• 7. 6. 2013: Vývoj divadelnej budovy od 16. do 18. storočia
  • 17. 12. 2013: Špecifiká francúzskej opernej scénografie 40. rokov 19. storočia