Zoznam doktorandov, pre ktorých som viedol špecializované predmety:

 • (10) Mgr. art. Daniel Čapkovič (Kompozičné, dramaturgické a inscenačné špecifiká tvorby Giuseppe Verdiho)
 • (9) Mgr. art. Veronika Gregušová (Cirkevná kantáta 17. a 18. storočia)
 • (8) Mgr. art. Terézia Kružliakova (Kultúrne modely a umelecké trendy prelomu 20. a 21. storočia)
 • (7) Mgr. art. Renata Bicánková (Oratórium vrcholného viedenského klasicizmu ako hudobný druh a umelecké dielo)
 • (6) Mgr. art. Stanislava Maggioni (Vývoj sólovej piesne v štýle belkanta v 17. až 19. storočí)
 • (5) Mgr. art. Adriana Kohútková (Vývoj veristického vokálneho štýlu)
 • (4) Mgr. art. Blanka Jílková (Vokálne špecifiká koncertnej árie v 18. storočí)
 • (3) Mgr. art. Magdaléna Čaprdová (Dejiny opery, Operné štúdio)
 • (2) Mgr. art. Aneta Mihályová (Analýza a interpretácia hudobnodramatickej postavy)
 • (1) Mgr. art. Jana Bílková (Dejiny umenia)

Prehľad predmetov pre doktorandov podľa akademických rokov:

2022/2023:

 • Kompozičné, dramaturgické a inscenačné špecifiká tvorby Giuseppe Verdiho 1+2 (doktorand: Mgr. art. Daniel Čapkovič) – Katedra spevu HTF VŠMU
 • Cirkevná kantáta 17. a 18. storočia 1+2 (doktorand: Mgr. art. Veronika Gregušová) Katedra spevu HTF VŠMU
 • Kultúrne modely a umelecké trendy prelomu 20. a 21. storočia 1+2 (doktorand: Mgr. art. Terézia Kružliakova) – Katedra spevu HTF VŠMU

2020/2021:

 • Oratórium vrcholného viedenského klasicizmu ako hudobný druh a umelecké dielo 3+4 (doktorand: Mgr. art. Renata Bicánková) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
2019/2020:

 • Oratórium vrcholného viedenského klasicizmu ako hudobný druh a umelecké dielo 1+2 (doktorand: Mgr. art. Renata Bicánková) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
2018/2019:

 • Vývoj veristického vokálneho štýlu 3+4 (doktorand: Mgr. art. Adriana Kohútková) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)

2017/2018:

 • Vývoj sólovej piesne v štýle belkanta v 17. až 19. storočí 1+2 (doktorand: Mgr. art. Stanislava Maggioni) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Vývoj veristického vokálneho štýlu 1+2 (doktorand: Mgr. art. Adriana Kohútková) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
2015/2016:
 • Vokálne špecifiká koncertnej árie v 18. storočí (doktorand: Mgr. art. Blanka Jílková)Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
2014/2015:
 • Vokálne špecifiká koncertnej árie v 18. storočí (doktorand: Mgr. art. Blanka Jílková)Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
2013/2014:
 • Dejiny umenia (doktorand: Mgr. art. Jana Bílková)Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery (doktorand: Mgr. art. Magdaléna Čaprdová)Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Operné štúdio (doktorand: Mgr. art. Magdaléna Čaprdová)Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)

2012/2013:

 • Dejiny umenia (doktorand: Mgr. art. Jana Bílková)Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Operné štúdio (doktorand: Mgr. art. Magdaléna Čaprdová)Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)

2011/2012:

 • Analýza a interpretácia hudobnodramatickej postavy (doktorand: Mgr. art. Aneta Mihályová) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia (doktorand: Mgr. art. Jana Bílková)Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)

2010/2011:

 • Analýza a interpretácia hudobnodramatickej postavy (doktorand: Mgr. art. Aneta Mihályová)Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia (doktorand: Mgr. art. Jana Bílková) – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)