Články v časopisoch a iné publikované texty v zahraničí:

 • (6) 2016: 2015: Johan Joseph Fux: Costanza e Fortezza. Bulletin k predstaveniu. Szczawnica 2016 (Poľsko)
 • (5) 2015: Johan Joseph Fux: Costanza e Fortezza. Bulletin k predstaveniu. Praha 2015 (Česká republika)
 • (4) 2015: Johan Joseph Fux: Costanza e Fortezza. Bulletin k predstaveniu. Světce u Tachova 2015 (Česká republika)
 • (3) 2015: Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky. Bulletin k predstaveniu. Ostrava 2015 (Česká republika)
 • (2) 2013: Bohuslav Martinů: Hlas lesa, Veselohra na mostě. Text k CD nahrávky opier. Ostrava : Fakulta umění OSU (Česká republika)
 • (1) 2010: Bohuslav Martinů: Hlas lesa, Veselohra na mostě. Bulletin k predstaveniu. Ostrava 2010 (Česká republika)

Články v časopisoch a iné publikované texty na Slovensku:

 • (50) 2024: Ľudmila Zamoyska-Gizická 2: Zachovaná korešpondencia s Franzom Lisztom v Štátnom archíve v Trnave. In: Theatrica. ISSN 2729-9031. Rozsah: 6,41 NS. Dostupné online (12. 7. 2024)
 • (49) 2024: Ľudmila Zamoyska-Gizická 1: Príspevok k výročiam skladateľky /Osobnosť a jej reflexia v slovenskej umenovede. In: Theatrica. ISSN 2729-9031. Rozsah: 10,58 NS. Dostupné online (12. 7. 2024)
 • (48) 2022: Operné štúdio VŠMU (1952-2022). Časť druhá: katarzia. In: Theatrica. ISSN 2729-9031. Rozsah: 14,4 NS. Dostupné online (20. 7. 2022).
 • (47) 2022: Svetlo v opernej inscenácii. In: Theatrica. ISSN 2729-9031. Rozsah: 10,88 NS. Dostupné online (15. 2. 2022).
 • (46) 2021: Po stopách strachu: Polidoriho Upír ako nemecká romantická opera (1821-2021). In: Theatrica. ISSN 2729-9031. Rozsah: 31,56 NS. Dostupné online (1. 11. 2021)
 • (45) 2021: Problematika žánrovosti a jej odraz v talianskej komickej opere. In: Theatrica. ISSN 2729-9031. Rozsah: 11,33 NS. Dostupné online (3. 7. 2021).
 • (44) 2021: Káťa Kabanová 1921-2021: Režijno-dramatugický pohľad na dielo. In: Theatrica. ISSN 2729-9031. Rozsah: 14,5 NS. Dostupné online (2. 7. 2021).
 • (43) 2021: K 700. výročiu smrti Danteho Alighieri (1321) a pamiatke úmrtia Viliama Turčányho. Rozsah: 8,65 NS. In. TEMPO č. 1-2/2021, s. 34-27; ISSN 1336-5983 (print)
 • (42) 2021: Zamyslenie sa nad piesňovými a klavírnymi miniatúrami Roberta Schumanna. Na margo dramaturgie CD Robert Schumann: Piano and Songs. Rozsah: 9,03 NS. In. Tempo. ISSN 2729–7802 (online). Dostupné online (31. 5. 221).
 • (41): 2020: Robert Schumann: Piano and Songs (booklet k CD). Rozsah: 6,53 NS. Bratislava: Diskant, 2020 (evidenčné číslo: DK 0185-2131)
 • (40): 2020: Sub tuum praesidium (Pod Tvoju ochranu). Barokové votívne stĺpy v Bratislave. In: Moja Bratislava. ISBN 978-80-223505-4-9. Rozsah: 15,08 NS. Bratislava: Univerzita Komenského, 2020, s. 54-61.
 • (39): 2019: Grafické diela 17. a 18. storočia zo zbierok SNG a GMB ako predmet teatrologického bádania (abstrakt príspevku). In: zborník z konferencie: „Divadlo v umení/Umenie v divadle. In: Kultúrne dedičstvo 2019, ISBN 978-80-972880-4-4. Rozsah: 3,01 NS. Banská Štiavnica: Združenie historických miest a obcí SR, 2019, s. 11-12.
 • (38): 2018: J. A. Hasse: Marc´Antonio e Cleopatra, bulletin k predstaveniu
 • (37) 2014: Gajdy (Národné hudobné nástroje, profil na FDC Slovenskej Pošty
 • (36) 2011: Dokumenty k činnosti Ľudmily Zamoyskej vo fonde Štátneho archívu v Bratislave (v tlači)
 • (35) 2011: Ján Cikker, profil na FDC Slovenskej Pošty
 • (34) 2010: Bohuslav Martinů: Mariken z Nimègue, Sestra Paskalina, Veselohra na mostě, bulletin k opernému predstaveniu VŠMU
 • (33) 2009: Bohuslav Martinů: Mariken z Nimègue, Veselohra na mostě, bulletin k opernému predstaveniu VŠMU
 • (32) 2009: Henrieta (sprievodca pre deti po múzeu v Dolnej Krupej). In: U nás doma : Rodinný sprievodca po hradoch a zámkoch SNM. Bratislava : SNM, 2009, s. 1-4.
 • (31) 2009: L´histoire qui résonne 4. In: Programový bulletin Francúzskeho inštitútu 1-13/2009, s.
 • (30) 2008: K vizuálnym dôsledkom Bonaventúrovho spisu Lignum vitae. Príspevok v zborníku z konferencie Synkretizmus slova a obrazu. Trnava 2008, v tlači
 • (29) 2008: L´histoire qui résonne 3. In: Programový bulletin Francúzskeho inštitútu 11-12/2008
 • (28) 2008: Georges Bizet : 170. výročie narodenia skladateľa. In: Programový bulletin Francúzskeho inštitútu 09-10/2008, s. 9.
 • (27) 2008: Tradícia francúzskej grand opéry : 180. výročie premiéry Auberovej opery Nemá z Portici. In: Programový bulletin Francúzskeho inštitútu 09-10/2008, s. 1.
 • (26) 2008: L´histoire qui résonne : Ozveny dejín v hudbe (Honegger, Gounod). In: Programový bulletin Francúzskeho inštitútu 05-08/2008, s. 4-5.
 • (25) 2008: Eugen Suchoň, profil na FDC Slovenskej Pošty, 2008
 • (24) 2005: Milan Ferenčík. Heslo pre Encylopaediu Belianu IV. Bratislava: Veda, 2005, s. 364.
 • (23) 2002: Mozart: Così fan tutte, bulletin k opernému predstaveniu VŠMU
 • (22) 2001: Giuseppe Verdi a jeho Luisa Miller, bulletin Opery SND k premiére opery Luisa Miller, 2001, s. 6-11.
 • (21) 2001: Musorgskij: Piesne a tance smrti (text k CD), Opus 2001
 • (20) 2001: J. L. Bella: Sláčikové kvartetá (text k CD), Opus 2001
 • (19) 2001: Heslá pre Encylopaediu Belianu II. Bratislava : Veda, 2001
 • (18) Julius Schnorr von Carolsfeld. Heslo pre Encylopaediu Belianu II. Bratislava: Veda, 2001, s. 466.
 • (17) Jan Jiří Bendl. Heslo pre Encylopaediu Belianu II. Bratislava: Veda, 2001, s. 26.
 • (16) Bartoloměj Beránek-Jelínek. Heslo pre Encylopaediu Belianu II. Bratislava: Veda, 2001, s. 40.
 • (15) Tobias Bidenharter. Heslo pre Encylopaediu Belianu II. Bratislava: Veda, 2001, s. 95.
 • (14) Antonín Braun. Heslo pre Encylopaediu Belianu II. Bratislava: Veda, 2001, s. 282.
 • (13) John Singleton Copley. Heslo pre Encylopaediu Belianu II. Bratislava: Veda, 2001, s. 613.
 • (12) Peter von Cornelius. Heslo pre Encylopaediu Belianu II. Bratislava: Veda, 2001, s. 619.
 • (11) Corneille (Cornelis van Beverloo). Heslo pre Encylopaediu Belianu II. Bratislava: Veda, 2001, s. 618.
 • (10) 2000: Čajkovskij: Klavírny koncert b mol (text k CD), Opus 2000
 • (9) 2000: Musorgskij: Obrázky z výstavy (text k CD), Opus 2000
 • (8) 2000: Bach: Organové dielo (text k CD), Opus 2000
 • (7) 1999: Omša sv. Gregora na oltáriku Ukrižovania zo Spišskej Soboty. In: Umenie Slovenska – jeho historické funkcie. Bratislava 1999, s. 33-44., ISBN: 80-968295-0-5, 195 s.
 • (6) 1999: Vojak vo výtvarnom umení. Katalóg výstavy konanej v auguste 1998 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici
 • (5) 1998: Činnosť Oddielu armádnych výtvarníkov v rokoch 1943-44. In: Armádny magazín,1998
 • (4) 1998: Vincent Hložník (nekrológ). In: A-magazín 2/1998, s. 64.
 • (3) 1996: Pád cti Tita Gromica. Scéna druhá. In: Vivat Arts 1/1997, 4 nečíslované strany ako príloha časopisu.
 • (2) 1996: Pád cti Tita Gromica. Scéna prvá. In: Vivat Arts 2/1996, s. 23-25.
 • (1) 1996: Madona z Marianky. In: Vivat Arts 2/1996, s. 4-6.