• 2016: Grant Slovenského ochranného zväzu autorského: Tomáš Surý+Ľuboš Bernáth: oratórium svätý Martin, hlavný riešiteľ