Zahraničie:

  • 2011: Ve víru tance. Medziodborová konferencia, Zámek Pardubice 15.-.16. 11. 2011. Názov príspevku: Miesto tanca v hudobnodramatických dielach 18. a 19. storočia

Slovensko:

  • 2021: Verejný priestor v kontextoch estetiky, umeleckej teórie a umeleckej praxe (Súradnice estetiky, umenia a kultúry 7). Prešov 11.-12.11.2021, Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, Inštitút estetiky a umeleckej kultúry. Názov príspevku: Exteriérové slávnosti 17. a 18. storočia, ich odraz v dobových písomných a obrazových prameňoch a možnosti ich historicky poučenej rekonštrukcie.
  • 2019: Divadlo v umení – Umenie v divadle (Kultúrne dedičstvo 2019). Trnava. Divadlo J. Palárika. Názov príspevku: Grafické diela 17. storočia zo zbierok SNG a GMB ako predmet teatrologického bádania. Príspevok k problematike zachytenia divadelných predstavení v dielach výtvarného umenia
  • 2009: Ľudmila Zamoyska – slovenská hudobná skladateľka 19. storočia. Názov príspevku: Dokumenty k činnosti Ľudmily Zamoyskej vo fonde Štátneho archívu v Bratislave.
  • 2008: APOKALYPTIkon – príbehy o konci sveta, 13m3 Bratislava. Názov príspevku:Odraz apokalyptických udalostí a vízií v stredovekom výtvarnom umení.
  • 2008: APOKALYPTIkon – príbehy o konci sveta, 13m3 Bratislava. Názov príspevku:Súmrak bohov – Wagnerova alegória nového počiatku.
  • 2006: Prezentácie–Konfrontácie 2006, medzinárodná konferencia, VŠMU Bratislava. Názov príspevku: Príprava operného predstavenia v podmienkach vysokej školy.
  • 2003: Františkánske hnutie na Slovensku a v zahraničí, Prešov. Názov príspevku: Šírenie františkánskej ikonografie v stredovekom Uhorsku (7. 10. 2003)
  • 1999: Umenie Slovenska – jeho historické funkcie; konferencia SAV Bratislava. Názov príspevku: Omša svätého Gregora na oltáriku Ukrižovania zo Spišskej Soboty.