Sprievodné texty k „First Day Cover“ (FDC) k novým emisiám známok Slovenskej pošty
  • (3) 2014: Trojhlasné gajdy (Národné hudobné nástroje). Bratislava : Pofis, dátum vydania: 5. 5. 2014, číslo emisie: 563, FDC 563;WNS SK009.1
  • (2) 2011: Ján Cikker. Bratislava : Pofis, dátum vydania: 29. 7. 2011, číslo emisie: 502, FDC 502; WNS SK014.11
  • (1) 2008: Eugen Suchoň. Bratislava : Pofis, dátum vydania: 17. 4. 2008, číslo emisie: 418, FDC 418; WNS SK007.08