• (1) 2015: Grant Nadácie Bohuslava Martinu: Martinu: Slzy nože; hlavný riešiteľ