• V roku 2011:

o   Viedeň, Albertina, Michelangelo – výkresy génia, Picasso – Mier a sloboda, január 2011,

o   Viedeň, Albertina, Gustáv Klimt – kresby + kresby a akvarely impresionistov, 17. 4. 2011,

o   Florencia, 27. – 31. 8. 2011.

 

  • V roku 2012:

o   Pamiatky Ríma a Vatikánu v dňoch 21. – 24. 5. 2012,

o   Poznaj svoje mesto, máj 2012: Bratislavský hrad 28. 6. 2012, Devín, Gerulata, Rusovce, júl 2012,

o   Pamiatky a múzeá Florencie, 10.-14. 10. 2012,

 

  • V roku 2013: 

o   Pamiatky Ríma a Vatikánu v dňoch 18. – 22. 1. 2012,

o   Budapešť, Múzeum krásneho umenia, výstava Od Boticelliho k Tizianovi, 2. 2. 2013,

o   Viedeň – návšteva Múzea úžitkového umenia a Domu secesie (Klimt), s prehliadkou Hundertwasserovej architektúry, 28. 4. 2013,

o   Myslieť stredoveko – otvorený seminár ikonografie študentov druhého ročníka scénografie DF VŠMU za účasti seniorov, 14. 5. 2013,

o   exkurzia po pamiatkach Paríža a Versailles v dňoch 19.-23. 6. 2013,

o   pri príležitosti výročia hudobného skladateľa sa uskutočnila cesta študentov opery “VIVA VERDI 2013” (Padova, Busetto, Roncole, Villa Sant´Agata, Vicenza, Verona (+ predstavenie Nabucco s Placidom Domingom)

o   na jeseň 2013 sme vo Verdiho oslavách pokračovali zájazdom do Milána, navštívili sme predstavenie Otello a položili na Verdiho hrob veniec.

o   v Ostrihome sme absolvovali exkurziu “Ostrihom-klenoty slovenského stredoveku” 11. 10. 2013

o   a vo viedenskej Albertine výstavu Henriho Matissa s návštevou vianočných trhov, 3. 12. 2013.

o   v Brne sme navštívili operné predstavenie: Verdi: Sicílske nešpory

 

  • V roku 2014:

o   Slovenská národná galéria – výstava Impresionizmus v Uhorsku, 2. 5. 2014,

o   Historické záhrady západného Slovenska – návštevu Kaštiela v Dolnej Krupej, múzea a parku v Hlohovci a prehliadku hradu Červený Kameň sme absolvovali v júni 2014,

o   Exkurzia Viva Marco Polo a Viva Tintoretto: návšteva Benátok, Ferrary, Ravenny a Vicenzy bola v septembri 2014,

o   ďalšia skupina navštívila Florenciu v októbri 2014., výročie Ghirlandaia, Leonarda Bruniho a Michelangela, položenie venca na Michelangelov hrob v kostole Santa Croce

o   v októbri sme navštívili opäť viedenskú Albertinu – výstavu katalánskeho umelca Joana Miróa a v decembri výstavu Velasqueza v Kunsthistorickom múzeu a niektorí navštívili aj Kustfórum, kde bola výstava o živote a diele Henriho de Toulouse-Lautreca.

o  v Brne sme navštívili operné predstavenia Donizetti: Maria di Rohan a Wagner: Blúdiaci Holanďan + v Znojme hudobný festival: Rameauovu operu Platée.

 

  • V roku 2015:

Exkurzia v Brne

o  24. 5.   Opereta „Poľská krv“

o  29. 11. Opera „ o Márii“ a návšteva Villy Stiasny

o Exkurzia v Taliansku, 28. 4. – 3. 5. Toskánsko bez Florencie

  • V roku 2016:

o exkurzia Amsterdam, apríl