Verejné uvedenia na javisku:

  • (1) 2016: text oratória: Svätý Martin. Autor hudby Ľuboš Bernáth. Premiéra: Bratislava, Katedrála Svätého Martina; 5. 11. 2016, dirigent: Adrián Kokoš, Komorný orchester ZOE, zbormajster Ladislav Holásek, Spevácky zbor mesta Bratislavy, sólisti: Jozef Šimonovič, Jana Pastorková, Alena Kropáčková, Boris Prýgl.

Publikované: