Životopis – stará hudba (2020):

Doc. PhDr. Tomáš Sury, ArtD. je absolventom Fakulty humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave (dejiny umenia) a Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave (operná réžia, teória hudby). Profesijne sa zaujíma predovšetkým o problematiku opery 18. storočia a snahám o jej historicky poučené javiskové uvedenia. K najvýznamnejším režijným projektom patria predstavenia opier: Jonann Joseph Fux: Constanza et Forteza – obnovená svetová premiéra (dirigent Marek Štrncl, súbor Musica Florea, choreografia Helena Kazárová, 31. 7. a 1. 8. 2015 (Světce u Tachova 2015; repríza 24. 8. 2016 na medzinárodnom festival Barokowe Ekspoloracie v Szczawnici, Poľsko), Johann Adolf Hasse: Marc´Antonio e Cleopatra (hudobná naštudovanie PEter Zajíček, súbor Musica aeterna, 22, 23, 24. 6. 2018, Bratislava), Joseph Haydn: La canterina (Bratislava 2015), Wolfgang Amadeus Mozart: Le nozze di Figaro (Bratislava 2014), W. A. Mozart: La sposo deluso (slovenská premiéra, Bratislava 2013), Joseph Haydn: La canterina (Bratislava 2012), Christoph Willibald Gluck: Orfee ed Euridice (Bratislava 2003, 2016).

S tzv. starou hudbou sa stretol aj ako asistent réžie vo viacerých projektoch, napríklad: W. A. Mozart: Cosi fan tutte (2013, Astra Theatru, Victoria, Gozo, Malta, réžia Maria Luisa Bigai, dirigent Mechelangelo Galeati), W. A. Mozart: Don Giovanni (2011, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava, réžia Pavol Smolík, dirigent Marián Lejava), W. A. Mozart: Cosi fan tutte (2002, Malá sála Slovenskej filharmónie Bratislava, réžia Andrea Hlinková, dirigent Ondrej Lenárd, Miroslav Oswald). A. Draghi: Il marito ama piu (medzinárodný festival Dni starej hudby 2002, Bratislavský hrad, réžia Roman Bajzík, súbor Solamente naturali, hudobné naštudovanie Stephen Stubbs).

Niekoľkokrát participoval na projektoch autentického oživenia málo uvádzaných melodrám z 18. storočia: Anton Zimermann: Andromeda a Perzeus (réžia, preklad textu, naštudovanie textu), hudobné naštudovanie Marián Lejava, Festivalový orchester Apollo, medzinárodný festival Dni starej hudby, koncertná sieň Dvorana VŠMU Bratislava 2009, Jiří Antonín Benda: Ariadna na Naxe   (asistent réžie), hudobné naštudovanie Peter Zajíček, réžia Pavol Smolík, Dvorana VŠMU Bratislava 2007, Jiří Antonín Benda: Ariadna na Naxe +Medea (asistent réžie), hudobné naštudovanie Anton Popovič, orchester Musica Aeterna, medzinárodný festival Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie Bratislava 2002.

Kvalifikácia so špecializáciou na starú hudbu:

 • 2019: habilitácia (doc.): Premeny archetypov operného herectva a režijnej práce pri barokovej (historicky poučenej) a modernej opernej réžii : Analýza javiskovej interpretačnej praxe na príklade inscenácie opery J. J. Fuxa Costanza e Fortezza. (Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brne, Česká republika, habilitačná prednáška: 18. 10. 2019; menovanie docentom s účinnosťou do 1. 12. 2019)
 • 2007: dizertácia (ArtD.), interný doktorand Katedry teórie hudby VŠMU v Bratislave
  – téma dizertačnej práce: Realita a irealita v dramatickom pláne opier 17. – 19. storočia : K problematike divadelného času
  – téma doktorandskej prednášky: Francúzska opera ako inscenačná výzva

Spolupráce so súbormi starej hudby:

Zahraničie:

Súbor Musica Florea; umelecký vedúci Marek Štryncl (Česká republika)

 • Johann Joseph Fux: Costanza e Fortezzaréžia, historicky poučený javiskový pohyb a gestika (2015; novodobá svetová premiéra v rámci festivalu „Plzeň – Európske hlavné mesto kultúry 2015“)
 • Johann Joseph Fux: Costanza e Fortezza, réžia, historicky poučený javiskový pohyb a gestika (2016; poľská premiéra v rámci festivalu Barokowe Eksploracje, Dworek Goscinny, Szczawnica (Poľsko)

Súbor Hartig Ensemble – Tance a balety tří století; umelecká vedúca prof. Helena Kazárová (Česká republika)

 • Johann Joseph Fux: Costanza e Fortezzaréžia, historicky poučený javiskový pohyb a gestika (2015; novodobá svetová premiéra v rámci festivalu „Plzeň – Európske hlavné mesto kultúry 2015“)
 • Johann Joseph Fux: Costanza e Fortezza; réžia, historicky poučený javiskový pohyb a gestika (2016; poľská premiéra v rámci festivalu Barokowe Eksploracje, Dworek Goscinny, Szczawnica (Poľsko)

Slovensko:

Súbor Musica aeterna; umelecký vedúci Peter Zajíček (Slovenská republika)

 • Johann Adolf Hasse: Marc´Antonio e Cleopatra; réžia, historicky poučený javiskový pohyb a gestika (Bratislava 2018; novodobá slovenská premiéra)
 • Anton Zimmermann: Andromeda a Perzeus; preklad a naštudovanie textu, historicky poučený javiskový pohyb a gestika (Bratislava 2009, novodobá slovenská premiéra)
 • Jiří Antonín Benda: Ariadna na Naxe; asistent réžie (Bratislava 2007, réžia Pavol Smolík)
 • Jean-Baptiste Lully / J. B. P. Moliére: Le grand divertissement royal de Chambord dont Monsieur de Pourceaugnac (LWV 41); dramaturgická príprava projektu (Bratislava 2006)
 • Jiří Antonín Benda: Ariadna na Naxe + Médea (BHS 2002, Musica Aeterna, hudobné naštudovanie Anton Popovič, Malá sála Reduty)

Súbor Solamente naturali, umelecký vedúci Miloš Valent (Slovenská republika)

 • v roku 2003 pripravil light design pre otvárací koncert festivalu Trnavská hudobná jeseň (Iva Bittová, hudba Vladimír Godár, Solamente naturali, Kostol sv. Jakuba v Trnave)
 • a následne pre koncert v rámci 39. ročníka BHS (Iva Bittová, Solamente naturali, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava).
 • Draghi: Il marito ama più (Dni starej hudby 2002, Solamente naturali, hudobné naštudovanie Stephen Stubbs, réžia Roman Bajzík, Bratislavský hrad); asistent réžie

Súbor Il cuore barocco; umelecký vedúci Tomáš Kardoš (Slovenská republika)

 •  produkčná spolupráca na projektoch v roku 2015:  Viva Vivaldi 1 (Bratislava), Viva Vivaldi 2 (Štítnik), Caldara (Trnava), Stabat Mater (Banská Bystrica)

Súbor Františkánska schóla Bratislava (Slovenská republika)

Verejne predvedené komponované pásma slova a hudby:

 • 2011: O Francisce Christi forme (Františkánsky kostol Trnava 27. 5. 2011), pásmo slova a hudby v rámci festivalu „Noc kostolov“, Program: Gaudentius Dettelbach OFM, Jozef Řehák OFM, David Jackson, Marco Frisina, kompozície gregoriánskeho chorálu a výber z františkánskych historických textových prameňov. Výber textov: Tomáš Surý.
 • 2010: In honorem S. Francisci (Františkánsky kostol Trstená 4. 6. 2010), pásmo slova a hudby v rámci otvorenia XIX. ročníka festivalu Dilongova Trstená, celoštátnej súťaže v umeleckej recitácii slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy. Trstená. Program a účinkujúci: detto 2009
 • 2009: In honorem S. Francisci (Františkánsky kostol Bratislava 4. 10. 2009), komponované pásmo slova a hudby na uctenie sviatku sv. Františka v roku 800. výročia založenia rehole. Na koncerte odzneli skladby slovenských františkánskych skladateľov pátra Gaudentia Dettelbacha OFM (1739-1818) a pátra Jozefa Řeháka OFM (1742-1815), kompozície gregoriánskeho chorálu a výber z františkánskych historických textových prameňov. Výber textov: Tomáš Surý.

11828715_1023814397628916_6129299193394235125_n