Recenzenstvo článkov v naglickom jazyku:

 1. LONGO, Raffaelle: The dramaturgy of failure. Analysis and lie in „Così fan tutte“ of Mozart. Bratislava: Theatrica (29. 07. 2021)

Recenzenstvo článkov v slovenskom jazyku:

 1. MADUNICKÁ, Annamária: Význam divadla a cieľ umenia: metódy ich uskutočňovania vo filozofii Sørena Kierkegaarda. Bratislava: Theatrica (20. 12. 2023)
 2. PURDEŠ, Juraj: Miskoncepcie súčasnej vokálnej pedagogiky operného spevu 2: Metodické indície k návratu pedagogiky k pôvodným ideálom. Bratislava: Theatrica (17. 08. 2023)
 3. PURDEŠ, Juraj: Miskoncepcie súčasnej vokálnej pedagogiky operného spevu 1: Vokálne a interpretačné trendy súčasnosti a minulosti. Bratislava: Theatrica (17. 07. 2023)
 4. MADUNICKÁ, Klára: Operné štúdio VŠMU (1952-2022). Časť prvá: apoteóza. Bratislava: Theatrica (19. 07. 2022)
 5. PAUER, Jozef: Televízia. Umenie zviditeľnenia, zneviditeľnenia, solidarity a dialógu. Bratislava: Theatrica (16. 05. 2022)
 6. RIDILLA, Jozef: Nenápadný pôvab imaginácie. Bratislava: Theatrica (10. 02. 2022)
 7. PAUER, Jozef: Vznešenosť ako cesta k bytostnej úplnosti človeka. Bratislava: Theatrica (20. 12. 2021)
 8. DOMBROVKÝ, Peter: Sprievodca byrokraciou nielen pre umelca. Bratislava: Theatrica (17. 12. 2021)
 9. ĎURAN, Matúš – SOJKA, Filip: Zajtra o pár rokov. Bratislava: Theatrica (06. 12. 2021)
 10. PAUER, Jozef: Poznámky k Aischylovej Orestei. Bratislava: Theatrica (17. 11. 2021)
 11. VOJTEKOVÁ, Alena: Fotograf – básnik svetla. Bratislava: Theatrica (15. 11. 2021)
 12. VOJTEKOVÁ, Alena: Maestro s citom pre krásu tvaru v priestore. Bratislava: Theatrica (09. 10. 2021)
 13. FURMÁNEK, Samuel: Zámerom je hľadať svetlo. Bratislava: Theatrica (25. 09. 2021)
 14. PAUER, Jozef: Načúvať hlasu Aischylovho Promethea. Bratislava: Theatrica (07. 09. 2021)
 15. PAUER, Jozef: Mesto ako milieu ľudských stretnutí. Bratislava: Theatrica (10. 07. 2021)
 16. MADUNICKÁ, Klára: Na margo premiéry programovej kantáty Ambona v Slovenskej filharmónii. Bratislava: Theatrica (05. 07. 2021)
 17. RIDILLA, Jozef: Nové biblické príbehy. Bratislava: Theatrica (05. 07. 2021)