Granty (vedúci riešiteľ kolektívnych projektov):

 • 2017/2018: Grant Fondu na podporu umenia SR na vydanie monografie: Tomáš Surý: Compassio 2018, hlavný riešiteľ
 • 2018: Grand Fondu na podporu umenia SR: J. A. Hasse: Marc´Antonio e Cleopatra; spolupracovník s tímom
 • 2016: Grant Fondu pre podporu umenia SRna vydanie monografie: Tomáš Surý: Panstvo Dolná Krupá 2017; hlavný riešiteľ
 • 2016: Grant Slovenského ochranného zväzu autorského: Tomáš Surý+Ľuboš Bernáth: oratórium svätý Martin, hlavný riešiteľ
 • 2016: Grant Fondu na podporu SR umenia: Tomáš Surý+Ľuboš Bernáth: oratórium svätý Martin, hlavný riešiteľ
 • 2015: Grant Ministerstva kultúry SR: Haydn: La canterina/Martinu: Slzy nože; hlavný riešiteľ
 • 2015: Grant Nadácie Bohuslava Martinu: Martinu: Slzy nože; hlavný riešiteľ
 • 2014: Grant Ministerstva kultúry SR: Mozart: Le nozze di Figaro; hlavný riešiteľ
 • 2013: Grant Ministerstva kultúry SR: Menotti: Amelia ide na bál; hlavný riešiteľ
 • 2013: Grant Nadácie Tatra banky: Menotti: Amelia ide na bál; hlavný riešiteľ
 • 2012: Grant Ministerstva kultúry SR a o.z. Theatrica: Joseph Haydn: La canterina; odborný garant projektu, hlavný riešiteľ
 • 2010/2011: Grant Ministerstva kultúry SR: Gala Peter Dvorský; odborný garant projektu)
 • 2009: Grant Ministerstva kultúry SR a  Slovenskej muzikologickej asociácie pri Slovenskej hudobnej únii (autor projektu, odborný garant projektu) Ľudmila Zamoyská – slovenská hudobná skladateľka 19. storočia (muzikologická konferencia, výstava a koncert, 8. 12. 2009)
 • 2007-2009: Grant VEGA (spoluriešiteľ): Systematizácia kategoriálneho aparátu kulturológie (Číslo projektu: 1/4659/07 ), vedúca projektu: PhDr. Zuzana Slušná, PhD., Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • 2007: Podporný projekt firmy Soitron, Bratislava (spoluriešiteľ), projekt združenia ExTeatro Ľubica
 • 2007: Dotácia Mesta Kežmarok (spoluriešiteľ), projekt združenia ExTeatro Ľubica
 • 2006: Grant Konta Orange Šanca pre váš región (spoluriešiteľ), projek združenia ExTeatro Ľubica
 • 1999-2001: Grant VEGA (spoluriešiteľ): Umenie Slovenska : jeho historické funkcie, vedúci projektu: PhDr. Ivan Gerát, PhD., Ústav dejín umenia SAV Bratislava