Skúška: termíny skúšok: termín sa dohodne individuálne najneskôr štrnásť dní pred koncom semestra.

Podmienky ku skúške:

 • absolvovanie prednášok zimného semestra,
 • absolvovanie priebežného hodnotenia (ak prebieha),
 • účasť aspoň na jednej exkurzii počas akademického roka (ak sa organizuje).

Priebeh a forma skúšky: ústna odpoveď z prebratých tém v trvaní 30´.

Pri odpovedi sa od študenta požaduje preukázanie znalosti v problematike:

 • stanovením determinantov problematiky, základných znakov a princípov,
 • vokálnych, inscenačných a prípadne kompozičných špecifík a odchýlok,
 • poznaním konkrétnych autorov a signifikantných kompozícií, ktoré ten-ktorý vokálny druh, formu alebo javiskový typ reprezentujú.
 • Pri príkladoch z sólovej vokálnej literatúry sa študent musí zamerať na svoj vlastný hlasový odbor.
 • Študent si otázky žrebuje.


Prvý semester:

 1. Vokálna hudba a jej miesto v starovekých kultúrach: spoločná východisková látka, ktorá sa vyučuje na predmete Dejiny opery (tam sú to otázky 1-9)

Omša:

 1. Omša stredoveku a renesancie: štruktúra a jej vývoj, rané bohoslužobné spevy a židovská tradícia, podoby kresťanskej hudby pred fázou zjednotenia Gregorom Veľkým (byzantský rítus, mozarabský rítus, írsky rítus, ambrozinánsky rítus), gregoriánsky chorál, jednohlas, viachlas a jeho kompozičné podoby, Tornaiská omša, Barcelonská omša, Sorbonská omša, Omša Notre Dame).
 2. Omša 17. storočí: pôvod tzv. kantátovej omše, omše so sólovým vokálnym partom, znaky kontaktov svetskej a cirkevnej hudby.
 3. Barokové omša prvej polovice 18. storočia: Alessandro Scarlatti, J. S. Bach, Telemann…
 4. Omša vrcholného klasicizmu 18. storočia: Michael Haydn, Joseph Haydn, Antonio Salieri, Wolfgang Amadé Mozart, Anton Zimermann.
 5. Omša v 19. storočí: Luigi Cherubini, Carl Maria von Weber, Ludwig van Beethoven, Hector Berlioz, Gioachino Rossini, František Liszt, Franz Schubert, Charles Gounod, Antonín Dvořák, Ján Levoslav Bella, Gabriel Faure, Giacomo Puccini.

Requiem:

 1. Requiem ako liturgická forma a umelecké dielo v stredoveku.
 2. Requiem v 16. a 17. storočí (Ockeghem, Févin, Campra, Charpantier)
 3. Requiem v 18. storočí (Gossec, M. Haydn, Mozart)
 4. Requiem v 19. storočií: Berlioz, Charles Gounod, Camille Saint-Saëns.,
 5. Requiem  v 19. storočí v Itálii (Donizetti, Verdi…).
 6. Requiem v 19. storočí v strednej Európe (Dvořák…).
 7. Omša v 20. storočí: Leoš Janáček, Francis Poulenc, Leonard Bernstein, Ariel Ramirez atď.
 8. Requiem v 20. storočí: Gabriel Fauré, Maurice Duruflé, György Sándor Ligeti, Andrew Lloyd Webber…

Literatúra k prvému semestru:

 • BURLAS, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia. Praha/Bratislava: Supraphon, 1967, s. 162.
 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava: Opus, 1986, s.
 • LEXMANN, Juraj: Teória liturgickej hudby. Bratislava: Veda, 2015.
 • HARASCHIN, Stanislaw – CHYLIŃSKA, Teresa – SCHAFFER, Boguslaw: Sprievodca koncertmi. Bratislava: Opus, 1980.
 • ROSEN, Charles: Klasicizmus : Haydn, Mozart, Beethoven. Bratislava: Hudobné centrum, 2005.
 • NEDĚLKA, Michal: Mše v soudobé české hudbě. Praha: Karolinum, 2005.
 • VYSLOUŽIL, Jiří: Hudobníci 20. storočia. Bratislava: Opus, 1981.
 • NOVÁČEK, Zdenko: Sprievodca hudbou 20. storočia. Bratislava: Obzor, 1969.
 • LEXMANN, Juraj: Teória liturgickej hudby. Bratislava: Veda, 2015.
 • ORATORIUM, KANTÁTA A MŠE OD KLASICISMU DO SOUČASNOSTI. Praha/Bratislava: Supraphon, 1968.

Druhý semester:

Sylabus a literatúra:

 1. Oratórium v 17. storočí: predstavenia pápežského Ríma: Emilio de Cavalieri: Rappresentatione di Anima e di Corpo (Rím 1600).

Literatúra:

 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava: Opus, 1986, s. 47, 86, 95, 180, 219, 537.
 • CAVALIERI, Emilio de: Predslov k dielu. In: Slovenská hudba (Antológia renesancia barok) 3-4/1994, s. 458-462.
 • HARASCHIN, Stanislaw – CHYLIŃSKA, Teresa – SCHAFFER, Boguslaw: Sprievodca koncertmi. Bratislava: Opus, 1980.
 1. Oratorio latino v 17. storočí: Carrisimi.

Literatúra:

 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava: Opus, 1986, s.174-185.
 • HARASCHIN, Stanislaw – CHYLIŃSKA, Teresa – SCHAFFER, Boguslaw: Sprievodca koncertmi. Bratislava: Opus, 1980.
 1. Talianske oratorio volgare po roku 1700: Antonio Caldara: Maddalena ai piedi di Cristo (Magdaléna pri Kristových nohách, 1698), talianske oratóriá G. F. Handela: Il trionfo del tempo e del disinganno (Rím 1707) a Resurrezione (Rím 1708). Ďalšie príklady z prvej polovice 18. storočia.

Literatúra:

 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava: Opus, 1986, s. 438-497.
 • HARASCHIN, Stanislaw – CHYLIŃSKA, Teresa – SCHAFFER, Boguslaw: Sprievodca koncertmi. Bratislava: Opus, 1980.
 1. Anglické oratóriá G. F. Handela z 30. až 50. rokov 18. storočia (Saul, Messiah, Izrael v Egypte, Jephte atď).

Literatúra:

 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava: Opus, 1986, s. 438-497.
 • HOGWOOD, Christopher: Georg Friedrich Händel. Praha: Vyšehrad, 2015.
 • PILKA, Pavel: Trium času a pravdy. Praha: Česká Händlova společnost, 1991.
 • PEČMAN, Rudolf: Händel. Praha: Supraphon, 1985.
 1. Oratórium v 18. storočí: Jan Dismas Zelenka

Literatúra:

 • STOCKIGT, Janice B.: Jan Dismas Zelenka. Praha: Vyšehrad, 2018.
 1. Nemecké barokové pašie ako fenomén prvej polovice 18. storočia: štruktúra, príčiny vzniku, použitie v liturgii, Brockes Passion ako literárne výchosiko mnohých zhudobnení
 • Geor Friedrich Händel: Johannes-Passion (Jánove pašie, 1704), Brockes Passion (1721)
 • Georg Philipp Telemann: Brockes Passion (1716)
 • Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion (Jánove pašie, 1724)
 • Johan Sebastian Bach: Matthäus-Passion (Matúšove pašie, 1727)
 • Johann Sebastian Bach: Markus-Passion (Markove pašie, 1731)
 1. Oratórium vrcholného viedenského klasicizmu: Joseph Haydn
 • Die sieben letzen Worte unseres Erlosers am Kreuze (Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na Kríži, 1796).
 • Die Schopfung (Stvorenie, 1798).
 • Die Jahrzeiten (Ročné doby, 1801).

Literatúra:

 • ROSEN, Charles: Klasicizmus. Bratislava: Hudobné centrum, 2005, s. 343-351.
 • POŠTOLKA, …: Mladý Joseph Haydn. Bratislava : ???, ???, s. ???
 • HARASCHIN, Stanislaw – CHYLIŃSKA, Teresa – SCHAFFER, Boguslaw: Sprievodca koncertmi. Bratislava: Opus, 1980.
 1. Oratórium v 19. storočí: Ludwig van Beethoven: Christus am Olberg (Kristus na Olivovej hore, 1803/1811).

Literatúra:

 • LOCKWOOD, Lewis: Beethoven: Hudba a život. Brno: BB/art, 2005, s. 279-283.
 • HARASCHIN, Stanislaw – CHYLIŃSKA, Teresa – SCHAFFER, Boguslaw: Sprievodca koncertmi. Bratislava: Opus, 1980.
 1. Oratórium v 19. storočí: Felix Mendelssohn:
 • Paulus (1836).
 • Elijah (Eliáš, 1846).

Literatúra:

 • BACHTÍK, Josef: XIX. století v hudbě. Praha / Bratislava: Supraphon, 1970, s. 181-187.
 • EISNTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava: Opus, 1989, s. 224-237.
 • HARASCHIN, Stanislaw – CHYLIŃSKA, Teresa – SCHAFFER, Boguslaw: Sprievodca koncertmi. Bratislava: Opus, 1980.
 1. Oratórium v 19. storočí: Robert Schumann:
 • Das Paradies und die Peri (Raj a Peri, 1843).
 • Szenen aus Goethes Faust (Scény z Goetheho Fausta, 1844-1853)
 • Der Rose Pilgerfahrt (Púť ruže, 1851).

Literatúra:

 • BACHTÍK, Josef: XIX. století v hudbě. Praha / Bratislava: Supraphon, 1970, s. 181-187.
 • EISNTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava: Opus, 1989, s. 224-237.
 • LISZT, Franz: Robert Schumann. In: Liszt o svých současnících: Z kroniky hudebního pokroku. Praha: Státní nakladatelství krásne literatury, hudby a umění, 1956. s. 119-185.
 • LUX, Karl: Schumann. Bratislava: Opus, 1986, s. 118-125.
 • SÝKORA, Václav Jan: Robert Schumann. Praha / Bratislava: Supraphon, 1967, s. 157-164.
 • HARASCHIN, Stanislaw – CHYLIŃSKA, Teresa – SCHAFFER, Boguslaw: Sprievodca koncertmi. Bratislava: Opus, 1980.
 1. Oratórium v 19. storočí: Hector Berlioz
 • La damnation de Faust (Faustovo prekliatie, 1846).
 • L´enfance du Christ (Kristovo detstvo, 1854).

Literatúra:

 • BACHTÍK, Josef: XIX. století v hudbě. Praha / Bratislava: Supraphon, 1970, s. 181-187.
 • BERLIOZ, Hector: Paměti. Praha : Státní nakladatelství krásne literatury, hudby a umění, 1954.
 • BERLIOZ, Hector: Večery v orchestru. Praha: Supraphon, 1970.
 • EISNTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava: Opus, 1989, s. 224-237.
 • HARASCHIN, Stanislaw – CHYLIŃSKA, Teresa – SCHAFFER, Boguslaw: Sprievodca koncertmi. Bratislava: Opus, 1980.
 1. Oratórium v 19. storočí: Franz Liszt
 • Christus (Kristus, 1873).
 • Die Legende von der heiligen Elisabeth (Legenda o sv. Alžbete, 1890).

Literatúra:

 • BACHTÍK, Josef: XIX. století v hudbě. Praha / Bratislava: Supraphon, 1970, s. 181-187
 • EISNTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava: Opus, 1989, s. 224-237.
 • HRABUSSAY, Zoltán: Franz Liszt a jeho vzťah k Bratislave. Bratislava: Máj, 1961.
 • POURTALES, Guy de: Život Franze Liszta. Praha/Bratislava: Supraphon, 1968.
 • SEARLE, Humphrey: Hudba F. Liszta. Bratislava: Štátne hudobné vydavateľstvo, 1961.
 • HARASCHIN, Stanislaw – CHYLIŃSKA, Teresa – SCHAFFER, Boguslaw: Sprievodca koncertmi. Bratislava: Opus, 1980.
 1. Oratórium v 19. storočí: Antonín Dvořák: Svatá Ludmila (1886).

Literatúra:

 • ŠOUREK, Otakar: Život a dílo Antonína Dvořáka č. 3. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956.
 • HARASCHIN, Stanislaw – CHYLIŃSKA, Teresa – SCHAFFER, Boguslaw: Sprievodca koncertmi. Bratislava: Opus, 1980.
 1. Scénické oratóriá 20. storočia: Igor Stravinskij: Oidipus rex (Kráľ Oidipus, 1927)

Literatúra:

 • CRAFT, Robert – STRAVINSKIJ, Igor Fjodorovič: Rozhovory s Robertem Craftem. Praha: Supraphon, 1967.
 • STRAVINSKIJ, Igor: Hudobná poetika. Kronika môjho života. Bratislava: Hudobné centrum, 2002.
 • HARASCHIN, Stanislaw – CHYLIŃSKA, Teresa – SCHAFFER, Boguslaw: Sprievodca koncertmi. Bratislava: Opus, 1980.
 1. Scénické oratóriá 20. storočia: Arthur Honegger:
 • Le roi David (Kráľ Dávid, 1921)
 • Jeanne d’Arc au bûcher (Jana z Arcu na hranici, 1938).

Literatúra:

 • HONEGGER, Arthur: Sem skladatel. Praha: Supraphon, 1967.
 • HONEGGER, Arthur: Zaříkaní skamenělin. Praha: Státní nakladatelství krásne literatury, hudby a umění, 1960.
 • HARASCHIN, Stanislaw – CHYLIŃSKA, Teresa – SCHAFFER, Boguslaw: Sprievodca koncertmi. Bratislava: Opus, 1980.
 1. Oratórium v 20. storočí: Franz Schmidt: Das Buch mit sieben Siegeln (Kniha so siedmimi pečaťami, 1938)
 1. Oratóriá po roku 1945:
 • Grigory Frid: The Diary of Anne Frank (Denník Anny Frankovej, 1972)
 • James Whitbourn: Annelies (2005)
 • Ľuboš Bernáth: Svätý Martin (2016)
 • Ďalšie oratóriá

Literatúra:

 • SMITHER, Howard E.: A History of the Oratorio 1 (The Oratorio of the Baroque Era – Italy, Vienna, Paris).  The University of North Carolina Press. 1977.
 • SMITHER, Howard E.: A History of the Oratorio 2 (Tthe Oratorio in the Baroque Era: Protestant Germany and England: The Oratorio of the Baroque Era – Protestant Germany and England). The University of North Carolina Press. 1977.
 • SMITHER, Howard E.: A History of the Oratorio 3 (The Oratorio in the Classical Era Hardcover). The University of North Carolina Press. 1987.
 • SMITHER, Howard E.: A History of the Oratorio 4 (The Oratorio in the Nineteenth and Twentieth Centuries: Oratorio in the Nineteenth and Twentieth Centuries). The University of North Carolina Press. 2000.
 • HARASCHIN, Stanislaw – CHYLIŃSKA, Teresa – SCHAFFER, Boguslaw: Sprievodca koncertmi. Bratislava: Opus, 1980.

Tretí semester:

 1. Talianska svetská kantáta 17. storočia: definícia, znaky, autori a diela (Luigi Rossi, Giacomo Carissimi, Alessandro Stradella, Alessandro Scarlatti)
 1. Talianska cirkevná kantáta prvej polovice 18. storočia: definícia, znaky, autori a diela (Vivaldi, Handel).
 1. Talianska svetská kantáta prvej polovice 18. storočia: definícia, znaky, autori a diela (Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Handel).
 1. Francúzska svetská kantáta prvej polovice 18. storočia: definícia, znaky, autori a diela (André Campra, Jean de Cambefort, Jean-Philippe Rameau, Michel Pignolet de Montéclair, Louis-Nicolas Clérambault).
 1. Francúzska cirkevná kantáta 17. a 18. storočia: definícia, znaky, autori a diela (Marc-Antoine Charpentier, François Couperin, Jean-Philippe Rameau).
 1. Nemecká „chrámová“ kantáta v 17. a 18. storočí: definícia, znaky, autori a diela (Heinrich Schütz, Erdmann Neumeister, Dieterich Buxtehude, Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach).
 1. Nemecká svetská kantáta v 18. storočí: definícia, znaky, autori a diela (Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadé Mozart).
 1. Anglický anthem v 17. storočí: definícia, znaky, autori a diela (William Byrd, Henry Purcell).
 1. Stabat Mater ako liturgická forma a umelecké dielo: textové predloha Jacopona da Todi, štruktúra textu, zhudobneia pred rokom 1700. najvýznamnejšie zhudobnenia v 18. a 19. storočí a ich hlasové obsadenia.
 2. Kantáta ako hudobný druh a umelecké dielo v 19. a 20. storočí: Hector Berlioz, Johannes Brahms, Robert Schumann, Antonín Dvořák, Vítězslav Novák, Leoš Janáček, Igor Stravinskij, Paul Hindemith, Béla Bartók, Sergej Sergejevič Prokofiev, Britten, Ligeti, Carl Orff
 3. Najznámejšie žalmy: Nisi Dominus (Handel, Vivaldi), Dixit Dominus (Vivaldi, Handel)

Literatúra k téme kantáta:

 • ABRAHAM, Gerald: Stručné dejiny hudby. Bratislava : Hudobné centrum, 2005
 • BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava: Opus, 1986.
 • BURLAS, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia. Praha/Bratislava: Supraphon, 1967.
 • DÖGE, Klaus: Antonín Dvořák: Život – dílo – dokumenty. Praha: Vyšehrad, 2013.
 • EINSTEIN, Alfred: Hudba v období romantizmu. Bratislava: Opus, 1989.
 • HARASCHIN, Stanislaw – CHYLIŃSKA, Teresa – SCHAFFER, Boguslaw: Sprievodca koncertmi. Bratislava: Opus, 1980.
 • HOPPIN, Richard H.: Hudba stredoveku. Bratislava: Hudobné centrum, 2009.
 • HRČKOVÁ, Naďa (edit.): Dejiny hudby VI. : Hudba 20. storočia 1+2. Bratislava: Ikar, 2005 + 2006.
 • LEXMANN, Juraj: Teória liturgickej hudby. Bratislava: Veda, 2015.
 • MAYER Brown, Howard – STEIN, Louise K.: Hudba v renesancii. Bratislava: Hudoné centrum, 2013, s.
 • NOVÁČEK, Zdenko: Sprievodca hudbou 20. storočia. Bratislava: Obzor, 1969.
 • ROSEN, Charles: Klasicizmus : Haydn, Mozart, Beethoven. Bratislava: Hudobné centrum, 2005.
 • VYSLOUŽIL, Jiří: Hudobníci 20. storočia. Bratislava: Opus, 1981.
 • WOLFF, Christoph: Johann Sebastian Bach. Praha : Vyšehrad, 2021.

Štvrtý semester:

 1. Sólové vokálne party v symfonickej hudbe 19. a 20. storočia:
 • Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 9. so Schillerovou Ódou na radosť (1824)
 • Felix Mendelssohn Bartholdy: Symfónia č. 2, B-Dur „Lobgesang“ (1840)
 • Hector Berlioz: Symphonie dramatique „Romeo et Juliette“ (1839)
 • Franz Liszt: Faustovská symfónia (1857)
 • Franz Liszt: Danteovská symfónia (1857)
 • Gustav Mahler: Symfónia č. 2 (1894)
 • Gustav Mahler: Symfónia č. 3 (1998/1902)
 • Gustav Mahler: Symfónia č. 4 (1900/1901)
 • Gustav Mahler: Symfónia č. 8 (1906)
 • Gustav Mahler: Das Lied von der Erde (1908)
 • Alexander von Zemlinsky: Lyrická symfónia (1922/1923)
 • Leonard Bernstein: Symphony No. 1 Jeremiah (1942)
 • Leonard Bernstein: Symphony No. 3 Kaddish (1973)
 • Dmitrij Šostakovič: Symfónia č. 13 „Babi Jar“ (1962)
 • Dmitrij Šostakovič: Symfónia č. 14 (1969)
 • Henryk Górecki: Symfónia č. 3 (1976)

Literatúra:

 • HARASCHIN, Stanislaw – CHYLIŃSKA, Teresa – SCHAFFER, Boguslaw: Sprievodca koncertmi. Bratislava: Opus, 1980.

Samostatná príprava k štátniciam:

Vianočný kantátový repertoár: oratóriá a kantáty (Gloria, Magnificat, Salve Regina, Ave Maria, O magnum mysterium, Puer natus, Ave regina coelorum…) s vianočnou tematikou.

Veľkonočný vokálny repertoár: oratóriá (pašie a pod.), kantáty (Miserere, Stabat Mater, Leçons de ténèbres a pod.) s veľkonočnou tematikou


Literatúra k problematike spevu ako umeleckého prejavu:

 1. CELLETTI, Rodolfo: Historie belcanta. Praha-Litomyšl : Paseka, 2000.
 2. SADIE, Stanley (edit.): The New Grove Dictionary of Music and Musician. Heslá: Singing, Sopran, Mezzosopran, Tenor, Baritone, Bass. London 1980n.
 3. HARASCHIN, Stanisław – CHYŁYŃSKA, Teresa – SCHÄFFER, Bogusław: Sprievodca koncertami. Bratislava : Opus, 1983
 4. MARTINSSENOVÁ-LOHMANNOVÁ, Franziska: Vzdělaný pěvec : Pěvecký lexikon. Pardubice : Kora, 1994.
  SIGERSON, John – WOLFE, Kathy – LAROUCHE, Lyndon: A Manual on the Rudiments of Tuning and Registration: Introduction and Human Singing Voice. Washington: Schiller-Institute, 1992.
 5. PLEASANTS, Henry: The Great Singers: Form Jenny Lind and Caruso to Callas and Pavarotti. New York: Simon And Schuster, 1981.

Monografie o významných vokálnych umelcoch:

 1. BING, Rudolf: 5000 večerů v opeře. Praha : Supraphon, 1988.
 2. BLAHYNKA, Miloslav (edit.): Pocta Jankovi Blahovi. Bratislava : Slovenská teatrologická spoločnosť, 2001.
 3. BONVICINI, Candido: Môj priateľ Pavarotti. Bratislava : Champagne Avantgarde, 1995.
 4. DOMINGO, Plácido: Mých prvních čtyřicet let. Praha : Dita, 1995.
 5. CARRERAS, José: Zpívat srdcem. Praha : RAdioservis, 1995.
 6. EDWARDSOVÁ, Anne: Maria Callasová . Životopis opernej divy. Bratislava : Ikar, 2002.
 7. Encyklopédia dramatických umení Slovenska.
 8. GIGLI, Benjamimo: Môj život v speve. Bratislava : Supraphon, 1967.
 9. HOLZKNECHT, Václav: Ema Destinová.
 10. HONOLKA, Kurt: Slavné primadony. Praha/Bratislava : Supraphon, 1969.
 11. HOZA, Štefan: Ja svoje srdce dám… Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1989.
 12. PAVAROTTIOVÁ, ADUA: Pavarotti : Život s Lucianem. Ostrava : Progress International, 1994.
 13. POSPÍŠIL, Miloslav: Z operního Olympu. Praha : Brána, 2009.
 14. RISHOI, Niel: Edita Gruberová . Portrét. Bratislava : Slovart/Hudobné centrum, 2005.
 15. ŠAĽAPIN, Fiodor: Z môjho života. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1971.
 16. ŠTILICHOVÁ, Danica: Peter Dvorský. Bratislava : Tatran, 1991.
 17. TAMUSSINO, Ursula: Spomienky na Luciu Popp. Bratislava : Slovart, 2008.
 18. URSÍNYOVÁ, Terézia: Volali ma Mimi : Mária Kišonová-Hubová. Bratislava : Divadelný ústav, 2001

Copyrighted Material: © doc. PhDr. Tomáš Surý, ArtD. 2006-2024

aktualizované: 5. 2. 2024