Doc. PhDr. Tomáš Surý, ArtD. (*1972), doctor tyrnaviensis, je absolventom Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave (dejiny umenia 1992-1997; rigorózne konanie 2007) a Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave (operná réžia 2001-2006, doktorandské štúdium v odbore teória hudby 2004-2007). Habilitoval v roku 2019 v odbore hudobné umenie – operná réžia na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brne, Česká republika (s účinnosťou do 1. 12. 2019; habilitačná prednáška 18. 10. 2019)

Profesijne sa zaujíma predovšetkým o problematiku opery 17. až 19 storočia. K najvýznamnejším režijným projektom patria predstavenia opier: Jonann Joseph Fux: Constanza et Fortezaobnovená svetová premiéra (dirigent Marek Štrncl, súbor Musica Florea, choreografia Helena Kazárová, 31. 7. a 1. 8. 2015 (Světce u Tachova 2015; repríza 24. 8. 2016 na medzinárodnom festival Barokowe Ekspoloracie v Szczawnici, Poľsko), Johann Adolf Hasse: Marc´Antonio e Cleopatra (hudobná naštudovanie Peter Zajíček, súbor Musica aeterna, 22, 23, 24. 6. 2018, Bratislava), W. A. Mozart: Divadelný riaditeľ (Bratislava 2024), W. A. Mozart: Die Zauberflöte(Bratislava 2023), Christoph Willibald Gluck: Orfee ed Euridice (Bratislava 2016), Joseph Haydn: La canterina (Bratislava 2015), Wolfgang Amadé Mozart: Le nozze di Figaro (Bratislava 2014), W. A. Mozart: La sposo deluso (slovenská premiéra, Bratislava 2013), Joseph Haydn: La canterina (Bratislava 2012), Christoph Willibald Gluck: Orfee ed Euridice (Bratislava 2003).

S tzv. starou hudbou sa stretol aj ako asistent réžie vo viacerých projektoch, napríklad: W. A. Mozart: Così fan tutte (2013, Astra Theatru, Victoria, Gozo, Malta, réžia Maria Luisa Bigai, dirigent Mechelangelo Galeati), W. A. Mozart: Don Giovanni (2011, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava, réžia Pavol Smolík, dirigent Marián Lejava), W. A. Mozart: Così fan tutte (2002, Malá sála Slovenskej filharmónie Bratislava, réžia Andrea Hlinková, dirigent Ondrej Lenárd, Miroslav Oswald), Antonio Draghi: Il marito ama più (medzinárodný festival Dni starej hudby 2002, Bratislavský hrad, réžia Roman Bajzík, súbor Solamente naturali, hudobné naštudovanie Stephen Stubbs).

Niekoľkokrát participoval na projektoch autentického oživenia málo uvádzaných melodrám z 18. storočia: Anton Zimermann: Andromeda a Perzeus (réžia, preklad textu, naštudovanie textu), hudobné naštudovanie Marián Lejava, Festivalový orchester Apollo, medzinárodný festival Dni starej hudby, koncertná sieň Dvorana VŠMU Bratislava 2009, Jiří Antonín Benda: Ariadna na Naxe (asistent réžie), hudobné naštudovanie Peter Zajíček, réžia Pavol Smolík, Dvorana VŠMU Bratislava 2007, Jiří Antonín Benda: Ariadna na Naxe + Medea (asistent réžie), hudobné naštudovanie Anton Popovič, orchester Musica Aeterna, medzinárodný festival Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie Bratislava 2002.

Tomáš Surý sa venuje aj inscenovaniu opier mladších slohových období. S dirigentom Ondrejom Lenárdom a sopranistkou Adrianou Kučerovou režijne spolupracoval na inscenáciách opier Gaetana Donizettiho L´elisir d´amore (Malá sála Reduty Bratislava, 2005) a Ch. W. Glucka Orfeo ed Euridice (Malá sála Reduty Bratislava, 2003).

Z diel 20. storočia patrí k jeho profilovým autorom predovšetkým Bohuslav Martinů (Slzy noža – slovenská premiéra Bratislava, 2015, Hlas lesa Ostrava 2010, Veselohra na mostě Ostrava 2010), Gian-Carlo Menotti (Amelia al ballo – slovenská premiéra Bratislava 2013; The Telephone Bratislava 2024 a 2003, hudobné naštudovanie v roku 2023 americká vokálna pedagogička Sarah Meredith, Lucy, Adriana Kučerová), Leoš Janáček (Příhody lišky Bystroušky Ostrava 2015, Bratislava 2017) a Emmerich Kálmán Die Csárdásfürstin (Bratislava 2018).

Tomáš Surý veľa ráz spolupracoval na príprave scény a kostýmov k hudobným divadelným predstaveniam. Pre dva koncerty Ivy Bitovej v roku 2003 pripravil light design (koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava, Kostol sv. Jakuba v Trnave).

Je autorom scenárov a réžie k niekoľkým večerom autorských komediálnych operných koláží, napr. Divadelný riaditeľ alebo Mnoho spevu pre nič? (Divadlo DK Lúky Bratislava 2024), Mamutie jazero (Divadlo Lab, Bratislava 2022),Hotel alebo Fragmenty Fragmentov 2021 (Divadlo Lab, Bratislava 2022), Adam a Eva alebo Korida lásky (Divadlo Lab Bratislava 2020), The Street (Divadlo Lab Bratislava 2018), Disperate (Zúfalé) alebo Nesúvisiace etudy na ženské zúfalstvo (Divadlo Lab Bratislava 2017), Stroskotanie na ostrove lásky alebo Putovanie na Kythéru (Divadlo Lab Bratislava 2016), Očarenie z premy alebo Zrod komédie z ducha hudby (Divadlo LAB Bratislava 2015), Vlasy alebo Mladá láska, to je raj (Divadlo LAB Bratislava 2014). Štrikujúca Venuša alebo Sentimentálne scény s koncentrátom emócií (Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava Bratislava 2012), Fluskáčik alebo Posledné Vianoce pred najbližším koncom sveta (Divadlo LAB Bratislava 2011), Predaná Rusalka – surreálna rozprávka v prostredí prostonárodného svojpomocného cirkusu (Divadlo LAB Bratislava 2010, Divadlo Cooltur Ostrava 2012), Figaro frammentato (Malá scéna VŠMU Bratislava 2010), Všetko je ako má byť – povinná radosť v šiestich skutočných tableau (Štúdio 12 Bratislava, 2001), Čakáreň (Malá sála Slovenskej filharmónie Bratislava, 2002).

S inscenáciami sa zúčastnil medzinárodných festivalov, napríklad Festival Barokowe Eksploracje, Dworek Goscinny, Szczawnica 2016, Poľsko; Operowe Forum Mladych, Bydgoszcz 2011 (Poľsko); Dni Muzyky Wokalnej Katowice 2011, (Martinu: Hlas lesa + Veselá hra na moste) Ostravská muzejní noc 2011 (Martinu: Veselohra na moste), Noc kostolov Trnava 2011 O Franciske Christi forme), Dilongova Trstená 2010 (In honorem S. Francisci), Za Gagarinom Bratislava 2001  (Odchádzam zo Zeme, idem do neba).

Je autorom niekoľkých divadelných hier, ktoré režíroval: Odchádzam zo zeme, idem do neba (Bratislava, 2001), Margita a Besná (Trnava, 1995).

Literárne debutoval novelou Nevyhnutnosť plaču muža : Úmerne malé básne v próze (Bratislava, Theatrica 2014).

Od roku 2013 spolupracuje ako libretista so slovenským hudobným skladateľom Ľubošom Bernáth (1977). Z ich autorskej dvojice vzišlo niekoľko významných produkcií, napríklad kantáta Ambona (SF 2021), kantáta Tu es Petrus k výročiu úmrtia sv. Jána Pavla II. , opera Margita a Besná k 70. výročiu založenia VŠMU (Bratislava, Mestské divadlo, 2019), vianočná kantáta Pole pastierov (Bratislava, Slovenská filharmónia, 2017), oratórium Svätý Martin (Bratislava, katedrála sv. Martina, 2016) a niekoľko piesňových cyklov, ako napríklad Bola láska (Brno, 2018), Prebúdzanky (Bratislava 2018), Dievča a les (Bratislava 2017). Pred uvedením sú balet Berona a oratórium Svätý Duch. Viaceré spoločné projekty so skladateľom Bernáthom vznikli s podporou štipendií Fondu na podporu umenia.

Je autorom dvoch vedeckých knižných monografií: Compassio – vplyv myšlienok františkánskeho hnutia na zmeny v stredovekej ikonografii (Bratislava Theatrica 2018) a Panstvo Dolná Krupá – obrazové a archívne dokumenty z 18. až 20. storočia (Bratislava Theatrica 2017), viacerých odborných článkov,  bookletov k CD, textom k FDC Slovenskej pošty.

Recenzentky posudzoval viaceré  monografie autorov (Miroslav Blahynka, Jana Pastorková, Jozef Pauer) a ako odborný editor spolupracoval s rôznymi vydavateľstvami pri viacerých knižných projektoch (Ivan Gerát SAV 1999; Jozef Pauer, Homer 2000; Martin Vančo Slovenská národná galéria 2000; Miloslav Blahynka Slovenská teatrologická spoločnosť 2004; Ladislav Lajcha Slovenská teatrologická spoločnosť 2004; Natan Miľštejn Hudobné centrum 2004; Jozef Pauer Homer 2004).

Pravidelne prednáša na vyžiadaných prednáškach z oblasti opery a dejín výtvarného umenia na Slovensku (Francúzsky inštitút v Bratislave, Letná univerzita seniorov Magistrátu Hlavného mesta SR) aj v zahraničí (Rím, Gargnano, Ostrava, Pardubice). Zúčastňuje sa vedeckých konferencií (naposledy v zime 2019 na konferencii Divadlo v umení – Umenie v divadle (Kultúrne dedičstvo 2019). Trnava. Divadlo J. Palárika. Názov príspevku: Grafické diela 17. storočia zo zbierok SNG a GMB ako predmet teatrologického bádania. Príspevok k problematike zachytenia divadelných predstavení v dielach výtvarného umenia

Od roku 2006 doteraz podporuje jeho viaceré jeho výskumné cesty (Slovensko, Taliansko, Grécko, Nemecko, Španielsko, Holandsko, Maďarsko atď.) štipendiami Fond výtvarných umení.

Ako teoretik sa profilovo venuje dejinám a estetike hudobno-dramatických žánrov, predovšetkým opere 17. až 19.storočia, dejinám umenia, najmä talianskemu umeniu 13. až 18. storočia, ďalej stredovekej ikonografii, františkánskemu umeniu, klasickej a kresťanskej symbolike.

Pedagogicky pôsobí v Bratislave: od roku 2005 na Divadelnej fakulte VŠMU (predmety: Analýza dramatického textu, Dejiny výtvarného umenia), od roku 2007 na Univerzite tretieho veku Univerzity Komenského (predmety: Svet opery, Dejiny výtvarného umenia), od roku 2009 na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU (predmety: Operné štúdio, Dejiny opery, Dejiny a literatúra spevu, Dejiny umenia) a od roku 2012 vedie špecializované kurzy občianskeho združenia Theatrica (www.utv.sk), ktoré sú spojené s častými exkurziami do zahraničia, ktoré lektoruje (najčastejšie Taliansko, z ďalších napríklad Španielsko, Česko, Francúzsko, Holandsko atď.).

V júli 2021 inicioval vznik online recenzovaného odborného časopisu s tematikou divadelných štádií a umenovedy s názvom Theatrica (www.theatrica.sk), v ktorom pôsobí v redakčnej rade a ako hlavný redaktor.

Za umenovednú činnosť mu bola v roku 2021 udelená cena Martina Benku.

Bližšie info nájdete na webovej stránke www.sury.sk

© doc. PhDr. Tomáš Surý, ArtD., v. r. , aktualizované: 20. 2. 2024