• (1) 2006: Grant Konta Orange Šanca pre váš región (spoluriešiteľ), projek združenia ExTeatro Ľubica