Cesty spevu 4 = Cestami spevu ná stentoraz bude sprevádzať Mgr. art. Hana Friedová, ktorá nám pripomenie pedagogické pôsobenie prof. Márie Hubovej