Petra Veberová, Euridice: Adriana Kučerová, Amore: Oľga Listova, Silvia Adamíková)
(3) 2002: Čakáreň (Fragmenty 2002) (Malá sála Reduty, hudobné naštudovanie Ondrej Lenárd)
(2) 2001: Tomáš Surý: Odchádzam zo zeme, idem do neba, Bratislava, open air predstavenie pri pamätníku Jurija Gagarina na Račianskom Mýte v rámci divadelného festivalu Za Gagarinom
(1) 1995: Tomáš Surý: Margita a Besná – balada v troch častiach (piatich obrazoch) o boji dvoch žien o neschopného chlapa , Trnava, divadelný súbor Tŕpava

11081486_547176208753186_8851840036089614428_n

Ako asistent réžie participoval na projektoch (zahraničie):

– (1) 2013: W. A. Mozart: Cosi fan tutte; Astra Theatru, Victoria, Gozo (Malta). Réžia: Maria Luisa Bigai, dirigent: Michelangelo Galeati.

Ako asistent réžie participoval na projektoch (Slovensko):

– (10) 2011: W. A. Mozart: Don Giovanni (VŠMU 2011, 5.-6. 4. 2011, hudobné naštudovanie Marián Lejava, Dušan Štefánek, Milada Synková, réžia Pavol Smolík; Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava)
– (9) 2010: Bohuslav Martinů: Mariken z Nimègue, Sestra Paskalina, Veselohra na moste (VŠMU 2010, 17-19. 4. 2010, hudobné naštudovanie Marián Lejava, réžia P. Smolík, Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava Bratislava)
– (8) 2009: Bohuslav Martinů: Mariken z Nimègue (Hry o Marii) + Veselohra na moste (VŠMU 2009, 14. 12.2009, hudobné naštudovanie Marián Lejava, réžia P. Smolík, Koncertná sieň Dvorana Bratislava)
– (7) 2008: Mozart: Così fan tutte (VŠMU 2008, hudobné naštudovanie Marián Lejava, réžia P. Smolík, Divadlo SĽUK Rusovce)
– (6) 2007: Benda: Ariadna na Naxe (Dvorana VŠMU, hudobné naštudovanie Peter Zajíček, réžia Pavol Smolík)
– (5) 2004: Fragmenty 2004/05 (VŠMU 2005, hudobné naštudovanie Ondrej Lenárd, réžia Marián Chudovský, A4-Nultý priestor).
– (4) 2004: Rossini: Il barbiere di Siviglia (VŠMU 2004, hudobné naštudovanie Ondrej Lenárd, réžia Pavol Smolík, Divadlo Aréna)
– (3) 2002: Mozart: Così fan tutte (VŠMU 2002, hudobné naštudovanie Ondrej Lenárd, réžia A. Hlinková, Malá sála Reduty)
– (2) 2002: Benda: Ariadna na Naxe + Médea (BHS 2002, Musica Aeterna, hudobné naštudovanie Anton Popovič, Malá sála Reduty)
– (1) 2002: Draghi: Il marito ama più (Dni starej hudby 2002, Solamente naturali, hudobné naštudovanie Stephen Stubbs, réžia Roman Bajzík, Bratislavský hrad)

DSCF3745

Ako asistent produkcie spolupracoval pri projektoch:

– 2006: Mozart: Die Zauberflöte (VŠMU 2006, hudobné naštudovanie Ondrej Lenárd, réžia Lenka Horinková)

Dramaturgicky sa podieľal na projektoch:

– 2018: Emmerich Kálmán: Die Csárdásfürstin

– 2017: Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky

– 2016: Gluck: Orfeo ed Euridice

– 2015: Haydn: La canterina / Martinu: Slzy nože

-2011: In honorem S. Francisci 27. 5. 2011 – pásmo slova a hudby v rámci festivalu „Noc kostolov“, Trnava, františkánsky kostol.
-2011: Stretnutie s veľkou Neznámou : Grófka Ludmilla Gizycka-Zamoyska, spolu s Ľudmilou Michalkovou, koncert, Poľský inštitút Bratislava 14. 4. 2011
-2010: In honorem S. Francisci 4. 6. 2010 – pásmo slova a hudby v rámci otvorenia XIX. ročníka Dilongovej Trstenej, celoštátnej súťaže v umeleckej recitácii slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy. Trstená, Františkánsky kostol, 4. 6. 2010).
-2009: Ľudmila Zamoyska – slovenská hudobná skladateľka 19. storočia
-2009: In honorem S. Francisci 4. 10. 2009 Výber textov na komponované pásmo slova a hudby na uctenie sviatku sv. Františka. Františkánsky kostol v Bratislave. Na koncerte odzneli skladby slovenských františkánskych skladateľov pátra Gaudentia Dettelbacha OFM (1739-1818) a pátra Jozefa Řeháka OFM (1742-1815), kompozície gregoriánskeho chorálu a výber z františkánskych historických textových prameňov. Účinkujúci: Jozef Šimonovič (umelecký prednes) a speváci a hudobníci františkánskeho kostola v Bratislave a ich hostia.
– 2006: J. B. Lully / J. B. P. Moliére: Le grand divertissement royal de Chambord dont Monsieur de Pourceaugnac (LWV 41); dramaturgická príprava projektu barokovej hudby v rámci VŠMU, hudobné naštudovanie: Peter Zajíček, VŠMU Baroque Orchestra.

DSCF3937