Zhudobnené umelecké texty nahraté na CD nosiče:

  • (1) 2016: text častí „Prelúdium“ a „Postlúdium“ k piesňovému cyklu Vyznania. Autor hudby Ľuboš Bernáth. Názov CD: Klaudi Dernerová – Zo života ženy… Bratislava : Pavlík Records, 2017, bar kód: 8586002481570.