Ako vydavateľ pripravil alebo sa spolupodielal na vydaní publikácií:
 • (17) 2020: BERNÁTH, Ľuboš/SURÝ, Tomáš: Tu es Petrus (partitúra kantáty) k 100. výročiu narodenia sv. Jána Pavla II., výber textov z jeho poézie. (partitúra kantáty). Elektronické vydanie: ISMN 979-0-9010023-2-6. Bratislava : Theatrica, 2020, 69 strán
 • (16) 2020: BERNÁTH, Ľuboš/SURÝ, Tomáš: Ambona (partitúra kantáty). Elektronické vydanie: ISMN 979-0-9010023-1-9. Bratislava : Theatrica, 2020, 127 strá
 • (15) 2018: SURÝ, Tomáš: Compassio : Vplyv myšlienok františkánskeho hnutia na zmeny v stredovekej ikonografii. ISBN 978-80-971729-4-7. Bratislava : Theatrica, 2018,  204 strán, kniha vyšla s podporou Fondu na podporu umenia
 • (14) 2018: BERNÁTH, Ľuboš/SURÝ, Tomáš: Margita a Besná (partitúra opery). Elektronický vydanie. ISMN 979-0-9010023-0-2; Bratislava : Theatrica, 2018; 257 strán
 • (13) 2018: BERNÁTH, Ľuboš/SURÝ, Tomáš: Margita a Besná (klavírny výťah opery). Elektronický vydanie. ISMN 979-0-9010020-7-4; Bratislava : Theatrica, 2018; 117 strán
 • (12) 2017: Tomáš Surý: Panstvo Dolná Krupá : Archívne a obrazové dokumenty z 18. až 20. storočia. Druhé, upravené vydanie. ISBN 978-80-971729-3-0; Bratislava : Theatrica, 2017
 • (11) 2016: Jozef Pauer: Dilivuálne lamentácie : Eseje medzi súmrakom a svitaním. Bratislava : Theatrica, 2016. ISBN 978-80-971729-2-3
 • (10) 2015: Tomáš Surý: Panstvo Dolná Krupá : Archívne a obrazové dokumenty z 18. až 20. storočia. ISBN 978-80-971729-1-6; Bratislava : Theatrica, 2015
 • (9) 2014: Tomáš Surý: De fletus viri necessitate (Nevyhnutnosť plaču muža). ISBN 978-80-971729-0-9; Bratislava : Theatrica, 2014
 • (8) 2004: Ladislav Lajcha: J. G. Tajovský Divadelný slovník. Bratislava : Slovenská teatrologická spoločnosť, 2004; ISBN 80-968448-3-0
 • (7) 2004: Miloslav Blahynka: Wasserbauerove inscenácie Janáčkových opier v SND. Bratislava : Slovenská teatrologická spoločnosť, 2004; ISBN 80-968448-2-2; zbierka štúdií
 • (6) 2001: Peter Krivda: Viola da gamba solo. Grafická spracovanie obalu na cd
 • (5) 2001: Interdisciplinárne problémy pri reštaurovaní pamiatok, zborník z konferencie SNG. Bratislava: Knihárstvo Surý, 2001; ISBN 80-968448-1-4
 • (4) 2000: Kritéria hodnotení reštaurátorských prác; zborník z konferencie SNG. Bratislava : Knihárstvo Surý, 2000; ISBN 80-968448-0-6
 • (3) 2000: Jozef Pauer: Strata miery; zbierka filozofických esejí. Bratislava: Knihárstvo Surý, 2000.
 • (2) 1999: Umenie Slovenska – jeho historické funkcie; zborník z konferencie SAV. Bratislava: Knihárstvo Surý, 1999.
 • (1) 1997: Jozef Pauer: Slza do záveja; zbierka súčasnej poézie. Bratislava: Knihárstvo Surý, 1997.

O roku 1997 sa Knihárstvo Surý príležitostne venuje aj vydavateľskej činnosti nízkonákladových publikácií.