Scénografia (scéna, kostýmy, rekvizity, svetlá):

Zahraničie:

– (2) 2015: Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky. Hudobné naštudovanie: Jakub Žídek. Dům kultury města Ostrava, premiéry 23, 24. 6. 2015)

(1) 2012: Tomáš Surý: Prodaná Rusalka – surreální pohádka z přostredí protonárodního svépomocného cirkusu (Divadlo Cooltour, Ostrava, hudobné naštudovanie Jakub Žídek; premiéra 7. a 9. 3. 2012)

Slovensko:

– (19) 2022: Hotel alebo Fragmenty Fragmentov 2021. Premiéry 28. a 29. 3. 2022, Divadlo LAB, hudobné naštudovanie Marco Vlasák, Oksana Zvineková

– (18) 2020: Adam a Evy alebo Korida lásky (Fragmenty 2019). Premiéry 16. a 17. 2. 2020, Divadlo LAB, hudobné naštudovanie Dušan Štefánek, Oksana Zvineková

– (17) 2018: The Street (Fragmenty 2018). Premiéry 13. a 14. 12. 2018, Divadlo LAB, hudobné naštudovanie Dušan Štefánek, Oksana Zvineková

– (16) 2018: Johann Adolf Hasse: Marc´Antonio e Cleopatra. Premiéra 1: Dvora domu Albrechtovcov, Bratislava, 22. 6. 2018 + premiéra 2: Koncertná sieň klarisky 23. 6. 2018. Hudobné naštudovanie Peter Zajíček. Musica aeterna.

– (15) 2018: Emmerich Kálmán: Die CsárdásfürstinPremiéry 9. a 10. 5. 2018, Umelecká scéna SĽUK, hudobné naštudovanie Dušan Štefánek

– (14) 2017: Disperate (Zúfalé) Zúfalé alebo Nesúvisiace etudy na ženské zúfalstvo (Fragmenty 2017). Premiéry 15. a 16. 12. 2017, Divadlo LAB, hudobné naštudovanie Dušan Štefánke, Oksana Zvineková

– (13) 2017: Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky, Umelecká scéna SĽUK, hudobné naštudovanie Dušan Štefánek, premiéry 3. 5. 2017 a

– (12) 2016: Christoph Willibald Gluck: Orfeo ed Euridice, Umelecká scéna SĽUK, hudobné naštudovanie Dušan Štefánek, premiéry 24. a 25. 4. 2016

– (11) 2012: Joseph Haydn: La canterina, premiéra: 28. 11. 2012 (Stredisko kultúry Vajnorská, hudobné naštudovanie Marián Lejava, Maroš Klátik; premiéra 28. 11. 2012; s podporou Ministerstva kultúry SR

– (10) 2011: Fluskáčik alebo Posledné Vianoce pres najbližším koncom sveta (Divadlo LAB, Divadelná fakulta VŠMU, hudobné naštudovanie Marián Lejava, Maroš Klátik; premiéra 14. 12. 2011)
– (9) 2010: Prodaná Rusalka – surreální pohádka z přostredí protonárodního svépomocného cirkusu (Fragmenty 2010) (Divadlo LAB, Divadelná fakulta VŠMU, hudobné naštudovanie Marián Lejava, Maroš Klátik; premíéra 19. 12. 2010)
– (8) 2010: Bohuslav Martinů: Veselohra na mostě. Hudobné naštudovanie: Jakub Žídek. Dům kultury města Ostrava, Česká republika, premiéra 7. 12. 2010
– (7) 2010: Bohuslav Martinů: Hlas lesa. Hudobné naštudovanie: Jakub Žídek. Dům kultury města Ostrava, Česká republika, premiéra 7. 12. 2010
– (6) 2010: Bohuslav Martinů: Mariken z Nimègue, Sestra Paskalina, Veselohra na moste (VŠMU 2010, 17-19. 4. 2010, hudobné naštudovanie Marián Lejava, réžia P. Smolík, Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava Bratislava)
– (5) 2010: Figaro frammentato con due mescolanze di danza ossia Gli studi coniugali (Fragmenty 2009/2010)
– (4) 2009: Anton Zimermann: Andromeda a Perzeus, hudobné naštudovanie Marián Lejava, Dni starej hudby 2009, koncertná sieň Dvorana VŠMU Bratislava
– (3) 2007: Fragmenty 2007 (Malá scéna VŠMU)
– (2) 2003: V roku 2003 pripravil light design pre otvárací koncert festivalu Trnavská hudobná jeseň (Iva Bittová, hudba Vladimíra Godára, Solamente naturali, Kostol sv. Jakuba v Trnave) a následne pre koncert v rámci 39. ročníka BHS (Iva Bittová, Solamente naturali, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava).
– (1) 1995: Tomáš Surý: Margita a Besná (Tŕpava – divadelné štúdio TU)