Ocenenia:
 • 2020: Cena Martina Benku za rok 2019 za teoretickú činnosť udelená Radou Fondu výtvarných umení na základe odporúčania Komisie pre správu pozostalosti Martina Benku. Odovzdaná z dôvpdu Covid-19 až 9. 9. 2021 v Martine

 

 • 2013: Prémia Rady Hudobného fondu za publicistickú tvorbu, edičnú a propagačnú činnosť (Haydn: La canterina)
 • 2011: kurátorská odmena Fondu výtvarných umení za prípravu a relizáviu výstavy Stretnutie s veľkou Neznámou : Grófka Ludmilla Gizycka-Zamoyska
 • 2010: Prémia Rady Hudobného fondu za publicistickú, edičnú a propagačnú činnosť za podujatie Ľudmila Zamoyska
 • 2007: Prémia Rady Hudobného fondu za teoretickú dizertačnú prácu Realita a irealita v opere 17.-19. storočia-k problematike divadelného času
 
Verejné pochvaly:

 

 • 2018: verejná pochvala dekanky HTF VŠMU za predstavenie Čardášová princezná
 • 2016: verejná pochvala dekanky HTF VŠMU za predstavenie Orfeo ed Euridice
 • 2014: verejná pochvala dekanky HTF VŠMU za predstavenie Le nozze di Figaro
 • 2013: verejná pochvala dekanky HTF VŠMU za predstavenie Amélia ide na bál
 • 2012: verejná pochvala dekanky HTF VŠMU za predstavenie Štrikujúca Venuša
 • 2011: verejná pochvala dekanky HTF VŠMU za predstavenie Prodaná Rusalka
 • 2010: verejná pochvala dekanky HTF VŠMU za predstavenie Figaro frammentato
 • 1998: pochvala veliteľa roty za „najlepšie strelca“ 🙂
 • 1998: pochvala veliteľa roty „za najlepší výkop pre ležiaceho strelca“ 🙂

Martin 9. 9. 2021: Cena Martina Benku za umenovednú činnosť.