Granty:

  • (5) 2021/2022: grant na vydanie vedeckej monografie: Tomáš Surý: Melodramma: Dramaturgické konvencie operier 17. až 19. storočia, hlavný riešiteľ
  • (4) 2017/2018: grant na vydanie vedeckej monografie: Tomáš Surý: Compassio 2018, hlavný riešiteľ
  • (3) 2018: grand na inscenáciu: J. A. Hasse: Marc´Antonio e Cleopatra; spolupracovník s tímom
  • (2) 2016: grant na vydanie monografie: Tomáš Surý: Panstvo Dolná Krupá 2017; hlavný riešiteľ
  • (1) 2016: grant na koncert: Tomáš Surý+Ľuboš Bernáth: oratórium svätý Martin, hlavný riešiteľ
Tvorivé štipendiá:
  • (3) 2021/2022: vznik vedeckej monografie: Tomáš Surý: Pojednanie o inscenačnej praxi opier 17. a 18. storočia
  • (2) 2019/2020: Turíčne oratórium (libreto oratória pre Ľ. Bernátha)
  • (1) 2018/2029: Berona (libreto baletu pre Ľ. Bernátha)