Vedenie praktických diplomových prác (réžia):

 • (1) 2016: STRNÁTOVÁ, Zuzana: Cirkus Šardam s prihliadnutím na hudbu (bakalárske predstavenie). Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, Katedra bábkarskej tvorby, 2016.

Vedenie teoretických diplomových prác:

 • (3) 2016: STRNÁTOVÁ, Zuzana: Hudba ako výrazový prostriedok v bábkovom divadle. Bratislava : Divadlená fakulta VŠMU, Katedra bábkarskej tvorby, 2016.
 • (2) 2007: ŠALING, Ondrej, Mgr.: Špecifiká partu Nemorina v Donizettiho opere Nápoj lásky: Magisterská diplomová práca. Bratislava: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Katedra teórie hudby, 2007.
 • (1) 2006: HORTÓ, Edit: Harmónia a jej symbolika v opere Hrad kniežaťa Modrofúza Bélu Bartóka: Magisterská diplomová práca. Bratislava: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Katedra teórie hudby, 2006.

Konzultovanie teoretických diplomových prác:

 • (15) 2017: HUDÁKOVÁ, Alžbeta Tereza: W. A. Mozart: Così fan tutte. Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, Katedra scénografie, 2017; školiteľ: doc. Alexandra Grusková.
 • (14) 2017: ANDUČIČOVÁ, Inés: W. A. Mozart: Così fan tutte. Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, Katedra scénografie, 2017; školiteľ: doc. Alexandra Grusková.
 • (13) 2016: HAJDUOVÁ, Adela: Ch. W. Gluck: Orfeo ed Euridice. Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, Katedra scénografie, 2016. Školiteľ: doc. Alexandra Grusková.
 • (12) 2016: KUTLIAKOVÁ, Alžbeta: Ch. W. Gluck: Orfeo ed Euridice. Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, Katedra scénografie, 2016. Školiteľ: doc. Alexandra Grusková.
 • (11) 2016: MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Ch. W. Gluck: Orfeo ed Euridice. Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, Katedra scénografie, 2016. Školiteľ: doc. Alexandra Grusková.
 • (10) 2016: PAVELKOVÁ, Michaela: Ch. W. Gluck: Orfeo ed Euridice. Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, Katedra scénografie, 2016. Školiteľ: doc. Alexandra Grusková.
 • (9) 2016: VESELOVSKÁ, Dáša: Ch. W. Gluck: Orfeo ed Euridice. Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, Katedra scénografie, 2016. Školiteľ: doc. Alexandra Grusková.
 • (8) 2016: BALÁŽOVÁ, Silvia:Panoptikum Notre Dame: Tvorivé východiská a analýza inscenačných postupov pri tvorbe scénického priestoru / Svetlo a farba ako dramatický prvok inscenácie. Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, Katedra bábkarskej tvorby, 2016. Školiteľ: MgA. Eva Farkašová.
 • (7) 2016: JAVORKOVÁ, Mária: Panoptikum Notre Dame – tvorivé východiská a analýza inscenačných postupov pri tvorbe kostýmov. Kontrast krásy a škaredosti ako hybná sila dramatického konfliktu. Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, Katedra bábkarskej tvorby, 2016. Školiteľ: MgA. Eva Farkašová.
 • (6) 2016: DROPPOVÁ, Anna: Písomná reflexia umeleckého výkonu s ťažiskovým zameraním na zarzuely Ruperta Chapího a Francisca Aseja Barbieriho. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Katedra spevu, 2016. Školiteľ: Mgr. Jana Pastorková, ArtD.
 • (5) 2016: FERIKOVÁ, Renatka: Reflexia na umelecky výkon magisterského koncertu s prihliadnutím na interpretačný rozbor Ilie z opery Idomeneo od W. A. Mozarta. Bratislava: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Katedra spevu, 2016. Školiteľ: prof. Peter Mikuláš, ArtD.
 • (4) 2015: MADLEŇÁKOVÁ, Andrea: Haydn: La canterina/Martinu: Slzy nože – scénické a kostýmové riešenie. Bakalárska diplomová práca. Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, Katedra scénografie, 2015. Školiteľ: doc. Alexandra Grusková.
 • (3) 2014: JUHÁSOVÁ, Annamária: Figarova svadba – kostýmové riešenie. Bakalárska diplomová práca. Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, Katedra scénografie, 2014. Školiteľ: doc. Alexandra Grusková.
 • (2) 2014: HLATKÝ, Dominik: Figarova svadba: scénické riešenie. Bakalárska diplomová práca. Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, Katedra scénografie, 2014. Školiteľ: doc. Alexandra Grusková.
 • (1) 2007: KIČIŇOVÁ, Miriama: Literárno-hudobná rekonštrukcia Pána z Prasiatkova: Bakalárska diplomová práca. Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, Katedra divadelných štúdií, 2007. Školiteľ: prof. PhDr. Elena Šimková, CSc.

Oponovanie dizertačných prác: 

 • (1) 2022: KAŠPER, Simona, Mgr. DiS. art. Téma dizertačnej práce: Hudobno-dramatické aktivity v centrách pre deti a rodiny Nitra 2022, 149 s. Školiteľ dizertačnej práce: doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD. Katedra hudby, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 29. 6. 2022

Oponovanie písomných prác k dizertačnej skúške:

 • (1) 2023: FIŠEROVÁ, Lenka: Kompozičný štýl Antona Zimmermanna v melodráme Andromeda a Perzeus. HTF VŠMU, 45.strán.

Oponovanie písomných magisterských diplomových prác:

 • (4) 2021: MADUNICKÁ, Klára: Branislav Kriška – pedagóg a profilujúca osobnosť Operného štúdia Vysokej školy múzických umení v rokoch 1972-1999. Magisterská diplomová práca (Divadelné štúdiá). Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, Katedra divadelných štúdií, 2021; školiteľ: Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.
 • (3) 2019: BALLÁNOVÁ, Viktória: Trend uvádzania nedokončených diel so zameraním na operu Turandot od Giacoma Pucciniho. Magisterská diplomová práca (Teória a manažment hudby). Bratislava: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Katedra teórie hudby, 2017; školiteľ: prof. Markéta Štefková, PhD.
 • (2) 2017: PETROVSKÁ, Daniela: Opera SND v ére Oskara Nedbala a Karla Nedbala v rokoch 1923-1938). Magisterská diplomová práca (teória hudby). Bratislava: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Katedra teórie hudby, 2017; školiteľ: doc. Petr Daněk, PhD.
 • (1) 2007: JURÁŠ, Pavol: Mozartove opery v réžii činoherných režisérov: Magisterská diplomová práca. Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, Katedra réžie a dramaturgie, 2007. Školiteľ: prof. Ľubomír Vajdička.

Oponovanie písomných bakalárskych diplomových prác:

 • (5) 2021: FIŠEROVÁ, Lenka: Straussov Guntram: neúspešná, ale originálna prvotina? Bratislava: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Katedra teórie hudby, 2021; školiteľ: PhDr. Ľudmila Michalková, CSc.
 • (4) 2018: PRACHÁR, Andrej: Porovnanie dramaturgie operných domov Státní opera Praha, Národní divadlo Brno a SND Bratislava po rozdelení republiky. Bratislava: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Katedra teórie hudby, 2018; školiteľ: doc. PhDr. Petr Daněk, PhD.
 • (3) 2017: BALLÁNOVÁ, Viktória: Špecifiká dramaturgie operných projektov pre deti. Bakalárska diplomová práca (teória hudby). Bratislava: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Katedra teórie hudby, 2017; školiteľ: prof. Markéta Štefková, PhD.
 • (2) 2014: HUSÁR, Ján: August Strindberg: Veritelia. Burkovňa, 2014. Bakalárska diplomová práca (scénografia). Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, Katedra scénografie, 2014. Školiteľ: prof. Jozef Ciller.
 • (1) 2006: FRTÚSOVÁ, Diliana: K problematike inscenačných prístupov k opere Figarova svadba v Opere SND: Bakalárska diplomová práca. Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, Katedra divadelných štúdií, 2006. Školiteľ: doc. PhDr. Miloslav Blahynka, PhD.

Oponovanie diplomových absolventských predstavení:

 • (4) 2021: NĚMEČKOVÁ, Jana: František Švantner/Božene Němcová: Na hornom konci tma. ???. VŠMU, 2021. Bakalárska písomná práca (scénografia).
 • (3) 2014: HUSÁR, Ján: August Strindberg: Veritelia. Burkovňa, 2014. Bakalárska diplomová práca (scénografia).
 • (2) 2010: PASCHOVÁ, Gabriela: Figaro frammentato. Malá scéna VŠMU 2010. Bakalárska diplomová práca (scénografia).
 • (1) 2007: JURÁŠ, Pavol: August Strindberg: Slečna Júlia, Divadlo Kaplnka, 2007. Magisterská diplomová práca (réžia).

Oponovanie písomných štipendijných prác Fondu výtvarných umení:

 • (3) 2019: KORDOŠOVÁ, Gita: Lovecký motív v grafickom umení 16.-18. storočia. Štipendijná práca Fondu výtvarných umení Bratislava, 2019.
 • (2) 2011: KORDOŠOVÁ, Gita: Sto diel svetovej grafiky: Talianska grafika 16. – 18. storočia zo zbierkového fondu Slovenskej národnej galérie. Štipendijná práca Fondu výtvarných umení Bratislava, 2011.
 • (1) 2004: LAPITKOVÁ, Zuzana: Príležitostné dekorácie oslavujúce členov Habsburského panovníckeho rodu, postavené v uhorských mestách za vlády Márie Terézie. Štipendijná práca Fondu výtvarných umení Bratislava, 2004.