Umelecká sólová pieseň

1 Východiská sólové piesne: antika, stredovek, trubadúry, truvéri, minesängri, ingrici, žongléri.
2. Renesančné dvory a vývoj sólovej piesne.
3. Sólová pieseň v 18. storočí: snaha o špecifikáciu piesne a jej vymedzenie voči opernej árii.
4. Sólová pieseň v 19. storočí: nemecká Lied: Schubert, Schumann.
5. Sólová pieseň v 19. storočí: nemecká Lied: Mahler, Wolf.
6. Sólová pieseň v 19. storočí: ruské romance
7. Sólová pieseň v 19. storočí: talianske piesne (Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini, Tosti)
8. Sólová pieseň v 20. storočí
9. Sólová pieseň v 21. storočí

Copyrighted Material: © doc. PhDr. Tomáš Surý, ArtD. 2006-2023

v príprave, aktualizované: 29. 1. 2023