Cesty spevu 2 = Cestami spevu nás tentoraz bude sprevádzať jubilujúca sopranistka, docentka Magdaléna Blahušiaková, ktorá nám pripomenie aj pedagogické pôsobenie doc. Tatiany Cokovej.
Študenti a hostia majú jedinečnú možnosť opýtať sa hosťa na všetky špecifiká jej vokálnej pedagogiky.
Termín: 13. mája 2013 o 14:00
Miesto: DVORANA – Koncertná sieň HTF VŠMU
Hostitelia: Katedra spevu HTF VŠMU
Hosť: Doc. Magdaléna Blahušiaková
Moderátor okrúhleho stola: doc. Mgr. Art. Hana Štolfová-Bandová, ArtD.
Podujatie pripravili: Bc. Blanka Jílková, PhDr. Tomáš Surý, ArtD.