Verejné uvedenie na koncertnom pódiu:

  • (3) 2021: text kantáty Tu es Petrus k 100. výročiu narodenia sv. Jána Pavla II.. Premiéra: 18. 9. 2021, Kostol Nanebovzatia Panny Márie Košice, Jozef Šimonovič, Štefan Bučko, Marianna Gelenekyová, Matúš Šimko, Mucha Quartet, dirigent: Adrián Kokoš.
  • (2) 2021: text kantáty Ambona. Premiéra: 6. 6. 2021, Jezuitský kostol v Bratislave, soprán: ???, tenor: Matúš Šimko, bas Martin Mikuš, Slovenská komorný orchester Bohdana Warchala, dirigent: Ewald Danel, zbormajster: Jozef Chabroň
  • (1) 2017: text kantáty Pole pastierov. Malá vianočná kantáta pre sólo soprán, miešaný zbor a orchester. Premiéry: 20., 21. a 22. 12. 2017, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie (Reduta), soprán: Martina Masaryková, Bratislavský chlapčenský zbor, zbormajster Gabriel Rovňák, Slovenská filharmónia, dirigent Rastislav Štúr.

Publikované:

  • (3) 2020: text kantáty Tu es Petrus k 100. výročiu narodenia sv. Jána Pavla II., výber textov z jeho poézie. (partitúra kantáty). Elektronické vydanie: ISMN 979-0-9010023-2-6. Bratislava : Theatrica, 2020, 69 strán
  • (2) 2020: text kantáty Ambona (partitúra kantáty). Elektronické vydanie: ISMN 979-0-9010023-1-9. Bratislava : Theatrica, 2020, 127 strán
  • (1)2017. text kantáty Pole pastierov. Malá vianočná kantáta pre sólo soprán, miešaný zbor a orchester. Hudobný fond Bratislava