Filozofia, história atď.

ABBOTTOVÁ, Elizabeth: Historie celibátu. Praha : BB art, 2005

ARISTOTELES: Poetika. Praha 1964
BONDY, Egon: Středověká islámská a židovská filosofie. Filosofie renesance a reformace. Praha 1995
BRUNO, Giordano: Dialogy. Praha : Academia, 2008
BUNUEL, Luis: Do posledního dechu. Praha 1987
ČENĚK, Gabriel: Perspektíva pre výtvarníkov. Bratislava 1957
DESCARTES, René: Dopisy Alžběte Falcké. Brno : Petrov, 1997
FELLINI, FEderico: A loď pláva. Bratislava 1989
FELLINI, Federico: Dělat film. Praha 1986
FISCHER, Ernst: O nezbytnosti umění. Praha : Orbis, 1962
FISCHER, Robert: David Lynch – Temné stránky duše. Brno 1995
FURTENBACH, Josef: Prospectiva. Praha 1944 (xerokópia v hrebeňovej väzbe)
HAWKING, Stephen W.: Stručná historie času. Praha : Mladá fronta, 1999
HÉGR, Molislav: Malba, materiály, techniky. Praha 1953
HO, mae Wan: Genetické inženýrství : Naděje nebo hrozba? Praha : Alternativa, 1999
HRANIČKA, Jaroslav: Ján XXIII. Praha 1966
HRYCH, Ervín: Velká kniha světového humoru. Praha : Regia, 2003
CHASTEL, André: Vyplenění Říma. Brno 2003
KLÍMA, Otakar: Zarathuštra. Praha : Orbis, 1964
KOLDINSKÁ, Marie: Kryštof Harant z Polžic a Bedzružic. Praha : Paseka, 2004
KOREC, Ján Chryzostom: Cirkev v dejinách Slovenska. Bratislava : Lúč, 1994
LEVEY, Michael: Stručné dejiny maliarstva. Od Giotta po Cézanna. Bratislava : Tatran, 1966
LOKOUTKA, Jiříe: O náboženství a umění. Praha : Horizont, 1977
LYSFBETH, André van: Jóga. Praha 1968
MAETERLINCK, Maurice: Smrt. Praha : Votobia, 1995
MALINA, Jaroslav – MALINOVÁ, Renata: Dvacet nejvýznamnějších archeologických objevu 20. století. Praha : Svoboda, 1991
MALINA, Jaroslav – MALINOVÁ, Renata: Sme deťmi mimozemšťanov? Bratislava : Obzor, 1989
MALINA, Jaroslav – MALINOVÁ, Renata: Vzpomínky na minulost. Brno 1992
New Theatre Words.
Osobnosti európskej hudby a Slovensko. Bratislava 1981
PLICKA, Vladimír: Hlas bratislavských studní a fontán. Bratislava : Pokrok, 1946
POLÁK, Pavol: Hudobnoestetické náhľady v 18. storočí. Bratislava : VEDA, 1974
Pramene slovenskej hudby. Bratislava : SNM, 1977
Premiéry Slovenského národného divadla 1920-1945
Slovensko : obrázkový pruvodce. MS Agency 2004
SOPKO, Július: Kronika uhorských kráľov zvaná Dubnická. Budmerice : Rak, 2004
ŠAMÁNKOVÁ, Eva: Architektura české renesance. Praha 1961
Školník pre školy evanjelické a. v. Senica : Nitriansky seniorát, 1906 (viazaná xerokópia v prevnej väzbe)
ŠPIESZ, Anton: Bratislava v 18. storočí. 1987
ŠPIESZ, Anton: Bratislava v stredoveku. 2001

STRAUSS, Tomáš: Slovenský variant moderny. Bratislava : Pallas, 1992 (s podpisom autora)
TSCHUPPIK, Karel: Alžběta Rakouská. Praha 1931
THURZO, Igor: Ľudová architektúra na Slovensku.
TOEPLIZT, Jerzy: Dějiny filmu I. Praha : Panorama, 1989
Tvorcovia hudobnej Bratislavy. Bratislava 1992
VÁROŠ, MIlan: Osudy zlatých pokladov. Bratislava : Bradlo, 1991
VICENÍK, Jozef: Spory o charakter metodológie vied. Bratislava 1988
Vytváříme webové aplikace v PHP5, MySQL a Apache, Computer Press, a.s., Brno, 2006
Výtvarná kultúra na Spiši. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1985
Walkenbach, John : Microsoft Office Excel 2007 Programování ve VBA, Conputer Press, a.s., Brno, 2008
WURM, Bohumil: Tajné dějiny Evropy 1.-3. Praha : EMINENT, 1998

 

Knihy o Bratislave

Albert Marenčin Vydavateľstvo PT (nové knihy):
BENYOVSZKY, Karl + GRÜNSFELD jun., Josef: Obrázky z prešporského geta
BENYOVSZKY, Karl: Malebné zákutia a dvory starého Prešporka
GAŽO, Mikuláš + HOLČÍK, Štefan + ZINSER, Otto: Bratislava pred sto rokmi a dnes.
KUMLIK, Emil: Bratislava. Poszony. Pressburg 1907
LEHOTSKÁ, Darina: Stredoveké privilégiá Bratislava. Bratislava 1990
OBUCHOVÁ, Viera: Ondrejský cintorín
ORTVAY, Tivadar: Ulice a námestia Bratislavy (Podhradie)
PICHLEROVÁ, Magda: Gerulata Rusovce. Rímske pohrebisko II. Bratislava 1981
ŠEVČOVIČ, Peter: Z kuchyne prešporských vodníkov
ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Najstaršie dejiny Bratislavy. Bratislava 1993
ŽÁRY, Štefan: Bratislavský chodec

 

 Vojna, ČSSR, SR

AFANASJEV, V. G.: Vědecké řízení společnosti. Praha 1977
Ako sme kradli. Bratislava 1991
A nyní prmluví Pavel Svatý… Londýnske rozhlasové epištoly dr. Prokopa Drtiny z let 1940-1945. Praha 1945
ALFORD, Kenneth D.: Kořisti Druhé světové války. Praha 1995
BARTLOVÁ, Alena: Andrej Hlinka. Bratislava 1991
Beneš ve fotografii. Praha 1945
BENEŠ, Edvard: Demokracie dnes a zítra. Praha 1946
BENEŠ, Edvard: Šest let exilu a druhé světové války. Praha 1946
BERTHOLD, Will: Atentáty na Adolfa Hitlera. Bratislava 2001
BUDIN, Stanislav: F. D. Roosvelt. Praha 1965
BUGÁR, Béla: Žijem v takej krajine. Bratislava 2004
BUTCHER, Harry C.: Tři roky s Eisenhowerem I.+II. Praha 1947
CRABITES, Pierre: Beneš – státník střední Evropy. Praha 1935
Cuba- territorio libre de America.
ČADA, Václav: 28. říjen 1918 – skutešnost, sny a iluze. Praha 1988
Československé dějiny v datech. Praha 1986
ČULEN, K.: Slováci v Amerike (Črty z kultúrnych dejín). Matica slovenská 1938
ČULEN, Konštantín: Po Svätoplukovi druhá naša hlava (Život dr. Jozefa Tisu). Partizínske 1992
DE GAULLE, Charles: Válečné paměti 1940-1944. Praha 1989
Dějiny Velké vlastenecké války Sovietskeho svazu 1941-1945. I.+ II. Praha 1961+1964
Dějiny všesvazové komunistické strany (bolševiků). Praha 1954
DOLEJŠÍ, Miroslav: Prevrat 1989 alebo História sa opakuje? Bratislava 1991
DORAZIL, Otakar: Světově dějiny v kostce. Praha 1947
DUBČEK, Alexander: Nádej zomiera posledná (Z pamätí). Bratislava1993
ĎURICA, Milan S.: Dejiny Slovenska a Slovákov. Bratislava 1996
ĎURICA, Milan S.: Dr Jozef Tiso v hodnotení Hitlerových diplomatov a tajných agentov. Lakewood 2000 (slovensky) Xerokópia = PREDANÉ
ĎURICA, Milan S.: M. R. Štefánik vo svetle talianskych dokumentov. Bratislava 1998
ĎURICA, Milan S.: Slovenská republika 1939-1945. Bratislava 1999
ĎURICA, Milan S.: Slovenský národ a jeho štátnosť. Bratislava 1990
EČER, Bohuslav: Jak jsem je stíhal (Reportážní pásmo Edvarda Cenka). Praha 1946
EISENHOWER, Dwight D.: O invasi a vítězství. Praha 1947
ELAM, Shraga: Hitlerovi padělatelé. Praha 2000
FABIAN, Juraj: Posledné dni Uhorska. Bratislava 1990
FERKO, M. – MARSINA, R.: Starý národ – mladý štát. Bratislava 1994
GISEVIUS, Hans Bernd: Adolf Hitler I.+II. Bratislava 1991
GISEVIUS, Hans Bernd: Až k hořskému konci I.+II. Praha 1948
GORBAČOV, M. S: Prestavba a nové myslenie pre našu krajinu a pre celý svet. Bratislava 1987
GREBENÍČEK, Miroslav: V proudu času. Praha 2004
GUNTHER, John: Evropa – jaká je. Praha 1937
HAVEL, Václav: Moc bezmocných. Praha 1990
HELEBRANDT, Robert: Kniežatá zloby – Protokoly sionských mudrcov (zviazaný samizdat)
HITCHCOCK, Edward B.: Zasvětil jsem život míru (Životopis Edvarda Beneše). Praha 1947
Hoj, zem drahá (Vlastiveda). Prešov 1929
HOYT, Edwin P.: Hitlerova válka. Druhá světová válka ve světle plánů a rozhodnutí Adolfa Hitlera. Praha 2003
HUSÁK, Gustáv: Svedectvo o Slovenskom národnom povstaní. Bratislava 1964
HUSÁK, Gustáv: Z bojov o dnešok. Bratislava 1973
CHMELÁR, František: Pochody slobodného Slovenska. Modra 1941 (zviazaná xerokópia)
CHŇOUPEK, Bohuš: Lámanie pečatí. Bratislava 1984
CHŇOUPEK, Bohuš: Míľniky. Bratislava 1977
CHREŇO, Jozef: Malý slovník slovenského štátu. Bratislava 1965
CHREŇO, Jozef: Malý slovník slovenského štátu. Bratislava 1965 (zviazaná xerokópia)
CHRUŠČOV, N. S.: O kultu osobnosti a jeho důsledcích. Príloha Týdeníku aktualit 7/1990
CHURCHILL, Winston: Červánky osvobození. Praha 1948
Idea československého státu. Praha 1936
JANDÍK, Stanislav: TGM v Lánech. Praha 1946
JURÍČEK, Ján: M. R. Štefánik – životopisný náčrt. Bratislava 1968
K. Č.: Hovory s T. G. Masarykem. Praha 1947
KÁKAL, Karel: Maďarizácia – Obraz slovenského utrpenia. Bratislava 1996
KITANOVIĆ, Branko: Človek, ktorý otriasol treťou ríšou. Bratislava 1989
Klement Gottwald. Bratislava 1953
KLEMENTIS, Vladimír: Nedokončená kronika. Bratislava 1989
KRÁL, Václav: O Masarykově a Benešově kontrarevoluční protisovětské politice. Praha 1953
KRATOCHVÍL, Miloš: Dějiny československé v 99 odstavcích. Praha 1948
KUTYRIOV, Vladimír: Socializmus medzi minulosťou a budúcnosťou. Moskva 1990 (slovensky)
LEJON, Egil: Gabčíkovo-Nagymaros : Staré a nové hriechy. Bratislava 1994
MACKSEY, Kenneth: Prečo Nemci prehrávali vojny – Mýtus o nemeckej vojenskej prevahe. Bratislava 2003
MACKSEY, Kenneth: Vojenské omyly Druhej svetovej vojny. Bratislava 2000
MASARYK, Jan: Volá Londýn. Praha 1948
MASARYK, T. G.: Politické myšlenky. Praha 1923
MASARYK, T. G.: Světová revoluce. Praha 1925
Masarykova slova (Citáty z Masarykových řečí a spisů). Praha 1921
MATÚŠKA, Janko: Nad Tatrou sa blýska. Bratislava 1970
MIDDLETON, Haydn – HEATER, Derek: Oxfordský atlas moderních světových dějin. Praha 1991
Mnichov v dokumentoch. Praha 1958
Na Berlín! Praha 1949
Národné kultúrne pamiatky v archívoch Slovenskej socialistickej republiky. Katalóg výstavy. Bratislava 1989
NEJEDLÝ, Zdeněk: T. G. Masaryk. Praha 1938
PETROVOVÁ, Ada – WATSON, Peter: Hitlerova smrt. Nejnovější fakta z ruských tajných archivů. Praha 1997
PILÁT, Jan: Džaváharlál Néhrú. Praha 1967
PILÁT, Jan: Mahátma Gándhí. Praha 1964
PODRACKÁ, Dana – ŠAJDOVÁ, Ľuba: Vladimír Mečiar – slovenské tabu. Bratislava 2000
POKORNÝ, Milan: Karel Kyncl – život jako román. Praha 2005
POLÁK, Stanislav: Tomáš Garrigue Masaryk. Bratislava 1990
Práva a slobody sovietskeho človeka. Moskva 1977 (česky)
Pred súdom totality (Obhajovacia reč prezidenta dr. Jozefa Tisa). Xerokópia
Proces s dr. J. Tisom. Spomienky obžalobcu Antona RAšlu a obhajcu Ernesta Žabkayho. Bratislava 1990
Proces s protisovětským pravičácko-trockistickým blokem v roku 1938. Praha 1951
Přehled nejnovějších dějin 1917-1939. Diel I. (1917-1929). Praha 1962
Přehled nejnovějších dějin 1917-1939. Diel II. (1929-1939). Praha 1963
Půlkacíř – Rozhovor Miloše Čermáka s Karlem Krylem. Praha 1994
ROZONOV, German Leontievič: Posledné dni Hitlera. Bratislava 1962
RUŠIN, Vojtech: M. R. Štefánik – slovenský astronóm. Bratislava 1991
SIGMUNDOVÁ, Anna Maria: Nacistické ženy. Bratislava 2002
Slovenská vlastiveda: ŠTEFÁNEK, Anton: Základy sociografie Slovenska. Bratislava 1944
Slovenské národné povstanie. Bratislava 1954
Sokolský a vlastenecký zpěvník. Praha ? (zviazaná xerokópia)
SVOBODA, A. – TUČKOVÁ, A. – SVOBODOVÁ, V.: Sprisahanie proti republike. Bratislava 1950
ŠNEJDÁREK, Antonín: Druhá svetová vojna – Stručný prehľad. Bratislava 1960
ŠPIESZ, Anton: Dejiny Slovenska na ceste k sebauvedomeniu. Bratislava 1992
ŠROBÁR, Vavro: Pamäti z vojny a z väzenia (1914-1918). Praha 1922
Štefánik I.+II. Bratislava/Praha 1938
Štefánik vo fotografii. Praha 1938
TATEROVÁ, M. – NOVÁK, J.: Stalin zemře v 10:15. Praha 1969
Tomáš Garrigue Masaryk. Praha 1990
TÓTH, R. – KRNO, S. – KULAŠIK, P.: Stručný politologický slovník. Bratislava 1990
TUKA, Vojtech: V desiatom roku Martinskej deklarácie.
Ústava Československej republiky z 9. mája 1948. Bratislava 1952
Ústava Československej socialistickej republiky. Bratislava 1972
Ústava Slovenskej republiky. Bratislava 1992
VACHEK, Emil: Německá válka I.-VIII. Praha 1945-1947
VÁROŠ, Milan: Osudu zlatých pokladov. Bratislava 1991
VNUK, František: Andrej Hlinka – tribún slovenského národa. Bratislava 1998
Vojenské dejiny Slovenska I. Bratislava
Vojenské dejiny Slovenska IV.
ZALA, Boris: Cesty k demokracii. Bratislava 1993
Zamlčaná pravda o Slovensku. Bratislava 1996

Slovníky a jazykové učebnice

Latinsko-český slovník. SNP Praha 1957
Latinsko-slovenský slovník pre stredné školy (Alojz Wžentek). Brno 1929
Slovník cizích slov (Josef Hokr). Praha 1940
Malý slovník cudzích slov (Mária Ivanová-Šalingová). SPN Bratislava 1972
Velký slovník cizích slov (Vilém Pech). Praha 1948
Stručný česko-anglický a Anglicko-český slovník tělocvičných a sportových výrazů (Miroslav Prokš, Jarmila Prokšová-Evaldová): Praha 1948
A New English Textbook: Lessons 11-20 (L. Vymětal). Praha 1937
Anglická frazeologie (Karel a Alois Beneš). Praha 1946
Anglicky svěže a spolohlivě (Josef Vachek). Praha 1946
Anglicko-český slovník (Jan Caha, Jiří Krámsky): SPN Praha 1964
English Grammar in use. Second Edition (Raymond Murphy). Cambridge1994
Angličtina pro každého. SPN Praha 1982
První slovník slangů a kolkvialismů. Praha 1947
Nemecko-slovenský slovník (Artúr Sandany): SPN Bratislava 1979
Nemecko-slovenský a Slovensko-nemecký technický slovník (G. Vigašová): Bratislava 1966
Nemecko-český technický slovník (A. Kučera, Z. Jouklová). Praha 1962
Nemecký a český obrazový slovník. Člověk, příroda, společnost. SPN Praha 1957
Nemecko-ruskij poligrafičeskij slovar. Maskva 1962
Nemecko-český a Česko-nemecký slovníček zboží. Praha 1935
Némecko-český a Česko-německý kapesní slovník. SPN Praha 1962
Německo-česká konverzace- SPN Praha 1961
Němčina pro samouky. SPN Praha 1968
Německé odborné texty pro polygrafii a zpracovnání papíru. Praha 1971
Nemecké skratky. Irena Bojszová. Bratislava : SPN, 1987
Rusko-latišskij razgovornik. Riga 1975
Latišsko-ruskij i Rusko-latiškij slovar. Riga 1959
Rusko-český a Česko-ruský kapesní slovník. Praha 1966
Příruční česko-ruský slovník (Vilém Veverka)- Praha : Nakladatelství J. Otto
Polygrafický šestijazyčný slovník (Antonín Rambousek). Bratislava 1967
Maďarčina do vrecka. SPN Bratislava 1987
Konverzačná príručka maďarčiny pre pokročilých. SPN Bratislava 1967
Italská slovesa
Italština (přehledná gramatika)

 

Víno a nápoje

– DAŠEK, František – PÁTEK, Jaroslav: Vinařská abeceda. Brno : Blok, 1983
– DORR-RODER-JOHN: Čo neviete o víne. Bratislava : Ikar, 1999
– GOLDHAMMER, Jan: Lexikon napoju. Praha : Merkur, 1973
– HAUFT, Jindřich: Nový brevíř o víne. Praha : Svépomoc, 1988
– JOSEPH, Robert: Francúzske vína. Bratislava : Ikar, 2000
– MALÍK, Fedor: Víno na tanieri. Bratislava : PT, 2004
– MARIENKOVÁ, Anna: Nápoje. Martin : Osveta, 1984
– MATUŠKA, P.: Veľká kniha o nápojoch. Bratislava : Príroda, 1985
– STRELKA, František: Výroba ovocných vín a nápojov v domácnosti. Bratislava : Príroda, 1978

 

Krížovkári

BELIČKA, Ján: Abeceda krížovkára. Bratislava 1978
Krížovka na každý deň. 1999
Krížovkářský slovník. 2003
NIGMA, E: Slovník pre krížovkárov.
OMASTA, Vojtěch: Pasians : Staré a nové hry. Bratislava 1990
PALLA-ŠMIDT: Príručka pre lúštiteľov a zostavovateľov krížoviek. Bratislava 1956
Zlatá kniha švédskych krížoviek. Ottovo nakladatelství, Bratislava 2005

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *