Publikované prozaické texty:

  • (3) 2014: SURÝ, Tomáš: De fletus viri necessitate (Nevyhnutnosť plaču muža). ISBN 978-80-971729-0-9; Bratislava : Theatrica, 2014; 73 strán + autorské ilustrácie
  • (2) 1996: SURÝ, Tomáš: Pád cti Tita Gromica. Scéna druhá. In: Vivat Arts 1/1997, 4 nečíslované strany ako príloha časopisu.
  • (1) 1996: SURÝ, Tomáš: Pád cti Tita Gromica. Scéna prvá. In: Vivat Arts 2/1996, s. 23-25.