Pozvánka tu
Posudok prof. Juraja Hatríka tu

Francúzska opera ako inscenačná výzva (doktorandská prednáška, Galéria Francúzskeho inštitútu v Bratislave, Sedlárska 7, pondelok 1. 10. 2007 o 17:00-18:45
Prednáška prináša koncentrovaný pohľad na jednotlivé vybrané fenomény, ktoré sú prítomné vo viac či menej viditeľnej forme zakódované v partitúre operného diela. Prvoradým cieľom bolo verbalizovať fenomény, ktoré sú v opere typicky „francúzske“ a ako tieto špecifiká nadväzujú na jednotlivé pevné časti štruktúry inscenovania operného diela v následnosti na ich aplikáciu na aktuálnu interpretáciu, teda na réžiu, herectvo, spev, scénografiu, estetickú analýzu atď. Popri tradične skúmaných triviálno-praktických či dekoratívnych funkciách artefaktov opernej literatúry sa autori zväčša nezamýšľajú nad miestom a funkciou hudby opery v kontexte uvedených fenoménov, nad úlohou opery a opernej hudby pri poznávaní či konštruovaní skutočnosti a predstáv interpreta v danom historickom období, ako i nad ich vzťahom k uctievaniu istých hodnôt. Ako predmet analýzy bola zvolená parížska inscenácia Rameauovej opery-baletu Les Indes galantes od Andreia Serbana.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *