• 8. 8. 2019: Opera v Bratislave pre vznikom SND. Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca. Letná univerzita seniorov Univerzity Komenského v spolupráci s Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislavou.