1. 2009: Vianočný príbeh. evanjelický a. v. kostol Trnava
  2. 2008: O štvrtom mudrcovi, evanjelický a. v. kostol Trnava
  3. 2007: O čom hovoria hviezdy, evanjelický a. v. kostol Trnava
  4. 2006: Narodenie Ježiša, evanjelický a. v. kostol Trnava