Katedra spevu je na ceste svojho poslania od roku 1949. Či už sa vám zdá táto cesta dlhá alebo krátka, stretli sa na nej mnohí významní vokálni interpreti, vokálni pedagógovia a iní umelci, ktorí zasvätili svoj život najexcelentnejšiemu a zároveň najčudnejšiemu umeniu, ktoré vygenerovala európska kultúra. Cesta slovenského vokálneho umenia samozrejme nezačína ani nekončí s Katedrou spevu, tá ale rozhodujúcim spôsobom vkročila do cesty mnohých umeleckých osudov. Východiská a perspektívy, miešanie názorov, vedomé či intuitívne hlásenie sa k určitým vokálnym metodikám a poetikám, inšpiratívne osudy, pamätihodné výkony… to všetko sú cesty spevu. Patria do nášho predmetu Dejiny a literatúra spevu a je treba oboznámiť s nimi mladú nastupujúcu generáciu. A či už je cesta spevu našej katedry dlhá alebo krátka, dôležité je, že ceste pokračuje…. cesta nekončí… a to je na nej to najkrajšie. Všetkých záujemcov srdečne pozývame. PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

Cesty spevu 1 = Pozývame Vás na prvú Cestu spevu. Venujeme ju zakladateľskej osobnosti Katedry spevu, doc. Anne Hrušovskej, ktorej sté výročie narodenia si ten to rok pripomíname, a jej najznámejšej žiačke, Lucii Poppovej, od smrti ktorej uplynie dvadsať rokov.
Termín: 26. septembra 2012 o 14:00
Miesto: DVORANA – Koncertná sieň HTF VŠMU
Hostitelia: Katedra spevu HTF VŠMU
Hostia: emeritné pedagogičky spevu na KS: prof. Eva Blahová, prof. Vlasta Hudecová, Mgr. Zlatica Livorová
Moderátor okrúhleho stola: prof. Peter Mikuláš, ArtD.
Podujatie pripravili: Mgr. Jana Pastorková, ArtD., PhDr. Tomáš Surý, ArtD.