Verejne predvedené komponované pásma slova a hudby:

  • 2011: O Francisce Christi forme (Františkánsky kostol Trnava 27. 5. 2011), pásmo slova a hudby v rámci festivalu „Noc kostolov“, Program: Gaudentius Dettelbach OFM, Jozef Řehák OFM, David Jackson, Marco Frisina, kompozície gregoriánskeho chorálu a výber z františkánskych historických textových prameňov. Výber hudby: Sylvia Urdová, výber textov: Tomáš Surý. Účinkujúci: páter gvardián Juraj Andrej Mihály OFM a speváci a hudobníci františkánskeho kostola v Bratislave a ich hostia: Hilda Gulyasová, Tomáš Šelc, Juraj Tomka, Júlia Urdová, Katarína Kleinová, Sylvia Urdová, Marek Cepko, brat Bartimej OFM, brat Efrém OFM, brat Jakub OFM, brat Rufín OFM, brat Zachej OFM.
  • 2010: In honorem S. Francisci (Františkánsky kostol Trstená 4. 6. 2010), pásmo slova a hudby v rámci otvorenia XIX. ročníka festivalu Dilongova Trstená, celoštátnej súťaže v umeleckej recitácii slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy. Trstená. Program a účinkujúci: detto 2009
  • 2009: In honorem S. Francisci (Františkánsky kostol Bratislava 4. 10. 2009), komponované pásmo slova a hudby na uctenie sviatku sv. Františka v roku 800. výročia založenia rehole. Na koncerte odzneli skladby slovenských františkánskych skladateľov pátra Gaudentia Dettelbacha OFM (1739-1818) a pátra Jozefa Řeháka OFM (1742-1815), kompozície gregoriánskeho chorálu a výber z františkánskych historických textových prameňov. Výber hudby: Sylvia Urdová, výber textov: Tomáš Surý. Účinkujúci: Jozef Šimonovič (umelecký prednes) a speváci a hudobníci františkánskeho kostola v Bratislave a ich hostia: Hilda Gulyasová, Martin Mikuš, Katarína Feňová, Júlia Urdová, Sylvia Urdová, Juraj Tomka, Tomáš Kardoš, brat Bartimej OFM, brat Fabián OFM, brat Jakub OFM, brat Jozef OFM, brat Rufín OFM, brat Šimon OFM.