image_pdfimage_print

Doktorandi, pre ktorých som mal špecializované predmety:

 • (7) Mgr. art. Renata Bicánková (Oratórium vrcholného viedenského klasicizmu ako hudobný druh a umelecké dielo)
 • (6) Mgr. art. Stanislava Maggioni (Vývoj sólovej piesne v štýle belkanta v 17. až 19. storočí)
 • (5) Mgr. art. Adriana Kohútková (Vývoj veristického vokálneho štýlu)
 • (4) Mgr. art. Blanka Jílková (Vokálne špecifiká koncertnej árie v 18. storočí)
 • (3) Mgr. art. Magdaléna Čaprdová (Dejiny opery, Operné štúdio)
 • (2) Mgr. art. Aneta Mihályová (Analýza a interpretácia hudobnodramatickej postavy)
 • (1) Mgr. art. Jana Bílková (Dejiny umenia)

Prehľad podľa akademických rokov:

2022/2023:

 • Mgr. Daniel Čapkovič- Katedra spevu HTF VŠMU
 • Mgr. art. Veronika Gregušová- Katedra spevu HTF VŠMU
 • Mgr. art. Terézia Kružliakova – Katedra spevu HTF VŠMU
 • Mgr. Martina Koval  – Katedra divadelných štúdií DF VŠMU
 • Mgr. art. Anna Carolina Diz – Katedra hudby PF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

2020/2021:

 • Oratórium vrcholného viedenského klasicizmu ako hudobný druh a umelecké dielo 3+4 (doktorand: Mgr. art. Renata Bicánková) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
2019/2020:

 • Oratórium vrcholného viedenského klasicizmu ako hudobný druh a umelecké dielo 1+2 (doktorand: Mgr. art. Renata Bicánková) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
2018/2019:

 • Vývoj veristického vokálneho štýlu 3+4 (doktorand: Mgr. art. Adriana Kohútková) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)

2017/2018:

 • Vývoj sólovej piesne v štýle belkanta v 17. až 19. storočí 1+2 (doktorand: Mgr. art. Stanislava Maggioni) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Vývoj veristického vokálneho štýlu 1+2 (doktorand: Mgr. art. Adriana Kohútková) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
2015/2016:
 • Vokálne špecifiká koncertnej árie v 18. storočí (doktorand: Mgr. art. Blanka Jílková)Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
2014/2015:
 • Vokálne špecifiká koncertnej árie v 18. storočí (doktorand: Mgr. art. Blanka Jílková)Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
2013/2014:
 • Dejiny umenia (doktorand: Mgr. art. Jana Bílková)Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery (doktorand: Mgr. art. Magdaléna Čaprdová)Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Operné štúdio (doktorand: Mgr. art. Magdaléna Čaprdová)Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)

2012/2013:

 • Dejiny umenia (doktorand: Mgr. art. Jana Bílková)Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Operné štúdio (doktorand: Mgr. art. Magdaléna Čaprdová)Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)

2011/2012:

 • Analýza a interpretácia hudobnodramatickej postavy (doktorand: Mgr. art. Aneta Mihályová) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia (doktorand: Mgr. art. Jana Bílková)Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)

2010/2011:

 • Analýza a interpretácia hudobnodramatickej postavy (doktorand: Mgr. art. Aneta Mihályová)Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia (doktorand: Mgr. art. Jana Bílková) – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)