• (12) 2024: Divadelný riaditeľ alebo mnoho spevu pre nič?
 • (11) 2023: W. A. Mozart. Die Zauberflöte
 • (10) 2018: Emmerich Kálmán: Die Csárdásfürstin
 • (9) 2017: Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky
 • (8) 2016: Gluck: Orfeo ed Euridice
 • (7) 2015: Haydn: La canterina / Martinu: Slzy nože
 • (6) 2011: In honorem S. Francisci 27. 5. 2011 – pásmo slova a hudby v rámci festivalu „Noc kostolov“, Trnava, františkánsky kostol.
 • (5) 2011: Stretnutie s veľkou Neznámou : Grófka Ludmilla Gizycka-Zamoyska, spolu s Ľudmilou Michalkovou, koncert, Poľský inštitút Bratislava 14. 4. 2011
 • (4) 2010: In honorem S. Francisci 4. 6. 2010 – pásmo slova a hudby v rámci otvorenia XIX. ročníka Dilongovej Trstenej, celoštátnej súťaže v umeleckej recitácii slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy. Trstená, Františkánsky kostol, 4. 6. 2010).
 • (3) 2009: Ľudmila Zamoyska – slovenská hudobná skladateľka 19. storočia
 • (2) 2009: In honorem S. Francisci 4. 10. 2009 Výber textov na komponované pásmo slova a hudby na uctenie sviatku sv. Františka. Františkánsky kostol v Bratislave. Na koncerte odzneli skladby slovenských františkánskych skladateľov pátra Gaudentia Dettelbacha OFM (1739-1818) a pátra Jozefa Řeháka OFM (1742-1815), kompozície gregoriánskeho chorálu a výber z františkánskych historických textových prameňov. Účinkujúci: Jozef Šimonovič (umelecký prednes) a speváci a hudobníci františkánskeho kostola v Bratislave a ich hostia.
 • (1) 2006: J. B. Lully / J. B. P. Moliére: Le grand divertissement royal de Chambord dont Monsieur de Pourceaugnac (LWV 41); dramaturgická príprava projektu barokovej hudby v rámci VŠMU, hudobné naštudovanie: Peter Zajíček, VŠMU Baroque Orchestra.