• (11) 2020: Post mortem. Výstava v Krajskom múzeu v Prešove. 24.9. do 1.12.2020
 • (10) 2020: Belle époque. Výstava v Krajskom múzeu v Prešove. Odborná spolupráca. Trvanie: 11.6. – 13.9.2020
 • (9) 2019: Theatrica Salón 2019, Justiho sieň, Primaciálny palác, Bratislava 3.-8. 9. 2019
 • (8) 2017: Theatrica Salón 2017 (Mária Terézia a jej doba). Galéria Archa, Primaciálny palác, Bratislava, 2.-10. 12. 2017
 • (7) 2012: Stretnutie s veľkou Neznámou : Grófka Ludmilla Gizycka-Zamoyska, kolektív autorov, Hudobné múzeum SNM kaštieľ Dolná Krupá
 • (6) 2011: Stretnutie s veľkou Neznámou : Grófka Ludmilla Gizycka-Zamoyska, kolektív autorov, Zapadoslovenske muzeum Trnava
 • (5) 2011: Stretnutie s veľkou Neznámou : Grófka Ludmilla Gizycka-Zamoyska, kolektív autorov, Poľský inštitút Bratislava
 • – Autori projektu, scenár a koncepcia výstavy: Ľudmila Michalková, Tomáš Surý
  – výtvarné riešenie: Marta Miara
  – materiály z: Štátny archív Bratislava, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum- O výstave:
  – Vernisáž výstavy spojená s hudobným vstupom z diel autorky bude 23.3. o 17.00 hod., Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27
  – Účinkujúci na vernisáži: Maroš Klátik, Mária Hanyová, Emílie Řezáčová, Róbert Smiščík
  – Ludmiła Giżycka-Zamoyska je príťažlivým a inšpirujúcim zjavom na historickej scéne hudobného umenia, ktorá sa profilovala v druhej polovici 19. storočia aj na území dnešného západného Slovenska. Príťažlivým pre rozsah a rozmer svojho pôsobenia vo sfére súdobej kultúry a umenia i pre bohaté kontakty s najvýznamnejšou európskou aristokraciou a početnými umeleckými osobnosťami. Inšpirujúcim pre svoje aktivity na poli hudobnej kompozície a interpretácie a pre nebývalú erudíciu a rozhľadenosť na poli hudobného umenia. Dostala sa do viedenských kultúrnych kruhov, dopĺňala si svoje hudobné vzdelanie, stávala sa styčným bodom medzi grófskymi rodinami na južnom Slovensku a vo Viedni. Napísala viac ako 20 skladieb, ktoré sa uvádzali vo Viedni a v šľachtických rezidenciách v okolí Trnavy. Aj po mnohých uznaniach vo viedenskej hudobnej spoločnosti sa vždy z Viedne vracala do rodných Brestovian. Jej pozostalosť sa nachádza predovšetkým v Štátnom archíve v Bratislave a v SNM – Hudobnom múzeu. Materiál dokumentuje účasť a podiel skladateľky na hudobnom živote viedenského kultúrneho okruhu druhej polovice 19. storočia, kontakty s Clarou Schumannovou, Franzom Lisztom, uvádzanie jej skladieb vo Viedni a v Bratislave a iné fakty z jej života. Väčšina týchto pamiatok nebola vystavovaná a dodnes nebola Zamoyskej osobnosť dostatočne zhodnotená na odbornom fóre. Výstava potrvá do 15. apríla.
 • (4) 2009: Ľudmila Zamoyska v dokumentoch Hudobného múzea SNM, kolektív autorov, výstava pri príležitosti 180. výročia narodenia a 120. výročia smrti hudobnej skladateľky, knižnica Slovenského národného múzea v Bratislave; projekt podporený grantom Ministerstva kultúry SR. Ohlas: „Mimochodom gratulujem k programu o Ľ. Zamoyskej a k jeho videodokumentácii na webe SNM. Toto je naša budúcnosť: živý kontakt, ale aj jeho záznam a sprístupnenie cez Web TV SNM, a hlavne, že boli aj dokumenty. Skvelé, všetkým ešte 3x blahoželám. Peter Maraky.“(10. 12. 2009).“
 • (3) 2009: Brunsvikovci a Chotekovci v Dolnej Krupej (stála expozícia), Pamätník L. van Beethovcena, kaštieľ Dolná Krupá
 • (2) 1998: Balkánske reminiscencie, výstava k 5. výročiu Armády SR v Dome Matice slovenskej v Komárne; v rámci základnej vojenskej služby v Armádnom výtvarnom štúdiu v Bratislave
 • (1) 1998: Vojak vo výtvarnom umení, výstava k 54. výročiu SNP v Múzeu SNP v Banskej Bystrici; v rámci základnej vojenskej služby v Armádnom výtvarnom štúdiu v Bratislave