image_pdfimage_print

Katedra spevu je na ceste svojho poslania od roku 1949. Či už sa vám zdá táto cesta dlhá alebo krátka, stretli sa na nej mnohí významní vokálni interpreti, vokálni pedagógovia a iní umelci, ktorí zasvätili svoj život najexcelentnejšiemu a zároveň najčudnejšiemu umeniu, ktoré vygenerovala európska kultúra. Cesta slovenského vokálneho umenia samozrejme nezačína ani nekončí s Katedrou spevu, tá ale rozhodujúcim spôsobom vkročila do cesty mnohých umeleckých osudov. Východiská a perspektívy, miešanie názorov, vedomé či intuitívne hlásenie sa k určitým vokálnym metodikám a poetikám, inšpiratívne osudy, pamätihodné výkony… to všetko sú cesty spevu. Patria do nášho predmetu Dejiny a literatúra spevu a je treba oboznámiť s nimi mladú nastupujúcu generáciu. A či už je cesta spevu našej katedry dlhá alebo krátka, dôležité je, že ceste pokračuje…. cesta nekončí… a to je na nej to najkrajšie. Všetkých záujemcov srdečne pozývame. PhDr. Tomáš Surý, ArtD.

Cesty spevu 1 = Pozývame Vás na prvú Cestu spevu. Venujeme ju zakladateľskej osobnosti Katedry spevu, doc. Anne Hrušovskej, ktorej sté výročie narodenia si ten to rok pripomíname, a jej najznámejšej žiačke, Lucii Poppovej, od smrti ktorej uplynie dvadsať rokov.
Termín: 26. septembra 2012 o 14:00
Miesto: DVORANA – Koncertná sieň HTF VŠMU
Hostitelia: Katedra spevu HTF VŠMU
Hostia: emeritné pedagogičky spevu na KS: prof. Eva Blahová, prof. Vlasta Hudecová, Mgr. Zlatica Livorová
Moderátor okrúhleho stola: prof. Peter Mikuláš, ArtD.
Podujatie pripravili: Mgr. Jana Pastorková, ArtD., PhDr. Tomáš Surý, ArtD.