Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení (réžie absolventských operných predstavení): spolu 70/75 Mgr. a 38/45 Bc. absolventov

 • (14) 2024 = Mozart: Die Zauberflöte: 5. Mgr. absolventov (Dominika Mičíková, Angelika Nižnanská Fábry, Márka Zajíčková Králiková, Saskia Žihalová) + 7 Bc. absolventov (Natália Hajdučáková, Anna Lachová, Pavlína Lutzká, Alžbeta Reháková, Bianka Schallerová, Matúš Šimko, Anna Škubová)
 • (13) 2023 = Mozart: Die Zauberflöte: 8 Mgr. absolventov (Viktória Černajová, Dominika Hodáňová, Klára Kullová, Ivan Lyvč, Andrea Pietrová, Juraj Purdeš, Jakuba Šeniglová, Andrej Vancel) + 5 Bc. absolventov (Lucia Byráková, Vanesa Čierna, Glória Nováková, Benjamín Rudík, Maria Steinhilber)
 • 12) 2022 = Mozart: Cosi fan tutte: 3 Mgr. absolventi (Martin Morháč, Katarína Porubanová, Monika Trombitášová) + 4 Bc. absolventi (Barbara Čechová, Saskia Franková, Dominika Mičíková, Mária Zajíčková Králiková)
 • (11) 2021 = predstavenie nebolo (COVID-19): 8 Mgr. absolventov (Veronika Bilová, Tomáš Dedič, Katarína Flórová, Veronika Gregušová, Tataiana Hajzušová, Dominka Krčištová, Lenka Spodniaková, Karolína Markéta Šoltis, rod Plawná) +8 Bc. absolventov (Viktória Černajová, Dominika Hodáňová, Klára Kullová, Ivan Lyvč, Andrea Pietrová, Juraj Purdeš, Jakuba Šeniglová, Andrej Vancel)
 • 0) 2020 = predstavenie nebolo (COVID-19): 5 Mgr. absolventov (Filip Demek, Eva Dovcová, Barbora Návojská Dvorská, Adam Nádler, Nikola Ujházyová) +3 Bc. absolventi (Martin Morháč, Katarína Porubanová, Monika Trombitášová)
 • 9) 2019: Bernáth: Margita a Besná: 5 Mgr. absolventov (Renata Bicánková, Jakub Gubka, Dávid Harant, Angelika Hujdičová, Linda Mellenová) + 7 Bc. absolventov (Veronika Bilová, Veronika Gregušová, Tatiana Hajzušová, Dominika Krčistová, Dominika Majdanová, Karolína Markéta Plawná, Lenka Spodniaková)
 • (8) 2018: Kálmán: Čardášová princezná:  5 Mgr. absolventov (Dominka Hanko, Jana Jazudeková, Michaela Miženko, Ľubica Moriaková, Erika Szabó) + 7 Bc. absolventov (Filip Demek, Eva Dovcová, Barbora Dvorská, Mykola Erdyk, Aneta Loskotová, Adam Nádler, Nikola Ujházyová)
 • (7) 2017: Janáček: Příhody lišky Bystroušky: 7 Mgr. absolventov (Judita Andelová, Kristína Hanzenová, Marián Hrdina, Alena Kropáčková, Boris Prýgl, Mária Šimonovičová, Jana Vondru) + 5 Bc. absolventov (Renata Bicánková, Tomáš Dedič, Carmen Ferenceiová, Dávid Harant, Angelika Hujdičová)
 • (6) 2016: Gluck: Orfeo ed Euridice: 5 Mgr. absolventov (Anna Droppová, Renatka Feriková, Daniel Goga, Roman Krško, Lenka Šimková)
 • (5) 2015: Haydn: La canterina + Martinu: Slzy nože: 8 Mgr. absolventov (Martina Houdová, Andrea Hulecová, Roman Krško, Michaela Kubištelová, Michaela Kušteková, Pavol Oravec, Katarína Pilchová, Jana Ženková) + 1 Bc. absolvent (Boris Prýgl)
 • (4) 2014: Mozart: Le nozze di Figaro: 6 Mgr. absolventov (Igor Bečár, Blanka Jílková, Csaba Kotlár, Marek Pobuda, Eva Rampáčková, Tomáš Šelc) + 1 Bc. absolvent (Anna Droppová)
 • (3) 2013: Mozart/Menotti: Lo sposo deluso/Amelia al ballo: 5 Mgr. absolventov (Mária Hanyová, Peter Malý, Radoslava Mičová, Denisa Šlepkovká, Šarunas Šapalas) + 4. Bc. absolventi (Daniel Goga, Roman Krško, Pavol Kubáň, Michaela Kušteková)
 • (2) 2005: Donizetti: L´elisir d´amore: 8 Mgr. absolventov (Silvia Adamíková, Stanislav Bartko, Peter Cingeľ, Ján Kapala, Adriana Kučerová, Ondrej Mráz, Ondrej Šaling, Filip Tuma)
 • (1) 2003: Gluck: Orfeo ed Euridice: 2 Mgr. absolventi (Jaroslava Romančáková, Petra Veberová)

Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení (magisterské štúdium – štátna skúška 2): spolu 108 Mgr. absolventov

 • (13) 2024: Dejiny opery: 4 Mgr. absolventi (Dominika Mičíková, Angelika Nižnanská Fábry, Márka Zajíčková Králiková, Saskia Žihalová)
 • (13) 2024: Dejiny a literatúra spevu: 4 Mgr. absolventi (Dominika Mičíková, Angelika Nižnanská Fábry, Márka Zajíčková Králiková, Saskia Žihalová)
 • (12) 2023: Dejiny opery: 8 Mgr. absolventov (Viktória Černajová, Dominika Hodáňová, Klára Kullová, Ivan Lyvč, Andrea Pietrová, Juraj Purdeš, Jakuba Šeniglová, Andrej Vancel)
 • (12) 2023: Dejiny a literatúra spevu: 8 Mgr. absolventov (Viktória Černajová, Dominika Hodáňová, Klára Kullová, Ivan Lyvč, Andrea Pietrová, Juraj Purdeš, Jakuba Šeniglová, Andrej Vancel)
 • 11) 2022: Dejiny opery: 3. Mgr. absolventi (Martin Morháč, Katarína Porubanová, Monika Trombitášová)
 • (11) 2022: Dejiny a literatúra spevu: 3. Mgr. absolventi (Martin Morháč, Katarína Porubanová, Monika Trombitášová)
 • (10) 2021: Dejiny opery:  8 Mgr. absolventov (Veronika Bilová, Tomáš Dedič, Katarína Flórová, Veronika Gregušová, Tataiana Hajzušová, Dominka Krčištová, Lenka Spodniaková, Karolína Markéta Šoltis, rod Plawná)
 • (10) 2021: Dejiny a literatúra spevu: 8 Mgr. absolventov (Veronika Bilová, Tomáš Dedič, Katarína Flórová, Veronika Gregušová, Tataiana Hajzušová, Dominka Krčištová, Lenka Spodniaková, Karolína Markéta Šoltis, rod Plawná)
 • (9) 2020: Dejiny opery: 5 Mgr. absolventov (Filip Demek, Eva Dovcová, Barbora Návojská Dvorská, Adam Nádler, Nikola Ujházyová)
 • (9) 2020: Dejiny a literatúra spevu: 5 Mgr. absolventov (Filip Demek, Eva Dovcová, Barbora Návojská Dvorská, Adam Nádler, Nikola Ujházyová)
 • (8) 2019: Dejiny opery: 5 Mgr. absolventov (Renata Bicánková, Jakub Gubka, Dávid Harant, Angelika Hujdičová, Linda Mellenová)
 • (8) 2019: Dejiny a literatúra spevu: 5 Mgr. absolventov (Renata Bicánková, Jakub Gubka, Dávid Harant, Angelika Hujdičová, Linda Mellenová)
 • (7) 2018: Dejiny opery: 5 Mgr. absolventov (Dominka Hanko, Jana Jazudeková, Michaela Miženko, Ľubica Moriaková, Erika Szabó)
 • (7) 2018: Dejiny a literatúra spevu: 5 Mgr. absolventov (Dominka Hanko, Jana Jazudeková, Michaela Miženko, Ľubica Moriaková, Erika Szabó)
 • (6) 2017: Dejiny opery: 8 Mgr. absolventov (Judita Andelová, Kristína Hanzenová, Marián Hrdina, Alena Kropáčková, Veronika Pažítková Veselovská, Boris Prýgl, Mária Šimonovičová, Jana Vondru)
 • (6) 2017: Dejiny a literatúra spevu: 8 Mgr. absolventov (Judita Andelová, Kristína Hanzenová, Marián Hrdina, Alena Kropáčková, Veronika Pažítková Veselovská, Boris Prýgl, Mária Šimonovičová, Jana Vondru)
 • (5) 2016: Dejiny opery: 5 Mgr. absolventov (Anna Droppová, Renatka Feriková, Daniel Goga, Roman Krško, Lenka Šimková)
 • (5) 2016: Dejiny a literatúra spevu: 5 Mgr. absolventov (Anna Droppová, Renatka Feriková, Daniel Goga, Roman Krško, Lenka Šimková)
 • (4) 2015: Dejiny opery: 7 Mgr. absolventov (Martina Houdová, Andrea Hulecová, Michaela Kubištelová, Michaela Kušteková, Pavol Oravec, Katarína Pilchová, Jana Ženková)
 • (4) 2015: Dejiny a literatúra spevu: 7 Mgr. absolventov (Martina Houdová, Andrea Hulecová, Michaela Kubištelová, Michaela Kušteková, Pavol Oravec, Katarína Pilchová, Jana Ženková)
 • (3) 2014: Dejiny opery: 5 Mgr. absolventov (Igor Bečár, Blanka Jílková, Marek Pobuda, Eva Rampáčková, Tomáš Šelc
 • (3) 2014: Dejiny a literatúra spevu: 5 Mgr. absolventov (Igor Bečár, Blanka Jílková, Marek Pobuda, Eva Rampáčková, Tomáš Šelc)
 • (2) 2013: Dejiny opery: 5 Mgr. absolventov (Mária Hanyová, Peter Malý, Radoslava Mičová, Šarunas Šapalas, Denisa Šlekovská)
 • (2) 2013: Dejiny a literatúra spevu: 5 Mgr. absolventov (Mária Hanyová, Peter Malý, Radoslava Mičová, Šarunas Šapalas, Denisa Šlekovská)
 • (1) 2012: Dejiny opery: 8 Mgr. absolventov (Juraj Hollý, Aleš Janiga, Miroslava Kozáková, Davide Michele Maggioni, Eva Melichaříková, Ivan Rychlo, Róbert Smičšík, Kristýna Vylíčilová)
 • (1) 2012: Dejiny a literatúra spevu: 8 Mgr. absolventov (Juraj Hollý, Aleš Janiga, Miroslava Kozáková, Davide Michele Maggioni, Eva Melichaříková, Ivan Rychlo, Róbert Smičšík, Kristýna Vylíčilová)

Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení (bakalárske štúdium – štátna skúška 1): spolu 54 Bc. absolventov

 • (11) 2024: Dejiny umenia (Divadelná scénografia): 2 Bc absolventi (Katarína Beňušková, Sára Kucková)
 • (10) 2023: Dejiny umenia (Divadelná scénografia): 5 Bc absolventov (Emma Arnold, Zuzana Čupajová, Katarína Jurdová, Linda Lukáčová, Daniela Mesárošová)
 • (9) 2022 Dejiny umenia (Divadelná scénografia): 3 Bc absolventi (Viktória Kubicsková, Magdaléna Lišková, Stanislava Nerečová)
 • (9) 2022: Dejiny umenia (Bábkarská scénografia a technológia): 3 Bc absolventi (Marie Bernardová, Zofia Siwy, Zuzana Slivková)
 • (8) 2021: Dejiny umenia (Divadelná scénografia): 5 Bc. absolventov (Matúš Ďuran, Dominika Katonová, Katarína Klimentová, Anna Kušková, Jana Němečková)
 • (8) 2021: Dejiny umenia (Bábkarska scénografia a technológia): 0 Bc. absolventov
 • (7) 2020: Dejiny umenia (Divadelná scénografia):  4 Bc. absolventi (Frederika Brodzianska, Eva Miklisová, Ivana Pekárová, Daniela Uhrínová)
 • (7) 2020: Dejiny umenia (Bábkarska scénografia a technológia): 3. Bc. absolventi (Laura Černáková, Alena Hanusová, Alica Mikócziová)
 • (6) 2019: Dejiny umenia (Divadelná scénografia): 5 Bc. absolventov (Miroslava Brňáková, Martin Puškár, Anna Revická, Monika Rybárová, Lea Šaryová)
 • (6) 2019: Dejiny umenia (Bábkarska scénografia a technológia): 4 Bc. absolventi (Sára Bahúlová, Zora Davidová, Michaela Urbanová, Michaela Zajačková)
 • (5) 2018: Dejiny umenia (Divadelná scénografia): 5 Bc. absolventov (Petra Barcíková, Terézia Kosová, Valentína Lešková, Karina Molnárová, Klára Zsigrai)
 • (5) 2018: Dejiny umenia (Bábkarska scénografia a technológia): 3 Bc. absolventi (Dominik Márius Javor, Radka Baňacká, Viktória Csanyiová)
 • (4) 2017: Dejiny umenia (Divadelná scénografia): 5 Bc. absolventov (Inés Andučičová,  Tereza Alžbeta Hudáková, Lukáš Vasil, Kristína Veselá, Magdaléna Vrábová)
 • (4) 2017: Dejiny umenia (Bábkarska scénografia a technológia): 1 Bc. absolvent (Juliána Dubovská)
 • (3) 2016: Dejiny umenia (Divadelná scénografia): 5 Bc. absolventi (Adela Hajduová, Alžbeta Kutliaková, Eva Miškovičová, Michaela Pavelková, Dáša Veselovská)
 • (3) 2016: Dejiny umenia (Bábkarska scénografia a technológia): 1 Bc. absolvent (Mária Bačová)
 • (2) 2015: Dejiny umenia (Divadelná scénografia): 3 Bc. absolventi (Andrea Madleňáková, Patrícia Sniščáková, Veronika Vartíková)
 • (2) 2015: Dejiny umenia (Bábkarska scénografia a technológia): 4 Bc. absolventi (Enikó Brédová, Miroslava Hodásová, Miriam Horňáková, Júlia Jurinová)
 • (1) 2014: Dejiny umenia (Divadelná scénografia): 5 Bc. absolventov (Dominik Hlatký, Ján Husár, Annamária Juhásová, Martina Rusnáková, Gabriela Timoránzska)
 • (1) 2014: Dejiny umenia (Bábkarska scénografia a technológia): 5 Bc. absolventov (Silvia Balážová, Patrícia Jakubová, Mária Javorková, Karolína Kamenská, Zuzana Oravcová)

Univerzita Komenského Bratislava (Univerzita tretieho veku) – Svet opery (131 absolventov), Dejiny výtvarného umenia (126 absolventov):

 • (13) Krúžok Svet opery (2020/2021):
 • (13) Krúžok Dejiny výtvarného umenia (2020/2021):
 • (12) Krúžok Svet opery (2019/2020):
 • (12) Krúžok Dejiny výtvarného umenia (2019/2020):
 • (11) Krúžok Svet opery (2018/2019):
 • (11) Krúžok Dejiny výtvarného umenia (2018/2019):
 • (10) Krúžok Svet opery (2017/2018):
 • (10) Krúžok Dejiny výtvarného umenia (2017/2018):
 • (9) Krúžok Svet opery (2016/2017): 13 absolventov (Ing. Marta Ambrušová, Mgr. Vilma Bojnová, Ing. Peter Formánek, RNDr. Eva Gogoláková, Ing. Agáta Gregorová, Margaréta Gronych, Mgr. Eva Križanová, Mgr. Valéria Plevačová, Mgr. Darina Popovičová, RNDr. Zuzana Rendeková, Mária Starovičová, Ing. HElga Tomčíková, Ing. Alojz Wimmer)
 • (9) Krúžok Dejiny výtvarného umenia (2016/2017): 26 absolventov  (PhDr. Darina Čuchranová, CSc., Ing. Zuzana GAjdošová, Ing. Anna Habánová, PhDr. Marta Halečková, JUDr. Rozália Horváthová, Ing. Blanka Hronská, Eva Hrubá, Alena Institorisová, Gabriela Jakabovičová, RNDr. Mária Jurčovičová, CSc., MUDr. Niké Klimešová-Wagnerová, Ing. Oľga Konrádová, Ing. Ľudmila Kormanová, Helena KRamaričová, PhDr. Elena Krššáková, Slavomíra Kurhajcová, Ľudmila Kusovská, Libuše Loszeková, Mgr. Margita Nagyová, Emíla Plačková, Ing. Ján Puncochář, Ing. Anna Mária Sabová, Kvetoslava Slobodníková, MUDr. Ľubica Šašková, Ing. Zdenka Štrignerová, Alžbeta Tarkovičová)
 • (8) Krúžok Svet opery (2014/2015): 15 absolventov (Eva Beňušková, Ružena Dudíková, PhDr. Marianna Fašungová, Ing. Eva Gurtlerová, PhDr. Marta Juríková, MUDr. Viera Keszeghová, CSc., Ing. Edita Kiššová, Ing. Marta Kubičárová, PhDr. Štefan Polák, Veronika Scholzeová, Anna Šmihulová, Ing. Mária Štelmáková, PhDr. Lýdia Susteková, PhDr. Terézia Vítková, RNDr. Marta Výbohová)
 • (8) Krúžok Dejiny výtvarného umenia (2014/2015): 29 absolventov (Tatiana Benedikovičová, MUDr. Mária Brežná, CSc., Terézia Bugárová, Anna Buljaková, Daniela Gavorová, PhDr. Eva Gogoláková, Ing. Peter Hatala, Ing. Vladimír Húska, Ing. Mária Hutirová, Mgr. Zlatica Irová, Ing. Peter Korvín, PhDr. Daniela Kráľovičová, PhDr. Helena Le Sage, Helena Lelkesová, Ing. Božena Marková, Katarína Meszárošová, Ing: Eva Mišíková, Ing. Anna Mlynárová, CSc., Júlia Novotná, Františka Ognogová, Mgr. Jana Palanská, Gabriela Paráková, Ing. Tatiana Peťková, Gabriela Pišteková, Ing. Mária Protičová, MUDr. Alica Scholzová, PhD., Eva Simová, Tatiana Slančová, Marta Turi Nagyová)
 • (7) Krúžok Svet opery (2013/2014): 10 absolventov (Helena Baničová, MUDr. Mária Brežná, CSc., Ing. Elena Kupcová, Katarína Matulová, Ing. Tamara Novosadová, Ing. Eva Pašková, Jidřiška Pisklová, MgA. Mária Ružinská, Ing. Helena Urbanová,  Valéria Zacharová)
 • (7) Krúžok Dejiny výtvarného umenia (2013/2014): 20 absolventov (Anna Antušeková, Ing. Renata Buranská, Ing. Ľubica Čunderlíková, Ing. Viera Hroncová, RNDr. Jozefína Jedličková, CSC., Anna Klčová, MUDR. Ľubomíra Nováková, Mgr. Danica Obuchová, Ján Peter, Mária Popelišová, PhDr. Mária Stieberová, CSc., PhDr. Andrejka Svoreňová, Mgr. Katarína Štepková, Eva Švataráková, Ing. Mária Tolnayová, Knarik Tóthová, Ing. Helena Urbanová, MUDr. Alena Vaculíková, Ružena Vallašeková, Ing. Ivan Žáčik)
 • (6) Krúžok Svet opery (2012/2013): 27 absolventov (Ing. Anna Furbecková, Mária Halíková, Mgr. Ružena Hammerová, Agnesa Hanulová, Ing. Božena Holičková, Mgr. Dana Hrušková, Ing. Agáta Kadlečíková, Mgr. Katalin Kaiser, JUDr. Katarína Kiršnerová, Alexandra Kosková, Mgr. Viktória Krebsová, Jana Málková, Ing. Mária Marková, MUDr. Elena Michalková, Mgr. Katarína Mišková, Mgr. Ildikó NAgy, PaedDr. Pavlína Nováková, PhDr. Anna Panáková, Mgr. Mária Pončáková, Ing. Terézia Sabová, Ing. Zita Slobodová, Marcela Smolková, Andrej Trebatický, RNDr. Marta Turi Nagyová, Božena Volková, JUDr. Eva Wirghová, Magda Zezuláková)
 • (6) Krúžok Dejiny výtvarného umenia (2012/2013): 21 absolventov (Ružena Bujalková, Daniela Donáthová, Mgr. Eva Fillová, Anna Genzorová, Edita Juhásová, PhDr. Vlasta Kalinová, Zdenka Keltošová, Ing. Alena Kordíková, Ing. Eva Krutá, Vlasta Lagová, Daniela Langová, Inf. Oľga Luknárová, Jana Málková, Ing. Eva Šemberová, PhDr. Ľudmila Šoltésová, Alžbeta Šrutková, Helena Trusinová, MUDR. Darina Valachová, PhDr. Dorota Vlachová, Marta Výnohová, Veronika Weinerová)
 • (5) Krúžok Svet opery (2011/2012): 20 absolventov (MUDr. Oľga Augustínová, Mgr. Janka Conortová, Eliška Dvořáčková, Mercedes Fodorová, Terézia Gregušová, Alžbeta Heldová, Helena Hilmerová, Marianna Hohošová, Anna Holičková, Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc., Ing. Klára Kozáková, Emília Kramaričová, Mgr. Eva Kurčová, MUDr. Drahomila Matejková, Ing. Anna Môciková, Gabriela Rösslerová, Lýdia Štefánková, Mgr. Elena Šturdíková, Milina Vlnová, Ing. Pavlína Zajíčková)
 • (5) Krúžok Dejiny výtvarného umenia (2011/2012): 30 absolventov (Marta Bišťanová, MUDr. Katarína Ceconíková, Ing. Viera Čambaliková, Alena Greksová, Ing. Edita Holičková, PhDr. Eva Horvátová, Elena Hutníková, Ing. Alexander Institoris, Ing. Anna Ištvánovová, JUDr. Mária Kolaříková, CSc., Mgr. Mária Kusá, Lucia Makki, Valéria Migrová, Ing. Jitka Muravská, doc. PhDr. Eva Ondrčková, CSc., Mgr. Jarmila Pašková, RNDr. Magdaléna Pavlíková, Mgr. Viera Povchaničová, Jana Rapáková, Ing. Viola Sitányiová, Viktor Sprock, Jozefa Šilhárová, Mgr. Mária Šmakalová, Gizela Takácsová, Ing. Klára Valábková, Ing. Miroslava Vannayová, Gabriela Varjúová, Mgr. Alena Vojteková, Mária Zapletalová, Ing. Elena Zatkalíková)
 • (4) Krúžok Svet opery (2010/2011): 26 absolventov (PhD. Ing. Soňa Bafrncová, PhDr. Mária Čisárová, Ing. Oľga Dobrovodská, PhDr. Irena Dolinská, Sylvia Dugovičová, Darina Ďurčeková, Mgr. Alena Gábrišová, Ing. Mária Hutirová, Jarmila Juračičová, Ing. Jolana Kalinayová, Ing. Eva Kopernická, Daniela Kotesová, Angela Krajčová, Ľudmila Lengyelová, Marianna Luknárová, Ľudmila Maniaková, Mgr. Helena Mitošinková, Mária Popelišová, Ing. Margita Saksová, Viera Sapáková, Viera Slobodová, Lucia Šebová, Mgr. Margita Šebová, PhDr. Ivan Šiška, Mária Šmidáková, Mgr. Viera Žišková).
 • (3. rok) Krúžok Svet opery (2009/2010): 20 absolventov (PhDr. Bernadetta Fabová, Ing. Mária Ferjenčíková, Anna Genzorová, Silvia Gonščáková, Erika Gregušová, Marta Holúbková, Eva Mária Chalupová, Mária Jakubíková, PhDr. Vlasta Kalinová, Helena Kirthová, Ing. Jindřiška Kopecká, PhDr. Raisa Kopsová, CSc., Mgr. Margita Kordošova, Mgr. Bernardína Kostická, Jolana Kovácsová, Ing. Daniela Lacková, Magdaléna Majová, RNDr. Ing. Ph.Mr. Eva Radějová, CSc., RNDr. Ing. Zlata Senková, PhDr. Svatava Šebejová, CSc.)

Kurzy Univerzity tredieho veku o. z. Theatrica (spolu 1236 absolventov):

 • (11) Kurz Francúzsky fauvizmus / Nemecký expresionizmus (2022/2023): 41 absolventov (Anna Klčová, Ivan Žáčik, Viera Mazáčková, Anna Grandtnerová, Mária Ružinská, Edita Juhásová, Zuzana Chromčíková, Júlia Kasalová, Elena Šturdíková, Alena Vaculíková, † Danka Šťastná, Anna Mlynárová, Renata Buranská, Štefan Michač, Katarína Štepková, Daniela Čanady, Ružena Vallašeková, Marta Halečková, Štefánia Kriglerová, Barbara Šípová, Mária Kadubcová, Mária Harachová, Soňa Sadloňová, Marta Chovancová, Helena Le Sage, Alena Vojteková, Katarína Vavríková, Viera Galandová, Adela Kalavská-Štrpková, Eva Gogoláková, Jana Tlstovičová, Mária Proksová, Jindra Repčíková, Marta Adamcová, Zuzana Gajdošová, Natália Šilonová, Libuše Lozseková, Rozália Horváthová, Elena Blechová, Dana Balajová, Dagmar Kinčeková)
 • (11) Kurz Rubens a alegoréza (2022/2023): 34 absolventov (Ľubica Šašková, Viera Mazáčková, Mária Ružinská, Edita Juhásová, Zuzana Vrábliková, Ľubomíra Nováková, Mária Kocianová, Andrejka Svoreňová, Štefan Michač, Mária Slámková, Katarína Štepková, Elena Beňová, Štefánia Kriglerová, Verona Wallnerová, Štefan Maťo, Magdaléna Maťová, Edita Samková, Eva Rublíková, Terézia Gregušová, Eva Šemberová, Eva Krutá, Soňa Sadloňová, Marta Chovancová, Viera Sapáková, Zdenka Keltošová, Helena Le Sage, Alena Vojteková, Milina Zemánková, Nadezda Kolarova, Mária Sokolová, Natália Šilonová, Zlatica Žáková, Helena Lenartova, Helena Baničová)
 • (11) Kurz Victor Hugo / Jules Massenet (2022/2023): 27 absolventov (Peter Formánek, Mária Kotrbová, Helena Urbanová, Terézia Kanichová, Pavol Duman, Silvia Gonščáková, Marta Juríková, Alina Prigancová, Vilma Bojnová, Marta Halečková, Sidónia Burová, Mária Harachová, Adela Kalavská-Štrpková, Marina Brežná, Barbara Brežná, Magdaléna Tankovičová, Eva Gogoláková, Ivan Gogolák, Štefan Polák, Emília Jurkovičová, Natália Šilonová, Anna Genzorová, Eva Gürtlerová, Mária Büngerová, Jaroslava Schichorová, Ivan Gürtler, Jana Sluková)
 • (10) Kurz Francúzsky style classique (2021/2022): 43 absolventov (Mária Vasovicová, Zuzana Vrábliková, Štefan Michač, Katarína Štepková, Ivan Žáčik, Zuzana Chromčíková, Dagmar Balážová, Štefan Maťo, Magdaléna Maťová, Eva Šemberová, Milina Zemánková, Štefánia Kriglerová, Elena Beňová, Eva Krutá, Ľubomíra Nováková, Jana Tlstovičová, Zdenka Keltošová, Mária Ružinská, Helena Le Sage, Soňa Sadloňová, Ivan Gogolák, Ľubica Šašková, Anna Klčová, Renata Buranská, Mária Sokolová, Edita Juhásová, Marta Halečková, Zuzana Gajdošová, Viola Sitanyiová, Viera Sapáková, Viera Mazáčková, Marta Chovancová, Terézia Gregušová, Elena Šturdíková, Alena Vojteková, Natalia Silonová, Mária Kadubcová, Jaroslav Samek, Mária Harachová, Viera Wallnerová, Helena Libuša Lénártová, Miroslava Vannayová, Elena Blechová)
 • (10) Kurz Secesia 2 (2021/2022): 39 absolventov (Ružena Vallašeková, Štefan Michač, Alena Vaculíková, Dagmar Balážová, Štefánia Kriglerová, Mária Ružinská, Júlia Kasalová, Helena Le Sage, Katarína Štepková, Alena Vojteková, Viera Galandová, Marta Halečková, Zuzana Gajdošová, Zdenka Štrignerová, Anna Habánová, Marta Adamcová, Edita Samková, Danka Šťastná, Helena Urbanová, Elena Materáková, Anna Mlynárová, Libuše Lozseková, Mária Proksová, Marta Chovancová, Eva Gogoláková, Zuzana Chromčíková, Viera Mazáčková, Dana Balajová, Katarína Vavríková, Jindra Repčíková, Eva Rublíková, Viera Maholániová, Edita Juhásová, Elena Šturdíková, Anna Grandtnerová, Soňa Sadloňová, Natalia Silonová, Mária Harachová, Eva Ondrčková)
 • (10) Kurz Dante, Bellini, Goethe (2021/2022): 21 absolventov (Štefan Polák, Helena Urbanová, Peter Formánek, Marta Halečková, Alina Prigancová, Silvia Gonščáková, Ivan Gogolák, Marina Brežná, Terézia Kanichová, Elena Materáková, KatarínaTankovičová, Eva Gogoláková, Emília Jurkovičová, Eva Gürtlerová, Anna Genzorová, Natalia Silonová, Zdenka Štrignerová, Mária Kotrbová, Pavol Duman, Sidónia Búrová, Barbara Brežná)
 • (9) Kurz Raffaello a čo ďalej? (2020/2021): 64 absolventov (Zdenka Keltošová, Mária Harachová, Magdaléna Maťová, Štefan Maťo, Alena Vojteková, Elena Blechová, Jana Rapáková, Jitka Muravská, Viola Sytániyová, Klára Valábková, Renata Buranská, Soňa Sadloňová, Marta Chovancová, Vierka Sapáková, Terézia Gregušová, Alina Prigancová, Edita Juhásová, Katarína Štepková, Jaroslav Samek, Edita Samková, Marta Turi Nagyová, Anna Klčová, Helena Urbanová, Lýdia Ivaňová, Ivan Žáčik, Katarína Ceconíková, Andrejka Svoreňová, Zlatica Rabinová, Ľubomíra Nováková, Mária Vasovičová, Miroslava Vannayová, Jana Tlstovičová, Eva Ondrčková, Anna Mašurová, Helena Le Sage, Štefánia Krieglerová, Mária Kocianová, Marta Halečková, Mária Ružinská, Mária Kotrbová, Dagmar Balážová, Ružena Vallašeková, Marta Adamcová, Štefan Polák, Eva Gogoláková, Ivan Gogolák, Viera Mazáčková, Ivan Gürtler, Anna Habánová, Zdenka Štrignerová, Štefan Michač, Eva Šemberová, Zuzana Chromčíková, Katarína Vozáriková, Zuzana Gajdošová, Zuzana Vrábliková, Elena Beňová, Ľubica Šašková, Mária Sokolová, Elena Šturdíková, Eva Krutá, Alena Vaculíková, Elena Materáková, Beata Šoltýsová)
 • (9) Kurz Umenie 19. storočia 3 (2020/2021): 34 absolventov (Libuše Lozseková, Rozália Horváthová, Dana Balajová, Mária Harachová, Mária Zlatovská, Klára Antoníková, Marta Halečková, Anna Mlynárová, Eva Hrubá, Blanka Hronská, Emília Plačková, Viera Maholániová, Danka Šťastná, Eva Gogoláková, Jaroslav Samek, Anna Habánová, Zdenka Štrignerová, Ľubica Šašková, Mária Proksová, Viera Mazáčková, Edita Samková, Zuzana Gajdošová, Alena Vaculíková, Júlia Kasalová, Barbara Šípová, Viera Galandová, Štefan Michač, Marta Chovancová, Ružena Vallašeková, Elena Materáková, Elana Šturdíková, Mária Ružinská, Eva Ondrčková, Alena Vojteková)
 • (9) Kurz Viva Amadé (2020/2021): 26 absolventov (Helena Le Sage, Peter Formánek, Vilma Bojnová, Marta Halečková, Jana Hažírová, Elena Blechová, Mária Kotrbová, Štefan Polák, Magdaléna Tankovičová, Eva Gogoláková, Ivan Gogolák, Edita Juhásová, Katarína Štepková, Emília Jurkovičová, Eva Gürtlerová, Terézia Kanichová, Jaroslav Samek, Elena Šturdíková, Marta Juríková, Anna Genzorová, Silvia Gonščáková, Zlatica Rabinová, Mária Harachová, Barbara Šípová, Zuzana Gajdošová, Edita Samková)
 • (8) Kurz Raffaello Sanzio (2019/2020): 76 absolventov (Edita Holičková, Alena Vojteková, Andrejka Svoreňová, Jana Tlstovičová, Jana Luttmerdingová, Viola Sitányiová, Elena Zatkalíková, Janka Rapáková, Soňa Sadloňová, Terézia Gregušová, Jitka Muravská, Edita Samková, Jaroslav Samek, Lýdia Ivaňová, Magdaléna Maťová, Štefan Maťo, Miroslava Vannayová, Mária Šmidáková, Zlatica Rabinová, Eva Ondrčková, Alina Prigancová, Marta Turi Nagyová, Andrea Závracká, Viera Sapáková, Oľga Luhová, Zdenka Keltošová, Alena Vaculíková, Ľubomíra Nováková, Elena Šturdíková, Ivan Gogolák, Mária Harachová, Anna Klčová, Jaroslava Odnogová, Renata Buranská, Ivan Žáčik, Katarína Mišková, Marta Chovancová, Darina Kulinová, Katarína Štepková, Edita Juhásová, Alžbeta Vršková, Mária Vasovičová, Marta Halečková, Alica Scholzová, Eva Šemberová, Marta Adamcová, Zuzana Chromčíková, Viera Mazáčková, Anna Habánová, Zdenka Štrignerová, Mária Kutzbauerová, Jana Málková, Elena Materáková, Ivan Gurtler, Mária Kotrbová, Mária Ružinská, Danica Obuchová, Eva Pecivalová, Katarína Vozáriková, Štefan Polák, Katarína Schneiderová, Stanislava Sošková, Štefánia Krieglerová, Mária Kocianová, Helena Le Sage, Mária Brežná, Eva Krutá, Ružena Vallašeková, Eva Gogoláková, Viera Wallnerová, Júlia Polúchová, Štefan Michač, Zuzana Gajdošová, Natália Šilonová, Ľubica Chlapíková, Dagmar Balážová)
 • (8) Kurz Revolúcia 1789 a hudba (2019/2020): 27 absolventov (Marta Juríková, Tamara Novosadová, Marta Halečková, Ľubomíra Nováková, Elena Blechová, Eva Gürtlerová, Helena Le Sage, Štefan Polák, Edita Juhásová, Mária Kocianová, Terézia Kanichová, Zlatica Rabinová, Emília Jurkovičová, Magdaléna Tankovičová, Alina Prigancová, Silvia Gonščáková, Peter Formánek, Marcela Masaryková, Vilma Bojnová, Katarína Štepková, Elena Šturdíková, Eva Beňušková, Anna Genzorová, Katarína Mišková, Darina Kulinová, Ivica Krošláková, Alžbeta Vršková)
 • (8) Kurz Umenie 19. storočia 2 (2019/2020): 40 absolventov (Marta Halečková, Božena Marková, Natália Kuzmová, Eva Hrubá, Júlia Kasalová, Blanka Hronská, Júlia Novotná, Mária Proksová, Emília Plačková, Eva Gogoláková, Zdenka Štrignerová, Anna Habánová, Viera Mazáčková, Anna Mlynárová, Stanislava Sošková, Mária Kocianová, Milina Zemánková, Nadežda Kolarova, Danka Behunčíková, Slávka Kurhajcová, Ľudmila Kusovská, Viera Galandová, Danka Šťastná, Ľubica Šašková, Ľudmila Kormanová, Viera Bettesová, Rozália Horváthová, Libuše Lozseková, Dana Balajová, Elena Materáková, Marina Brežná, Alena Vaculíková, Klára Antoníková, Mária Zlatovská, Zuzana Gajdošová, Darina Čuchranová, Katarína Schneiderová, Barbara Šípová, Antónia Antalíková, Viera Moholániová)
 • (7) Kurz Leonardo da Vinci (2018/2019): 60 absolventov (Edita Holičková, Soňa Sadloňová, Viera Sapáková, Terézia Gregušová, Marta Chovancová, Edita Juhásová, Andrejka Svoreňová, Viola Sitányiová, Jana Rapáková, Helena Urbanová, Elena Materáková, Alena Vojteková, Elena Blechová, Elena Zatkalíková, Alžbeta Vršková, Zlatica Rabinová, Elena Šturdíková, Oľga Luhová, Mária Oremová, Katarína Mišková, Jitka Muravská, Darina Kulinová, Marta Turi Nagyová, Eva Ondrčková, Mária Šmidáková, Slavomíra Kurhajcová, Ľudmila Kusovská, Katarína Vozáriková, Oľga Dobrovodská, Ján Dobrovodský, Lýdia Ivaňová, Ľubica Šašková, Jana Luttmerdingová, Miroslava Vannayová, Mária Harachová, Anna Antušeková, Marta Výbohová, Katarína Tankovičová, Katarína Flossman, Helena Le Sage, Ivan Gurtler, Katarína Štepková, Katarína Schneiderová, Stanislava Sošková, Antónia Antalíková, Jana Málková, Marta Halečková, Jana Hažírová, Danica Obuchová, Eva Peciválová, Zdenka Štrignerová, Anna Habánová, Mária Kocianová, Viera Galandová, Štefan Polák, Zuzana Gajdošová, Eva Gogoláková, Antónia Antalíková, Štefánia Kriglerová, Alica Scholzová)
 • (7) Kurz Gioachino Rossini (2018/2019): 44 absolventov (Helena Urbanová, Štefan Polák, Eva Gürtlerová, Viera Sapáková, Terézia Gregušová, Soňa Sadloňová, Eva Gogoláková, Ivan Gogolák, Eva Horvatová, Štefan Mato, Magdaléna Maťová, Marta Juríková, Terézia Kanichová, Anna Genzorová, Silvia Gonščáková, Peter Formánek, Zlatica Rabinová, Elena Šturdíková, Magdaléna Tankovičová, Emília Jurkovičová, Lýdia Šusteková, Marina Brežná, Elena Materáková, Anna Môciková, Alina Prigancová, Helena Baničová, Mária Ružinská, Jana Málková, Helena Le Sage, Vilma Bojnová, Mária Kotrbová, Eva Beňušková, Božena Holičková, Katarína Mišková, Helena Lišková, Eliška Dvořáčková, Alžbeta Vršková, Marcela Masaryková, Darina Kulinová, Marta Turi Nagyová, Vilma Bojnová, Marta Halečková, Jana Málková, Katarína Vozáriková)
 • (7) Kurz Umenie 19. storočia 1 (2018/2019): 38 absolventov (Marta Halečková, Ľudmila Kormanová, Elena Krššáková, Anna Habánová, Zdenka Štrignerová, Zuzana Gajdošová, Darina Čuchranová, Eva Gogoláková, Eva Hrubá, Blanka Hronská, Emília Plačková, Mária Kocianová, Rozália Horváthová, Libuše Lozseková, Anna Mlynárová, Helena Baničová, Mária Ružinská, Verona Wallnerová, Viera Mazáčková, Natalia Kuzmová, Júlia Kasalová, Danka Šťastná, Mária Proksová, Mária Tarábková, Agáta Dubinová, Božena Marková, Júlia Novotná, Mária Kutzbauerová, Viera Bettesová, Nadežda Kolarova, Jana Benetinová, Viera Maholániová, Danka Pätoprstá, Danka Balajová, Závracká, Milina Zemanková, Anna Kordíková, Alena Vaculíková)
 • (7) Kurz Umenie 20. stortočia 2 (2018/2019): 26 absolventov (Tamara Novosadová, Jozefína Jedličková, Eva Krutá, Andrejka Svoreňová, Katarína Štepková, Mária Tolnayová, Anna Mlynárová, Anna Klčová, Zdenka Keltošová, Eva Šemberová, Ružena Vallašeková, Eva Švataráková, Ivan Žáčik, Renata Buranská, Ľubomíra Nováková, Edita Juhásová, Mária Kuzbauerová, Závracká, Elena Šturdíková, Anna Priečinská, Eva Ondrčková, Miroslava Vannayová, Katarina Flossman, Helena Třísková, Ľubica Čunderlíková, Zuzana Gajdošová)
 • (6) Kurz Španielske umenie 2 (2017/2018): 47 absolventov (Edita Holičková, Oľga Luhová, Zlatica Rabinová, Helena Le Sage, Štefan Maťo, Magdaléna Maťová, Jaroslav Samek, Edita Samková, Soňa Sadloňová, Terézia Gregušová, Viera Sapáková, Edita Juhásová, Božena Marková, Júlia Novotná, Jana Málková, Pavol Paško, Eva Vehnerová, Katarína Schneiderová, Andrejka Svoreňová, Alena Vojteková, Mária Proksová, Miroslava Vannayová, Jitka Muravská, Mária Ružinská, Mária Kotrbová, Katarína Štepková, Helena Baničová, Elena Blechová, Elena Zatkalíková, Marta Chovancová, Mária Šmidáková, Marta Turi Nagyová, Darina Kulinová, Elena Šturdíková, Katarína Mišková, Zuzana Gajdošová, Elena Materáková, Eva Gurtlerová, Andrea Závratská, Mária Dobročková, Alica Scholzová, Eduard Bachratý, Alžbeta Vršková, Viola Sitányová, Eva Ondrčková, Marcela Masaryková, Eva Horvátová
 • (6) Kurz Viva Donizetti (2017/2018): 42 absolventov (Soňa Sadloňová, Vilma Bojnová, Elena Šturdíková, Silvia Gonščáková, Eva Gurtlerová, Zlatica Rabinová, Marta Juríková, Terézia Kanichová, Lýdia Šusteková, Štefan Polák, Jana Hažírová, Marina Brežná, Elena Materáková, Alina Prigancová, Emília Jurkovičová, Magdaléna Tankovičová, Mária Šmidáková, Katarína Mišková, Marta Turi Nagyová, Margaréta Gronych, Peter Formánek, Eva Gogoláková, Marta Ambrúsová, Darina Kulinová, Viera Sapáková, Terézia Gregušová, Jana Málková, Marta Kubičáková, Božena Holičková, Eva Vehnerová, Štefan Maťo, Magdaléna Maťová, Magda Kubíčková, Helena Le Sage, Alžbeta Vršková, Marta Výbohová, Marcela Masaryková, Anna Môciková, Anna Genzorová, Hedviga Závodská, Eliška Dvořáčková, Helena Lišková)
 • (6) Kurz Dejiny umenia 18. storočia (2017/2018): 21 absolventov (Marta Halečková, Ľudmila Kormanová, Elena Krššáková, Slavomíra Kurhajcová, Anna Habánová, Zdenka Štrignerová, Zuzana Gajdošová, Darina Čuchranová, Eva Gogoláková, Eva Hrubá, Blanka Hronská, Emília Plačková, Nadežda Kolarová, Mária Kocianová, Ľudmila Kusovská, Jana Horváthová, Janka Pauličková, Rozália Horváthová, Libuše Lozseková, Jaroslav Samek, Anna Mlynárová)
 • (6) Kurz Umenie 20. storočia 1 (2017/2018): 28 absolventov (Tamara Novosadová, Jozefína Jedličková, Andrejka Svoreňová, Katarína Štepková, Mária Tolnayová, Helena Třísková, Anna Mlynárová, Anna Klčová, Zdenka Keltošová, Eva Šemberová, Elena Šturdíková, Eva Krutá, Ružena Vallašeková, Anna Antušeková, Danica Obuchová, Eva Peciválová, Eva Švataráková, Edita Samková, Jaroslav Samek, Zuzana Gajdošová, Alena Gábrišová, Ivan Žáčik, Renata Buranská, Helena Urbanová, Ľubomíra Nováková, Edita Juhásová, Knarik Tóthová, Mária Kuzbauerová)
 • (5) Kurz Španielske umenie 1 (2016/2017): 50 absolventov (Zlatica Rabinová, Helena Le Sage, Štefan Maťo, Magdaléna Maťová, Jaroslav Samek, Edita Samková, Soňa Sadloňová, Terézia Gregušová, Viera Sapáková, Alica Scholzová, Edita Juhásová, Božena Marková, Júlia Novotná, Eva Krutá,  Eva Šemberová, Jana Málková,  Eva Gogoláková,  Pavol Paško, Eva Vehnerová, Katarína Schneiderová, Andrejka Svoreňová, Alena Vojteková, Mária Proksová, Miroslava Vannayová, Jitka Muravská, Mária Ružinská Mária Kotrbová, Katarína Štepková, Helena Baničová, Elena Blechová, Elena Zatkalíková, Marta Chovancová, Mária Šmidáková, Eva Horvátová, Georgína Gadusová, Darina Kulinová,  Elena Šturdíková, Katarína Mišková, Eva Beňušková, Alžbeta Vršková, Marta Turi Nagyová,  Eduard Bachratý, Viola Sitányová, Zuzana Gajdošová, Elena Materáková, Eva Gurtlerová, Anna Mlynárová, Eva Ondrčková, Edita Holičková, Oľga Luhová).
 • (5) Kurz Umenie 19. storočia 2 (2016/2017): 25 absolventov (Tamara Novosadová, Katarína Štepková, Andrejka Svoreňová, Ružena Vallašeková, Mária Tolnayová, Anna Klčová, Ľubomíra Nováková, Jozefína Jedličková, Ivan Žáčik, Eva Švataráková, Anna Mlynárová, Danica Obuchová, Renata Buranská, Helena Urbanová, Eva Gogoláková, Oľga Zlatňanská, Zdenka Vlachová, Helena Třísková, Alena Gábrišová, Marta Výbohová, Knarik Tóthová, Eva Peciválová, Anna Antušeková, Zuzana Gajdošová, Jan Puncochar).
 • (5) Kurz Skryté klenoty opery (2016/2017): 38 absolventov ( Štefan Polák, Terézia Kanichová, Zlatica Rabinová, Soňa Sadloňová, Eva Gogoláková, Jaroslav Samek, Edita Samková,  Anna Môciková, Štefan Maťo, Magdaléna Maťová,  Mária Kotrbová,  Katarína Schneiderová, Božena Holičková, Lýdia Šusteková, Anna Môciková, Helena Urbanová, Eva Gutlerová, Elena Šturdíková, Hedviga Závodská, Emília Jurkovičová Marta Juríková, Mária Šmidáková, Georgína Gadusová, Darina Kulinová, Elena Materáková, Mária Brežná, Magdaléna Kubíčková, Marta Kubičárová, Anna Genzorová, Katarína Mišková, Alžbeta Vršková, Marta Turi Nagyová, Jana Hažírová, Alina Prigancová, Helena Le Sage, Silvia Gonščáková,  Eva Beňušková, Emília Kovárová).
 • (4) Kurz Nizozemské umenie (2015/2016): 48 absolventov (Edita Holičková, Elena Zatkalíková, Alena Vojteková, Jitka Muravská, Elena Blechová, Viera Povchaničová, Edita Samková, Jaroslav Samek, Štefan Maťo, Magdaléna Maťová, Terézia Bugárová, Helena Le Sage, Vehnerová, Pavol Paško, Mária Ružinská, Helena Baničová, Katarína Kiršnerová, Elena Materáková, Eva Ondrčková, Alexander Institoris, Elena Hutníková, Katarína Ceconíková, Andrejka Svoreňová, Katarína Štepková, Viola Sitányová, Mária Brežná, Gabriela Paráková, Danica Obuchová, Katarína Mišková, Zlatica Rabinová, Darina Kulinová, Marta  Turi Nagyová, Mária Kotrbová, Eva Pašková, Katarína Schneiderová, Anna Činčurová, Alena Madarová, Jidřiška Pisklová, Lýdia Janíčková, Anna Mlynárová, Alžbeta Vršková, Mária Šmidáková, Elena Šturdíková, Mária Hutirová, Anna Buljaková, Ján Puncochař, Eva Gogoláková, Alica Scholzová)
 • (4) Kurz Hľadanie Schillera v hudbe (2015/2016): 27 absolventov (Štefan Polák, Terézia Kanichová, Eva Gurtlerová, Mária Šmidáková, Silvia Gonščáková, Anna Genzorová, Katarína Mišková, Alžbeta Vršková, Zlatica Rabinová, Marta Turi Nagyová, Darina Kulinová, Eva Gogoláková, Georgina Gadusová, Alena Madarová, Anna Činčurová, Mária Ružinská, Božena Holičková, Emília Kovárová, Marta Juríková, Marta Kubičárová, Jana Málková, Prigancová, Raisa Kopsová, Eva Beňušková, Mária Brežná, Lýdia Šusteková, Alena Materáková)
 • (4) Kurz Umenie 19. storočia 2 – Umenie impresionizmu (2015/2016): 20 absolventov (Štefan Maťo, Magdaléna Maťová, Jana Málková, Terézia Gregušová, Veronika Weinerová, Helena Trusinová, Jaroslav Samek, Edita Samková, Eva Šemberová, Marta Chovancová, Zdenka Keltošová, Soňa Sadloňová, Božena Marková, Júlia Novotná, Eva Gurtlerová, Eva Krutá,  Daniela Langová, Edita Juhásová, Eva Beňušková, Viera Sapáková
 • (4) Kurz Umenie 19. storočia 1 (2015/2016): 18 absolventov (Katarína Štepková, Andrejka Svoreňová, Ružena Vallašeková, Tamara Novosadová, Jozefína Jedličková, Ľubica Čunderlíková, Eva Švataráková, Mária Tolnayová, Anna Klčová, Ľubomíra Nováková, Anna Antušeková, Renata Buranská, Helena Urbanová, Alena Gabrišová, Ivan Žáčik, Danica Obuchová, Knarik Tóthová, Marta Výbohová)
 • (3) Kurz Hľadanie Shakespeara v hudbe (2014/2015): 39 absolventov (Helena Urbanová, Mária Ružinská, Helena Baničová, Valéria Zacharová, Mária Brežná, Eva Gürtlerová, Marta Juríková, Jana Málková, Katarína Mišková, Alžbeta Vršková, Alena Madarová, Zlatica Rabinová, Darina Kulinová, Mária Šmidáková, Silvia Gonščáková, Katarína Schneiderová, Mária Kotrbová, Marta Turi Nagyová, Agáta Kadlečíková, Eva Wirghová, Pavlína Nováková, Božena Holičková, Terézia Kanichová, Šefčíková, Raisa Kopsová, Jana Hažírová, Lucia Rakúsová, Emília Kovárová, Helana Le Sage, Georgína Gadusová, Eva Beňušková, Vlasta Kalinová, Lýdia Šusteková, Anna Činčurová, Anna Genzorová, Eva Porubská, Elena Šturdíková, Etela Križiková, Anna Panáková
 • (3) Kurz Umenie 18. storočia (2014/2015): 27 absolventov (Ružena Vallašeková, Joefína Jedličková, Anna Antušeková, Mária Tolnayová, Danica Obuchová, Ivan Žáčik, Renata Buranská, Anna Klčová, Knarik Tóthová, Helena Urbanová, Helena Baničová, Mária Ružinská, Ľubomíra Nováková, Marta Výbohová, Zlatica Putzová, Eva Švataráková, Eva Pašková, Katarína Kiršnerová, Tamara Novosadová, Katarína Štepková, Andrejka Svoreňová, Ľubica Čunderlíková, Mária Popelišová, Viera Hroncová, Jana Gallová, Edita Samková, Jaroslav Samek)
 • (3) Kurz Umenie 19. storočia 1 (2014/2015): 31 absolventov (Zlatica Putzová, Eva Pašková, Mária Popelišová, Viera Hroncová, Jana Gallová, Katarína Kiršnerová, Helena Trusinová, Veronika Weinerová, Katarína Mišková, Zlatica Rabinová, Alena Madarová, Zdenka Keltošová, Soňa Sadloňová, Terézia Gregušová, Viera Sapáková, Eva Šemberová, Magdaléna Maťová, Štefan Maťo, Alžbeta Vršková, Margita Štroffeková, Anna Činčurová, Elena Šturdíková, Marta Turi Nagyová, Marta Chovancová, Jana Málková, Darina Kulinová, Daniela Langová, Marta Špičková, Eva Krutá, Edita Samková, Jaroslav Samek)
 • (2) Kurz Viva Verdi / Es lebe Wagner (2013/2014): 30 absolventov (Mária Šmídáková, Marta Juríková, Silvia Gonščáková, Zdenka Keltošová, Mária Huttová, Terézia Kanichová, Edita Juhásová, Eva Gurtlerová, Raisa Kopsová, Katarína Schneiderová, Marika Kotrbová, Anna Furbecková, Andrej Trebatický, Marta Turi-Nagy, Katarína Mišková, Georgina Gadusová, Alena Gábrišová, Eva Švataráková, Anna Genzorová, Eva Beňušková, Božena Holičková, Eva Wirghová, Elena Michalková, Anna Panáková, Pavlína Nováková, Alena Madarová, Zlatica Rabinová, Elana Michalková, Kadlečíková, Jana Hažírová)
 • (2)Kurz Umenie 18. storočia (2013/2014): 25 absolventov (Langová, Kordíková, Trusinová, Weinerová, Katarína Mišková, Zlatica Rabinová, Martina Macková, Alena Madarová, Darina Kulinová, Zita Slobodobá, Mária Halíková, Marta Špičková, Zdenka Keltošová, Anna Genzorová, Jana Málková, Soňa Sadloňová, Terézia Gregušová, Marta Chovancová, Viera Sapáková, Eva Šemberová, Magdaléna Maťová, Štefan Maťo, Alžbeta Vršková, Elena Šturdíková, Margita Štroffeková)
 • (2) Kurz Umenie 19. storočia 2 – Umenie impresionizmu (2013/2014): 24 absolventov (Helena Blechová, Katarína Ceconíková, Viera Čambalíková, Edita Holičková, Eva Horvátová, Mária Hvastijová, Alexander Institoris, Lucia Makki, Elena Materáková, Jitka Muravská, Eva Ondrčková, Jarmila Pašková, Pavlíková, Viera Povchaničová, Jana Rapáková, Viola Sitányiová, Jozefína Šilhárová, Mária Šmakalová, Gizela Takácsová, Klára Valábková,  Miroslava Vannayová, Alena Vojteková, Elena Zatkalíková, Elena Hutníková)
 • (1) Kurz Slovanská opera (2012/2013): 15 absolventov (Lýdia Tomášová, Ján Kovalčík, Vlasta Kalinová, Helena Hilmerová, Mária Šmidáková, Viera Sapáková, Zdenka Keltošová, Soňa Sadloňová, Marta Juríková, Elena Šturdíková, Silvia Gonščáková, Anna Genzorová, Terézia Gregorová, Eliška Dvořáková, Raisa Kopsová)