• (1) 2007: Podporný projekt firmy Soitron, Bratislava (spoluriešiteľ), projekt združenia ExTeatro Ľubica