Štipendiá na vznik štúdií Fondu výtvarných umení Bratislava
  • (8) 2019/2020, téma štipendijnej práce: Výtvarné diela 17. a 18. storočia zo zbierok SNG, GMB a SNM ako predmet teatrologického bádania (uzatvorené 2021). Text bude súčasťou pripravovanej monografie Boj o most: Pojednanie o inscenačnej praxi opier 17. a 18. storočia.
  • (7) 2014/2015, téma štipendijnej práce: Panstvo Dolná Krupá (obrazový materiál z rokov 1772 až 1914), oponent: Mgr. Martin VANČO, PhD., Ústav dejín umenia SAV Bratislava (publikované ako odborná monografia Panstvo Dolná Krupá)
  • (6) 2011/2012, téma štipendijnej  práce: Námety klasickej mytológie a ich miesto v kresťanskej ikonografii , oponent: Mgr. Martin VANČO, PhD., Ústav dejín umenia SAV Bratislava (publikované ako časť vedeckej monografie Compassio)
  • (5) 2009/2010, téma štipendijnej práce: Koncepcie dogmatických zobrazení Krista v stredovekom umení, oponent: Mgr. Martin VANČO, PhD., Ústav dejín umenia SAV Bratislava (publikované ako časť vedeckej monografie Compassio)
  • (4) 2007/2008, téma štipendijnej práce: Naratívny rozmer umenia: problém vzťahu textu a obrazu oponent: Mgr. Martin VANČO, PhD., Ústav dejín umenia SAV Bratislava (publikované ako časť vedeckej monografie Compassio)
  • (3) 2004/2005, téma štipendijnej práce: Lignum vitae sv. Bonaventúru. Poznámky ku vzťahu mystického spisu a obrazových typov v stredovekom výtvarnom umení na Slovenku, oponent: Mgr. Viera ANOŠKINOVÁ, Galéria Artotéka Bratislava (publikované ako časť vedeckej monografie Compassio)
  • (2) 2001/2002, téma štipendijnej práce: Námety stredovekého umenia súvisiace s františkánskou spiritualitou, oponent: Mgr. Viera ANOŠKINOVÁ, Galéria Artotéka Bratislava  (publikované ako časť vedeckej monografie Compassio)
  • (1) 1999/2000, téma práce: Odraz apokalyptických vízií a očakávania druhého príchodu Krista v stredovekom nástennom maliarstve Slovenska, oponent: PhDr. Ingrid CIULISOVÁ, CSc., Ústav dejín umenia SAV Bratislava