Cesty spevu 3 = Cestami spevu nás tentoraz bude sprevádzať Mgr. Jana Pastorková, ktorá nám pripomenie pedagogické pôsobenie doc. Anna Korínskej.
Termín: 4. februára 2014 o 15:00
Miesto: DVORANA – Koncertná sieň HTF VŠMU
Podujatie pripravili: Mgr. Jana Pastorková, ArtD., PhDr. Tomáš Surý, ArtD.