Francúzsky inštitút v Bratislave vás pozýva na Literárny večer:
V rámci cyklu literárnych večerov bude v galérii Francúzskeho inštitútu v Bratislave verejná prednáška PhDr. Tomáša Surého

JEAN-PHILIPPE RAMEAU A ŠPECIFIKÁ FRANCÚZSKEJ BAROKOVEJ OPERY

Jean-Philippe Rameau a špecifiká francúzskej barokovej opery

6. júna 2007 o 17,00 hodine v Galérii Francúzskeho inštitútu

Operná tvorba Jeana-Philippa Rameaua je na slovenských divadelných pódiách neznáma. Význam jeho diela nie je dostatočne docenený ani v teoretických odborných kruhoch, kde Rameau rezonuje skôr ako dôležitý teoretik, autor, ktorého meno je si dobré pamätať v súvislosti s dejinami harmónie. No Rameauov význam v kontexte európskych dejín opery je mimoriadny. Ide o jedného z najvýznamnejších operných autorov prvej polovice 18. storočia. Jeho hudba priamo či nepriamo ovplyvňovala celé generácie skladateľov ešte dlhé storočia po jeho smrti. Rameau zavŕšil vývoj francúzskej tragédie lyrique, ale aj iných javiskových druhov, ako napríklad opéra-ballet a ballet-buoffon. Francúzska baroková opera bola úzko spätá s literatúrou: umeleckou, filozofickou i esteticko-teoretickou. Ešte za skladateľovho života vyvolávala jeho tvorba literárne reakcie v dobových spisoch. V slávnych „sporoch o francúzsku operu“ bol Rameau dokonca paradoxne striedavo považovaný za symbol „modernosti“ aj „tradície“.

PhDr. Tomáš Surý je historik umenia a operný režisér. Špecializuje sa na najmä na dejiny a estetiku opery a hudobnodramatických žánrov 17. až 19. storočia.

Po prednáške bude v rámci festivalu Dni starej hudby o 19:00 v Pálffyho paláci koncert pod názvom „Antické mýty v kantátach Jeana Philippa Rameaua. Musica aeterna, Peter Zajíček.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *