Park ohraničený Slovenským rozhlasom, Belopotockou a Lehotského ulicou v Bratislave-Starom Meste. Súčasný park je zvyškom pôvodného parku – Esterházyho záhrady, zaradeného podľa RUSES-u hlavného mesta Bratislavy k historickej zeleni mesta. Táto plocha je vedená v aktuálnom územnom pláne hlavného mesta,  ako  „zeleň,parky,parkové úpravy“. O záchranu park na Belopotockého ulici sme bojovali už od roku 1996, kedy sme sa s úžasom dozvedeli, že už nie je štátny, ale je v súkromných rukách a že vlastník ho chce zastavať. V roku 1997 sme sa ako občania spojili, a pre záchranu parku založili občianske združenie s názvom  Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom meste. Za 18 rokov sme sme odvrátili 4 veľké projekty vlastníkov
Od 70-tého roku sú občania v tejto lokalite vystavovaní sústavnému stavebnému ruchu.15 rokov stavali Slovenský rozhlas, 3 roky Obchodnú banku, 5 rokov Národnú banku.

1002665_640280446038892_1588876942_n
Rok 2014
6.3.2014, kedy poslanci mestského zastupiteľstva hlavného mesta schválili zámenu pozemkov za park Belopotockého, ktorý sa týmto zachránil. V územnom pláne je park zasa zeleňou ako to rozhodli súdy.Investor zasype jamu a park zrevitalizujeme. Občania by mali rozhodovať aj o jeho novej podobe. Podarilo sa to hlavne s podporou Starého Mesta, starostky T.Rosovej, primátora Ftáčnika a poslancov metského zastupiteľstva S.Šovčíka, L.Gašpierika z tejto štvrte a ďalších 28 poslancov, ktorí hlasovali za. Napravili tým aj chybu z minulosti, kedy mesto dovolilo previesť verejný park na súkromnú firmu.
Rok 2013Staré mesto vyhlásilo svoje priority:- čistenie ulíc prostredníctvom novozaloženého spoločného komunálneho podniku s mestom;
– obnova Námestia slobody a kúpeľov Grössling (na snímke)
– oživenie Námestia SNP a Starej tržnice;
– zámena pozemkov v prípade PKO a parku Belopotockého. 

Rok 2012

Park na Belopotockého by sa dal ešte zachrániť

FOTO: Park v roku 2008 + Park v roku 2010

Tlačová správa z 27. 4. 2012:
– Už 16 rokov sa snažia občania zachrániť historický park v centre Bratislavy na Belopotockého ulici, ktorý tvoril príjemnú zelenú oázu v husto zastavanej štvrti Starého Mesta, o exiistencii ktorého sú dokumenty z roku 1825. Pôvodne štátny neskôr mestský park v roku 1991 zmenil za podivuhodných okolností majiteľa. Následne bol viackrát predaný. V roku 2004 ho odkúpil súčasný majiteľ. Dnes by mal na jeho mieste vyrásť polyfunkčný objekt. Pre zahájenie stavby boli od roku 2004 do roku 2010 stavebným úradom Staré Mesto vydané postupne tri územné rozhodnutia a následne aj stavebné povolenie.
– V parku bola vykonaná časť stavebných prác, ktoré ho výrazne zmenili. Bolo vyrúbaných 94 stromov zo 124. Povolenie na výrub malo iba 59 stromov. Ostatné stromy a zeleň boli vyrúbané nezákonne.
– Na podnet občanov súdy pre procesné chyby postupne zrušili všetky tri územné rozhodnutia , ktoré stavebný úrad Starého Mesta vydal investorovi k hlavnej stavbe do roku 2010. V decembri 2011 nadobudol právoplatnosť rozsudok Najvyššieho súdu, ktorý zrušil aj v poradí tretie (zatiaľ posledné) územné rozhodnutie. Súčasný právny stav je taký, že investor nemá žiadne platné územné rozhodnutie a Krajský súd v Bratislave odložil vykonateľnosť stavebného povolenia na hlavnú stavbu so záväznosťou od januára 2012. V dôsledku tohto odkladu nemôže stavebník dočasne vykonávať žiadne práce podľa stavebného povolenia na hlavnú stavbu.
– Uvedené skutočnosti poukazujú a ilustrujú „kvality“ rozhodnutí stavebných úradov, ale zároveň aj možnosti, ktoré majú občania, ak sa dôsledne dožadujú svojich práv.
Teraz bude komplikovanou úlohou stavebného úradu objektívne posúdiť súlad navrhovanej stavby s územným plánom Bratislavy (UPN). Najvyšším súdom zrušené, v súčasnosti už neexistujúce územné rozhodnutie SU-2005,2006/13482/50197/UR/Ga zo dňa 2. 8. 2006, je doteraz premietnuté v územnom pláne, explicitne svieti na webovej stránke a mení pozemok dodatkom na stavebnú parcelu *1. Pri schvaľovaní UPN bolo toto územné rozhodnutie zvláštnym spôsobom premietnuté ako jediné územné rozhodnutie z celej Bratislavy, hoci pozemok v celom procese skoro 9-ročného prerokovávania bol vo všetkých variantoch pripravovaného UPN vedený ako park a zeleň.
– Súčasný UPN treba zosúladiť s právoplatnými rozsudkami Najvyššieho súdu SR, ktoré zrušili všetky územné rozhodnutia vrátane toho premietnutého. ktoré spôsobilo uvedenú nešťastnú zmenu Územného plánu.. Rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sú záväzné pre všetkých, ktorých sa dotýkajú svojimi súvislosťami. Preto by mal byť pozemok v UPN podľa predchádzajúcich krokov zmenený na park a zeleň.
– Pozemok parku by sa dal ešte stále zachrániť zámenou za iný adekvátny pozemok. V apríli 2011 sa uskutočnilo v tejto veci na Magistráte stretnutie primátora so zástupcami OZ a investora, kedy spoločne požiadali primátora o riešenie tejto dlhoročnej kauzy zámenou. Primátor súhlasil s tým, že skúsia vytypovať náhradný pozemok pre investora. K zámene ešte stále nedošlo a investor podľa informácií z magistrátu začína uvažovať o novom projekte.
– Napriek tomu súčasný právny stav, ktorý dosiahli občania svojou aktivitou, dáva priestor mestu, aby urobilo konečne kroky na jeho záchranu. Občania sa predsa snažia 16 rokov zachrániť zeleň, bývalý mestský park, patriaci všetkým a nie vlastnú záhradu. Doteraz pri tom využili a vyčerpali všetky dostupné možnosti vrátane petícii, protestov, lobingu, súdnych podaní. Nové stromy sa dajú zasadiť vždy, lebo v našej štvrti už nie je žiadne zelené miesto pre voľný pohyb ľudí a hlavne detí.

Pozn. *1 Link na platný Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Bratislava 27. 4. 2012.
Občianske združenie – Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste, Björnsonova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Koloman Prónay, predseda, 0905285772, pronay@orangemail.sk
Soňa Párnická, tajomníčka, 0903846193, sona.parnicka@gmail.com

Ďalšie informácie k parku Belopotockého
Z histórie
Park na Belopotockého (bývalé Esterházyovské záhrady), doklady o jeho existencii máme z roku 1825.
Sú to zvyšky veľkého historického parku a na tomto mieste nikdy nestála žiadna stavba. Za jeho existencie ho minimálne 2-krát postihlo zmenšovanie a likvidácia jeho zelene. A to štátom pri výstavbe obytnej zóny v 40 rokoch a neskôr výstavbou monumentálnej stavby rozhlasu.
Súčasťou výstavby Rozhlasu bola našťastie obnova aspoň zvyšku parku. Po skončení výstavby Rozhlas previedol bezodplatne riadnou zmluvou v roku 1986 parcelu parku na Zares, podnik hlavného mesta. V zmluve je napísané, že park, ktorý zrevitalizovali za 1 milión Sk, vracajú občanom do užívania, ako sľúbili a ako to bolo určené v stavebnom povolení. Je veľmi dôležité, že v roku 1987 potvrdil vtedajší hlavný architekt v parku na Belopotockého skutočnosť, že park na Belopotockého je v súlade s platným územným plánom vyhradená zeleň. Po revolúcii 1989 bol obnovený park ako mestský pozemok /Zaresu/ predaný za podozrivých okolností fyzickej osobe za 10.000 Sk. Následne bol predaný ešte viackrát, väčšinou tým istým osobám ale v iných firmách. Od roku 2004 je majiteľom Strabag-ZIPP, teda ďalšou firmou, ktorá plánuje výstavbu v parku..
V roku 1991 mestské zastupiteľstvo hlavného mesta odsúhlasilo likvidáciu mestského podniku Zares, ktorá bola definitívne ukončená v roku 1993. Medzitým sa záhadným spôsobom podarilo previesť park z majetku mesta Zaresu na právnicku osobu. Hoci primátori a poslanci, ktorí sa v celom období kauzy vymieňali v samospráve, vedeli skoro všetko o tejto kauze doteraz nespravili pre záchranu historického parku nič.
Viac o parku na www.park.estranky.sk

OZ Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste /OZ/
IČO 31783856 Björnsonova 2, 811 05 Bratislava 1

 

Rok 2010

Vyhlasujeme verejnú súťaž: Kto zastaví stavebníka ZIPP-STRABAG v parku na Belopotockeho?

Aktivisti vyhlásili súťaž, kto zastaví Zipp

OZ Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste

TS:Vyhlasujeme verejnú súťaž: Kto zastaví stavebníka ZIPP-STRABAG v parku na Belopotockeho?

Aktuálna situácia 13.00 30.6.2010.

Stavebník naďalej zväčšuje výkop, veľké nákladné autá odvážaju zeminu z pozemku.

Zatiaľ sa na stavbe neobjavila ani policia ani štátny stavebný dohľad, ani starosta.

Preto vyhlasujeme verejnú súťaž o zastavenie ZIPP-STRABAG v parku na Belopotockeho?

Zname podmienky:

1.Stavebník nemá platné územné rozhodnutie.

2. Stavebník nemá platné stavebné povolenie.

3.Súd 31.5.2010 rozhodol a uz aj spravoplatnil rozsudok sudu, že má ZIPP-STRABAG okamžite zastaviť stavbu.

4.Právna kancelária aj občania podali viac podnetov na policiu, k vykonateľnosti a mareniu rozhodnutia súdu.

5. Právna kancelária aj občania podali viac podnetov na stavebný úrad, na štátny stavebný dohľad k zastaveniu stavby.

6.Staré Mesto vyhlásilo, že stavebník nemá žiadne právoplatné rozhodnutie k činnosti.

7.Policia študuje od 22.6.2010 súdne rozhodnutie a rozhodnutia stavebného úradu a nekoná.

Dokladom, ktorý policiu zmiatol, je žiadosť stavebníka o konzerváciu stavby do 30.6.2010, ktorou sa pred policiou preukazuje. Stavebný úrad však žiadosti nevyhovel, inestor
Ukázalo sa, že polícia nemá k dispozícii vyškolených pracovníkov k zásahom nezákonných stavieb, výrubov, nezákonnému búraniu domov, pamiatok, industriálnych pamiatok, týkajúcich sa stavebného konania, správneho poriadku a ďalších zákonov spojených s touto činnosťou.

Kým policia znovu a znovu študuje pár dokumentov k Belopotockého parku, investor stihne urobíť výkop pre základy stavby. Zákon o policajnom zbore hovorí, že policia, musí zo zákona zastaviť činnosť, keď je dôvodné podozrenie porušovania zákona.

Máme ďalšiu skúsenosť z marca 2009, že kým padali stromy v parku na Belopotockého, policajti telefonovali s veliteľom a bolo im treba predkladané dokumenty dlho vysvetľovať. Nezazlievame to im, ale je načase porozmýšľať o zriadení odbornej skupiny v policajnom zbore, ktorá bude vyškolená a hlavne bude mať právomoci na zásah pri nezákonnom stavebnom, výrubovom, búracom konaní.

Optimálnym riešení by bola stavebná polícia, ktorá má zrejme svojich silných odporcov, ktorí lobujú oveľa lepšie ako bežná spoločnosť. Ak si takúto políciu zaslúžia cudzinci a železnice o to skôr by si ju zaslúžila príroda a kultúra.

Hovoríme z vlastných životných skúseností, kedy sme sa priamo na mieste aj s políciou bezradne pozerali ako padajú stromy alebo ako sa búrajú industriálne pamiatky ako Gumon alebo Káblovka. Dnes je to čierna stavba v parku na Belopotockého.

Rok 2010Krajský súd zrušil aj tretie t.j. posledné územné rozhodnutie pre stavbu v parku na Belopotockého.- Dnes, 23.6.2010, Krajský súd v Bratislave zrušil posledné územné rozhodnutie k umiestneniu stavby na mieste parku Belopotockého v Starom Meste a vrátil vec späť stavebnému úradu na nové konanie.
– Súd tak efektívne zasiahol pri ochrane zákonnosti v konaní pred Krajským stavebným úradom v Bratislave a stavebným úradom Starého Mesta. Súd v ústnom odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal na nepredvídateľný postup stavebného úradu a zmätočné rozhodnutie ako výsledok konania, kedy sa stavebné povolenie zmenilo v odvolacom konaní na územné rozhodnutie.
– Súd doteraz právoplatne zrušil prvé aj druhé územné rozhodnutie a v dnešnom konaní aj tretie územné rozhodnutie. Proti rozhodnutiu súdu je možné podať odvolanie na Najvyšší súd.
– To znamená, že investor nemá žiadne územné rozhodnutie k stavbe.
– Od 14. júna je právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, ktoré neumožňuje stavebníkovi pokračovať vo výstavbe na základe stavebného povolenia. Aj dnes však stavebník pokračoval v stavebných prácach. Na náš podnet na miesto stavby prišla 22.6.2010 polícia, ktorá doteraz neprijala žiadne opatrenia voči stavebníkovi, aby neporušoval súdny zákaz výstavby.

 

Rok 2010

Najvyšší súd zrušil 12. 1. 2010 územné rozhodnutie pre povolenie výstavby v parku na Belopotockého

Pozri aj články:

Kauza Belopotockého môže pomôcť zeleni
Parku svitla nádej. Ochranári uspeli na súde
Kauza Belopotockého pokračuje

Tlačová správa: 13.01.2010

– Najvyšší súd 12. 1. 2010 zrušil územné rozhodnutie prepovolenie výstavby v parku na Belopotockého.
– Konečne raz zaznela čistá reč práva. Najvyšší súd zrušil firme ZIPP územné rozhodnutie pre umiestneniestavby v parku na Belopotockého.
– NašeObčianske združenie po 15-tich rokoch boja za záchranu parku konečne dosiahlo to, že súd potvrdil, že aj argumenty občanov môžu mať právny základ a je potrebné pri rozhodovaní štátnych a samosprávnych orgánov na ne prihliadať. Bolo by to v záujme ako týchto orgánov, tak aj občanov, teda verejného záujmu, čo sa už potvrdilo aj vo viacerých kauzách.
– Súd nám dal za pravdu,že bez riadneho právoplatného rozhodnutia orgánu ochrany prírody o povolení výrubu stromov a drevín, nemožno vydať územné rozhodnutie.
– Právnik Peter Wilfling, právnik spolupracujúci so združením Via Jurus, ktoré žalujúcej strane sprostredkovalo pred súdom právne služby tvrdí, že zrušenie územného rozhodnutia by malo mať dopad aj na stavebné povolenie na Belopotockého. Podľa neho, je rozsudok Najvyššieho súdu precedensom pre stavebné konania, kde je nutný aj výrub stromov a drevín, pretože stavebné úrady doteraz zastávali názor, že nie je potrebné najprv rozhodovať o výrube stromov a až následne vydávať územné rozhodnutie.
– Je paradoxom, že najvyšší súd zrušil to územné rozhodnutie, ktoré investor ako jediné z celej Bratislavy účelovo pretlačil do územného plánu hlavného mesta, pri jeho schvaľovaní. To malo za následok zmenu parčika na stavebný pozemok.
– Keby súdy a prokuratúra rozhodovali hneď na začiatku v súlade so zákonom, tak by v územnom pláne bol park Belopotockého doteraz ako zeleň.
– Ani viaceré žaloby na súdy a podnety na prokuratúru, neprinútili stavebný úrad prerušiť konanie.
– To umožnilo investorovi vyrúbať väčšiu časť stromov v parku aj bez právoplatného stavebného povolenia na objekt-stavbu Apartman parku.
– Mestská časť Staré Mesto až následne v júni 2009 vydala firme ZIPP stavebné povolenie s tým, že verejnosť a osoby dotknuté stavbou vylúčila nezákonne z konania. Občania nemali možnosť sa vyjadriť k novému stavebnému rozhodnutiu. Krajský stavebný úrad najprv šalamúnskym rozhodnutím premietol požiadavky investora pri stavebnom konaní do územného rozhodnutia, kde zväčšil prírodnú plochu, ktorú zaberá stavba o 50%. Tým vzniklo ďalšie územné rozhodnutie. Až následne prebehlo utajené nezákonné stavebné konanie, ktoré prebehlo na stavebnom úrade Mestskej časti Staré Mesto s vylúčením okolitých vlastníkov bytov.
– Občianske združenie preto podalo žalobu na súd pre nezákonnosť konania stavebného úradu Mestskej časti a Krajského stavebného úradu a zároveň požiadaloo predbežné opatrenie k vykonateľnosti stavebného povolenia.
– Určite zvážime ďalšie právne kroky.
– A aký je aktuálny stav v parku? Po nezákonnom výrube stromov na jeseň minulého roka, a na jar tohto roka ostalo v parku rúbanisko. Investor mal povolenie na výrub 53 stromov a 6 skupín kríkov o rozlohe 310 m2. Čiže v parku by malo po výrube povolených drevín zostať 62 stromov a 11 skupín kríkov o rozlohe 500 m2. Skutočný stav je taký, že zo 120 stromov ostalo v parku niečo vyše 30 a o kríkoch radšej ani nehovoríme.
– Plechový plot zakrýva spúšť, ktorá ostala po firme, ktorá robila prekládky vodovodu a horúcovodu mimo plochy parku, ale z parku si pri svojej činnosti urobila stavebný dvor.
– A tak v Bratislave pribudla ďalšia čierna diera, kde stavebník zlikvidoval v tomto prípade park na inom mieste industriál (Slovany, Danubius, Kablo) a zákony mu dovoľujú vytvárať v hlavnom meste neútešné, prázdne voľné plochy, kde nie je istota či tam vôbec alebo kedy budú stavať. A kompetentným to vôbec nevadí.

 

Rok 2010

Tlačová správa 17. júna 2010: Krajský súd v Bratislave zastavil výstavbu polyfunkčného domu v parku na Belopotockeho

Súvisiace články:
Zákaz súdu stavebník ignoruje
– Súd zastavil výstavbu v parku na Belopotockého
– Súd zastavil výstavbu na mieste sporného parčíka Belopotockého
– Súd zastavil výstavbu v parku na Belopotockého

Tlačová správa 17. júna 2010: Krajský súd v Bratislave zastavil výstavbu polyfunkčného domu v parku na Belopotockeho

Krajský súd v Bratislave 31. mája odložil vykonateľnosť stavebného povolenia na stavbu polyfunkčného domu v mieste parku Belopotockého. Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je právoplatné. Obyvatelia vyznačenie právoplatnosti očakávajú v týchto dňoch, čo bude fakticky znamenať zákaz stavebných prác do rozhodnutia súdu.
Súd okrem zastavenia výstavby uložil stavebnému úradu, MČ Staré Mesto, aby doručil vydané stavebné povolenie obyvateľom v okolí stavby, ktorí boli z konania vylúčení. Súd tým vytvoril priestor, aby mohol prebehnúť riadny proces povoľovania s účasťou obyvateľov v okolí stavby.
Obyvatelia susedných domov dotknutí stavbou, podali pred rokom v júni 2009 žalobu proti vydanému stavebnému povoleniu. Stavebný úrad obyvateľom neoznámil, že prebieha stavebné konanie, a preto sa ho nemohli zúčastniť , uplatniť svoje námietky a pripomienky k stavbe, ani sa odvolať proti povoleniu.
V súvislosti so stavbou polyfunkčného domu v parku na Belopotockého boli vydané tri územné rozhodnutia (k tej istej stavbe) a stavebné povolenie. Prvé územné rozhodnutie zrušil najvyšší súd v januári tohto roku, druhé v marci. Tretie územné rozhodnutie ako aj stavebné povolenie je predmetom súdneho prieskumu na Krajskom súde. „Zrušením dvoch územných rozhodnutí súdom sa čiastočne odstránil právny chaos, kedy v jednom čase existovali viaceré územné rozhodnutia k jednej stavbe. Rozhodnutie krajského súdu o zastavení výstavby je veľmi významné pre ochranu práv opomenutých účastníkov. Súd sa ukázal ako efektívny nástroj ochrany práv.“ uviedla Mária Kolíková, advokátka, právna zástupkyňa obyvateľov v okolí Belopotockého parčíka.
Súčasný stav v parku, ktorý je posledným pozostatkom bývalých Esterházyovských záhrad (doklady o ich existencii máme z roku 1825), je nasledovný: zo 120 stromov ostalo v parku niečo vyše 30 stromov a kríky zmizli úplne. Stavebník mal v zmysle výrubového povolenia ponechať v parku 62 stromov a 11 skupín kríkov o rozlohe 500 m2. Aj tie stromy, ktoré prežili do dnešného dňa, sú ohrozené neodborným postupom výstavby postrádajúcim ochranu stromov a zelene nachádzajúcich sa na stavenisku tak, ako to prikazuje zákon
Momentálne stavebník pripravuje pozemok na stavbu, robí intenzívne zásahy do podložia, systémom injektáže, kde do zeminy natláča betón. Je otázne, ako sa bude realizovať archeologický prieskum v zabetonovanom podloží.
Zarážajúca je skutočnosť, že starostlivosť o dodržanie zákonnosti a tým nepriamo o kvalitu životného prostredie preberajú súdy suplujúce orgány samosprávy, resp. štátnej správy. Tiež, že sa to deje na podnet občanov a nie tých ktorým starostlivosť o životné prostredie Bratislavy vyplýva z náplne práce a zo sľubov, ktoré dali občanom vo voľbách.
Je smutné, že park s niekoľkostoročnou minulosťou, ktorý mal podľa arch. Svetka, autora budovy rozhlasu, tvoriť jeho zelené okolie, čo aj v minulom režime plánovači územného plánu akceptovali , dali park zrekonštruovať a otvorili pre verejnosť, zaniká v dôsledku neschopnosti alebo nezáujmu orgánov mesta volených aj občanmi, ktorým park pred oknami nenávratne mizne. Hoci sa o jeho záchranu snažia už 15 rokov.

Dodatok:
Park na Belopotockého (bývalé Esterházyovské záhrady) má skoro 200 rokov. Doklady o jeho existencii máme už z roku 1825. Nie je to iba obyčajná sídlisková zeleň. Sú to zvyšky veľkého historického parku a na tomto mieste nikdy nestála žiadna stavba.
Zarážajúce je neustále tvrdenie predstaviteľov magistrátu, že pozemok nikdy nepatril mestu. Po skončení výstavby rozhlas previedol bezodplatne riadnou zmluvou v roku 1986 parcelu parku na ZARES, podnik hlavného mesta. V zmluve je napísané, že park, ktorý zrevitalizovali za 1 milión Sk, vracajú občanom do užívania. Je veľmi dôležité, že v roku 1987 potvrdil vtedajší hlavný architekt v parku na Belopotockého vyhradenú zeleň, tak to bolo dovtedy aj v územnom pláne. V roku 1991 mestské zastupiteľstvo hlavného mesta odsúhlasilo likvidáciu mestského podniku Zares, ktorá bola definitívne ukončená v roku 1993. V tom istom roku vznikla v MČ Staré Mesto firma Vepos, do správy ktorej bol park prevedený ako verejná zeleň. Následne sa dlhé roky o park starala.
Na našu 15 ročnú apeláciu o nezákonnom a čudnom prevedení majetku mesta na fyzickú osobu za 10.000 Sk, nezareagovali doteraz žiadne kompetentné osoby mesta. Práve ony by mali podať podnet, žalobu proti nezákonnému konaniu. Alebo čo sa vtedy v roku 1990-1991 na meste vlastne dialo, keď nikto nechce o mestskom parku doteraz počuť?

Všetko mohlo vyzerať inak a park mohol byť zachránený, ak by:
• Magistrát nebol pred rokmi /1993/ schválil územný plán z ktorého podivným spôsobom park zmizol a zmenil sa podľa výkladu na stavebný pozemok
• Magistrát pristúpil na opakované ponuky jednotlivých majiteľov parku na jeho výmenu za iný stavebný pozemok, na ktorom by nebolo potrebné v takom rozsahu likvidovať zeleň
• Magistrát, ktorý park získal v roku 1986 bezodplatným prevodom od Slovenského rozhlasu a následne roky udržoval, by sa ho nebol za podivných okolností zbavil, čím umožnil jeho privatizáciu a následnú likvidáciu.

Právna analýza k vlastníckym právam parku je na www.park.estranky.sk.

Rok 2010

Najvyšší súd zrušil aj 2. územné rozhodnutie pre povolenie výstavby v parku na Belopotockého

Články:

Aktivisti na súde pri spore o parčík uspeli. Na stavbu vydali tri územné rozhodnutia. Dve z nich najvyšší súd zrušil.

Tlačová správa: 17. 03. 2010 (OZ Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste
Najvyšší súd zrušil aj 2.územné rozhodnutie pre povolenie výstavby v parku na Belopotockého
– Najvyšší súd 9.3.2010 zrušil firme ZIPP aj 2.územné rozhodnutie pre umiestnenie stavby v parku na Belopotockého.
– Územné rozhodnutie bolo zrušené pre nesúlad s platným územným plánom, pretože v čase územného konania bol park v územnom pláne deklarovaný ako zeleň.
– Z troch územných rozhodnutí, ktoré existovali pre stavbu v parku Belopotockého, ostalo ešte to posledné tretie, ktoré vzniklo rovnako nezákonne ako predchádzajúce rozhodnutia a to z nasledujúcich dôvodov:
– Mestská časť Staré Mesto v júni 2009 vydala firme ZIPP stavebné povolenie s tým, že verejnosť a osoby dotknuté bezprostredne stavbou vylúčila z konania.
– Stavebné povolenie vzniklo tak, že Krajský stavebný úrad najprv účelovým manévrovaním premietol požiadavky investora pri konaní do ďalšieho územného rozhodnutia, v ktorom zväčšil prírodnú plochu, ktorú zaberá stavba o 50%, voči pôvodnému územnému rozhodnutiu. Tak vzniklo 3. územné rozhodnutie.
– Až následne prebehlo utajené stavebné konanie na stavebnom úrade Mestskej časti Staré Mesto, s vylúčením okolitých , stavbou dotknutých vlastníkov bytov. Pretože nikto z obyvateľov o konaní nevedel, nikto voči stavbe nenamietal, povolenie na stavbu mohlo byť vydané expresne.
– Preto sme podali ďalšiu žalobu na súd pre nezákonnosť konania stavebného úradu Mestskej časti Staré Mesto a Krajského stavebného úradu, a proti vydanému územnému a stavebnému povoleniu. Zároveň sme požiadali o predbežné opatrenie voči vykonateľnosti stavebného povolenia.
– A aký je aktuálny stav v parku, na mieste činu? Po nezákonnom výrube stromov na jeseň roku 2008, a na jar v roku 2009 ostalo v parku rúbanisko. Investor mal povolenie na výrub 53 stromov a 6 skupín kríkov o rozlohe 310 m2. Čiže v parku by malo po výrube povolených drevín zostať 62 stromov a 11 skupín kríkov o rozlohe 500 m2. Skutočný stav je taký, že zo 120 stromov ostalo v parku niečo vyše 30 a o kríky zmizli úplne.
– Tieto priaznivé rozsudky po 15-tich rokoch nášho snaženia o záchranu parku vyzerajú pre nás ako Pyrhovo víťazstvo. Vyhrávame súdy, ale väčšina stromov je preč. Plechový plot zakrýva spúšť, ktorá ostala po firme, ktorá robila prekládky vodovodu a horúcovodu síce mimo plochy parku, ale z parku si pri svojej činnosti urobila stavebný dvor.
– Z našich dlhoročných skúseností musíme potvrdiť, že samosprávne aj štátne orgány nekonajú vo verejnom záujme aj keď ide o územia, ktoré za podozrivých okolností zmizli z majetku mesta. Petície, upozornenia občanov na nezákonnosť, nie sú žiadnym podnetom, ktorý by tieto orgány rešpektovali a zaoberali sa nimi.
– Občania prichádzajú o stromy a likviduje sa im životné prostredie pod oknami, aj keď majú pravdu a súdy postupne rušia vydané rozhodnutia k výstavbe.
– A tak v Bratislave pribudla ďalšia „čierna diera“, kde stavebník zlikvidoval v tomto prípade park. Na inom mieste iní developeri posledné zvyšky starej priemyselnej architektúry /Slovany, Danubius, Kablo / pri čom bezzubé zákony a nezáujem mesta mu dovoľujú vytvárať v hlavnom meste neútešné, prázdne voľné plochy, kde nie je doteraz istota či tam vôbec niekedy budú stavať. Kompetentným to vôbec nevadí a občania sa môžu poprechádzať okolo smetísk a rumovísk pekne oplotených trapézovým plechom. Prípadne skrášleným sprejermi alebo obrázkami vízii prezentujúcimi fantáziu nových majiteľov.

 

Rok 2010

Tlačová správa: 21.6.2010 V parku na Belopotockého sa stavia napriek právoplatnému a vykonateľnému súdnemu zákazu výstavby

Súvisiace články:
Zákaz súdu stavebník ignoruje

Tlačová správa: 21.6.2010
V parku na Belopotockého sa stavia napriek právoplatnému a vykonateľnému súdnemu zákazu výstavby

Dnes sa potvrdilo, že rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, ktorým bola odložená vykonateľnosť stavebného povolenia na výstavbu v parku na Belopotockého ulici, je právoplatné a vykonateľné od 14. júna 2010.
Aktuálny stav v parku je, že aj dnes, dňa 21. júna 2010, stavebné práce na mieste parku Belopotockého pokračujú, je bežný pracovný ruch na stavenisku na ploche dotknutého územia, a to i napriek právoplatnému a vykonateľnému predmetnému súdnemu rozhodnutiu o odklade vykonateľnosti.
Rozhodnutie súdu, ktorým bola fakticky zastavená výstavba v parku na Belopotockého je stavebníkovi aj stavebnému úradu MC Staré Mesto známe od 14. Júna 2010, teda minulého pondelka. Od tohto dňa stavebník aj stavebný úrad vedeli o rozhodnutí súdu a mali by aj podľa neho konať.
Stavebný úrad Starého Mesta, by mal tiež splniť svoju povinnosť riadne doručiť vydané stavebné povolenie z roku 2009 obyvateľom v okolí Belopotockého parku, aby mali možnosť vyjadriť pripomienky v stavebnom konaní.
S cieľom zabezpečiť stav podľa súdneho rozhodnutia obyvatelia prostredníctvom svojho právneho zástupcu dnes požiadali políciu, aby prešetrila aktuálnu situáciu na stavenisku a prijala opatrenia smerujúce k dodržiavaniu rozhodnutia súdu.

 

Rok 2009 – júl

 • Prebehlo stavebné konanie s vylúčením občanov okolitých stavieb, hoci boli
  a sú riadnymi účastníkmi konania.
 • Staré Mesto na čele so starostom Petrekom vydalo takéto stavebné rozhodnutie
  v tejto medializovsnej kauze, ktoré je v rozpore so stavebným zákonom a Správnym poriadkom.
 • Podali sme žalobu na súd pre nezákonné konanie stavebného úradu.

Rok 2009 – jún

 • Krajský stavebný úrad zrušil stavebné povolenie 1. stupňa vydané Stavebným úradom Starého Mesta na hlavnú stavbu v našom parku a vrátil ho na začiatok. Investor podal žiadosť o nové stavebné konanie. Pri konaní boli zrejme porušené viaceré procesy, vrátane oznamu pre dotknutých účastníkov. Viac po analýze dokumentov, ktoré dávam na svetlo Božie.
 • Tlačová správa:OZ Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste, IČO 31783856 Björnsonova 2, 811 05 Bratislava 1Tlačová správa: 9.6.2009
  Krajský stavebný úrad zrušil rozhodnutie Starého mesta k výstavbe v parku.
  Investor nemá doteraz na Belopotockého povolenie na výstavbu Apartman parku.
  Mestská časť Staré Mesto vydala zmätočné a nezákonné rozhodnutie.Krajský stavebný úrad zrušil rozhodnutie stavebného úradu Mestskej časti Staré Mesto pre firmu ZIPP, pretože navrhovaný projekt pre stavebné konanie bol v rozpore s vydaným územným rozhodnutím. Vydal nové územné rozhodnutie s takým obsahom, ako to investor potrebuje pre svoje zmenené zámery. Otázka verejného záujmu a veľkosť hmoty, ktorú tam chce investor postaviť v pamiatkovej, stabilizovanej zóne a úbytok zelene ich však netrápila, hoci tieto témy by mali byť obsahom územného konania.Firma ZIPP musela požiadať o nové stavebné povolenie a tým sa začalo aj nové konanie pre výstavbu objektu Apartman park.Je to presne to stavebné povolenie, ktoré investorovi chýbalo a doteraz chýba pre uskutočnenie výrubu v parku. Teraz sa potvrdilo, že stanovisko Obvodného úradu životného prostredia aj mestskej časti k splneným podmienkam pre výrub stromov, nebolo v súlade so zákonom t.j. podmienky na výrub neboli splnené.

  Stavebný úrad Staré Mesto nás zatiaľ ako riadnych účastníkov konania, občanov dotknutých stavbou zo zákona, o týchto skutočnostiach neinformoval.

  Rozhodnutie Krajského stavebného úradu a ani oznámenie o začatí nového stavebného konania nezverejnil tak, ako mu to prikazuje zákon t.j. nevyvesil na úradnej tabuli ani na internete, napriek tomu, že Krajský stavebný úrad požiadal mestskú časť Staré mesto o doručenie kópie s údajmi o vyvesení verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mestskú časti Staré Mesto. Nestalo sa tak.

  Pretože sme sa už s podobným konaním Starého mesta stretli, keď nezverejnili konanie na Štefanovičovej, máme podozrenie, že je tu možno úmysel zatajiť informácie, aby sa občania nemohli vyjadriť k novému stavebnému konaniu.

  Vzhľadom k tomu, že doterajšie konanie investora bolo dosť neprehľadné, všetky konania počnúc konaním o vplyve stavby na životné prostredie, cez výrubové konanie, územné konanie, stavebné konanie, prebiehali dvojmo až trojmo, nemáme istotu že aj terajšie konanie či investora alebo stavebného úradu bude transparetné a jednoznačné

  Na základe týchto skutočností sme podali na MČ Staré Mesto, žiadosť o informáciu podľa zákona 211/2000 k stavu konania v tejto veci.

  Z dodaných dokladov sme zistili, že ostatné dotknuté orgány sú už dávno o veci informované, samozrejme okrem občanov. To znamená, že ako obyvatelia dotknutí stavbou, riadni účastníci konania, nemáme žiadne oficiálne informácie k dianiu v správnom konaní k výstavbe v parku na Belopotockého. V rozpore s platnou legislatívou.

  V súčasnosti prebieha pri parku intenzívna stavebná činnosť, týkajúca sa preložiek vodovodu a horúcovodu. V parku sa nestavia, ale z parku je stavebný dvor a medziskládka výkopového materiálu. Cez park v pracovnej dobe prejdu desiatky nákladných aut s materiálom. Parkuje tu veľa nákladných a osobných vozidiel.

  Stromy, ktoré v parku ostali, okrem jedného, nie sú chránené debnením ako to mali mať predpísané v územnom rozhodnutí a musia sa spoliehať iba na šikovnosť vodičov.

  V okolí prekládok v parku, je mimoriadna prašnosť, prenikajúca do bytov a obťažujúca ľudí. Opatrenia na jej obmedzenie o ktorých investor tvrdil pri prerokovaní na Ministerstve životného prostredia samozrejme nikto nerealizuje. Teda okrem legislatívnej je tu aj púštna búrka. Dúfame že to nie je ukážka pre možné budúce sa správanie investora pri realizácii stavby.

  Odporúčame kompetentným pracovníkom z Obvodného úradu životného prostredia, hlavne pani Mišovichovej, aby si zašli pozrieť čo v Starom meste spôsobilispôsobila svojim urýchleným stanoviskom k rúbaniu stromov bez stavebného povolenia.

 

 

Rok 2009 – marec

Tlačová správa: 28.3.2009 Dielo v parku Belopotockého dokonané

V parku na Belopotockého dnes skoro ráno vyrúbali posledné stromy, o ktoré firma ZIPP Bratislava, s. r. o. požiadala z dôvodu výstavby objektu Apartmán parku. Spolu s tými, ktoré vyrúbali už v prvom nelegálnom výrube v októbri minulého roku, padlo za obeť vyše 70 stromov.

ZIPP Bratislava síce mala súhlas na výrub, ale s podmienkami, ktoré včera a dnes porušila. Jednou z podmienok bola možnosť rúbať až po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia na stavbu budovy, druhou bolo obdobie vegetačného pokoja.

ZIPP Bratislava si pred 4 dňami obstarala informáciu pracovníčky obvodného úradu Aleny Mišovichovej, že podmienky výrubu sú splnené a tak začali včera rúbať. Privolaná polícia predbežne zastavila výrub na základe výzvy prednostu Obvodného úradu Patrika Luthera prostredníctvom viceprimátora Korčeka, a to dovtedy, kým preverí konanie uvedenej pracovníčky. (Podľa jej informácie nebolo potrebné povolenie na stavbu budovy, ale postačovalo povolenie na preložky sietí, čím podľa nášho názoru závažným spôsobom a svojvoľne poprela podmienky rozhodnutia o výrube.

Večer okolo 20.00 prišiel pracovník referátu ochrany prírody Starého Mesta Marcel Rapoš, ktorý urobil nadprácu tým, že oznámil po skontrolovaní stavu v parku, že tentoraz nevyrúbali viac ako mali rozhodnutím povolené a že je všetko v poriadku. Týmto poprel výrok z rozhodnutia Starého Mesta i Obvodného úradu.

Vyhlásenie pracovníka mestskej časti zobrala polícia ako argument k pokračovaniu výrubu, čiže akoby investor neporušil zákon a doklady, ktoré mal k dispozícii, boli dostatočné.

Dnes ráno o 7.00 pilčícka firma nastúpila a dokonala dielo.

Považujeme počínanie firmy ZIPP Bratislava za natoľko závažné, že podávame na nich trestné oznámenie za porušenie zákona. Takisto podáme sťažnosti na konanie oboch pracovníkov (MČ Staré Mesto i Obvodného úradu).

Podľa nášho názoru, keďže firma ZIPP Bratislava požiadala o výrub stromov z dôvodu stavby budovy a k žiadosti priložila situačný výkres so zakreslenými stromami na pozemku spolu s plánovanou budovou – bolo jej vydané rozhodnutie (súhlas) na výrub stromov, ktoré boli v zábere stavby – budovy. Tento situačný výkres je nedeliteľnou súčasťou rozhodnutia a zároveň je súčasťou jeho výrokovej časti. Neobsahuje žiadne siete, žiadne preložky, na ktoré sa obaja pracovníci i firma odvolávali. Nedodržanie podmienok rozhodnutia sa v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny považuje za jeho porušenie.

 

Rok 2009

Aj takto môže vyzerať porušenie zákona! Reakcia investora: „Je to naš pozemok, tu platia naše zákony. A vy si dávajte pozor.“ To, že bol strom mimo ohradeného pozemku je vlastne len detail. „Naše zákony“ investora preskočili plot. Sú životaschopnejšie než tie skutočne právoplatné zákony.Články: TASR
SITA PRAVDARok 2009 – februárTlačová správa: 16.2.2009 Hrozí zasa nelegálny výrub v parku na Belopotockého?

Bude firma Strabag-Zipp zasa rúbať v parku na Belopotockého nelegálne?

Vzhľadom k tomu, že sa v posledných dňoch na pozemku parku pohybuje viac osôb, ktoré skúmajú terén a zameriavajú a dokonca dnes od rána označovali stromy veľkou červenou značkou, ktorá znamená rozsudok „určený na výrub“, máme podozrenie, že firma Strabag-Zipp sa chystá na výrub stromov, napriek tomu, že nie sú splnené podmienky, kedy by rúbať mohla.

Rozhodnutie obvodného úradu životného prostredia, ktorým bol výrub stromov odsúhlasený, obsahuje 2 hlavné podmienky – a to právoplatné stavebné povolenie na stavbu budovy Apartmán parku a v období vegetačného pokoja.

Investor nemá právoplatné stavebné povolenie (stále prebieha odvolacie konanie na Krajskom stavebnom úrade).

Obdobie vegetačného pokoja už skončilo (stromy začali rašiť), to znamená, že rúbať by mohli najskôr až na jeseň.

Nedodržanie podmienok rozhodnutia sa v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny považuje za nelegálny výrub.

Obávame sa, že sa zopakuje scenár z októbra minulého roka, kedy pilčíci tejto firmy pílili v parku hlava-nehlava a vyrúbali aj 8 stromov, ktoré vôbec neboli určené na výrub.

Tento nelegálny výrub vtedy zastavila až polícia.

 

Rok 2009

Park na Belopotockého (bývalé Esterházyovské záhrady) má skoro 200 rokov. Doklady o jeho existencii máme z roku 1825. Nie je to iba obyčajná sídlisková zeleň. Sú to zvyšky veľkého historického parku a na tomto mieste nikdy nestála žiadna stavba. Ale za jeho existencie ho minimálne 2-krát postihlo zmenšovanie a likvidácia jeho zelene. A to štátom pri výstavbe obytnej zóny tejto štvrte a neskôr výstavbou monumentálnej stavby rozhlasu. Firma Strabag-ZIPP je ďalšou firmou, ktorá plánuje likvidáciu zelene parku. Občania sa o jeho záchranu snažia už 14-ty rok, no zatiaľ bez úspechu. Snažili sa zachrániť majetok mesta, pretože park po 15-ročnej výstavbe rozhlasu vrátili mestu a občanom.
Považujeme preto za zavádzanie zo strany magistrátu, ak informuje verejnosť, že mesto dostane od súkromného investora zadarmo plochu verejnej zelene, ktorá bude (adekvátnou) náhradou za zlikvidovaný parčík. Darovaný park po výstavbe, ako ho predstavuje magistrát, by mali tvoriť viaceré menšie plochy zelene po obvode mohutného 8-podlažného domu. Nebude to žiadna súvislá plocha. Navyše sa investor doteraz o zeleň v parku nestaral, ale ju skôr likvidoval. A to neodbornou údržbou drevín (prvýkrát sme videli orezávať ruže motorovou pílou) a nepovoleným výrubom 12 stromov na jeseň minulého roku, keď v parku ostalo rúbanisko. Čo nám darujú? Verejne prístupný trávnik s fontánkami? Magistrát vybavoval to, čo už bolo určené predošlými rozhodnutiami. Z územného rozhodnutia vyplýva pre investora povinnosť ponechať na nezastavaných plochách zeleň a výrubové rozhodnutie ukladá investorovi zachovať 62 stromov a 500 m2 kríkov. Investor však plánuje zastavať väčšiu plochu, ako má v povolenom územnom rozhodnutí. To bude mať za následok likvidáciu ďalších stromov, na ktoré zatiaľ nemajú povolenie na výrub.
Stavba 8-podlažnej budovy je situovaná na území, ktoré je súčasťou pamiatkovej zóny, t. j. patrí do kompaktného mesta, stabilizovaného územia. Nikomu nevadí skutočnosť, že v pamiatkovej zóne je potrebné rešpektovať regulatívy urbanistickej kompozície celomestských vzťahov. Výškový limit v pamiatkovej zóne je určený maximálne do 21m (t.j. 6-7 nadzemných podlaží), s rešpektovaním zásad ochrany pamiatkového územia. Preto sme očakávali, že magistrát, keď už nebol schopný zachrániť 0,3 hektára zelene, bude žiadať investora, aby zmenšil hmotu stavby, ktorá bude zasadená ako cudzí prvok medzi obytné domy zo 40-tych rokov minulého storočia, ktoré projektovali známi architekti (hlavne architekt Beluš) a Slovenským rozhlasom, ktorý je zavedený v Registri modernej architektúry a je navrhnutý na zápis medzi národné kultúrne pamiatky. Je nepochopiteľné, že Krajský pamiatkový úrad neprotestoval voči takejto stavbe v pamiatkovej zóne.

Starosta MČ Staré Mesto Andrej Petrek napriek uvedenému podpísal stavebné povolenie. Konanie prebieha. Naše občianske združenie sa odvolalo.

Rovnako je zarážajúce neustále tvrdenie predstaviteľov magistrátu, že pozemok nikdy nepatril mestu.

Po skončení výstavby rozhlas previedol bezodplatne riadnou zmluvou v roku 1986 parcelu parku na ZARES, podnik hlavného mesta. V zmluve je napísané, že park, ktorý zrevitalizovali za 1 milión Sk, vracajú občanom do užívania, ako sľúbili. Je veľmi dôležité, že v roku 1987 potvrdil vtedajší hlavný architekt v parku na Belopotockého vyhradenú zeleň, tak ako to bolo dovtedy aj v smernom územnom pláne z roku 1976. V roku 1991 mestské zastupiteľstvo hlavného mesta odsúhlasilo likvidáciu mestského podniku Zares, ktorá bola definitívne ukončená v roku 1993. V tom istom roku vznikla v MČ Staré Mesto firma Vepos, do správy ktorej bol park prevedený ako verejná zeleň. Následne sa dlhé roky o park starala.

Bratislavský územný plán sa v roku 1993 aktualizoval. Pri aktualizácii boli zmeny v územnom pláne, ale žiadna zo zmien sa netýkala parku, ani jeho najbližšieho okolia. To znamená, že park bol naďalej vyhradenou zeleňou. Napriek týmto skutočnostiam a aj napriek dlhoročnému nesúhlasu MČ Staré Mesto a magistrátu,

bolo v roku 2004 magistrátom vydané súhlasné záväzné stanovisko k výstavbe a tým k faktickej likvidácii parku. Podpísala ho vtedajšia viceprimátorka Ing. Mikušová v zastúpení primátora Ďurkovského.

Občianske združenie konštatuje, že ako pri iných prípadoch likvidácie zelene v Bratislave, ani v tomto prípade nemá občan, pri takomto prístupe kompetentných zástupcov mesta a Starého Mesta, stojaci voči necitlivosti a nekultúrnosti miestnych developerov, šancu zachovať svoje prijateľné životné prostredie. Je smutné, že si kompetentní zástupcovia občanov neuvedomujú, že skutočnú hodnotu mesta nepredstavujú ani River parky, Auparky alebo iné shoping parky, ani masa polyfunkčných objektov stavaných v miestach bývalej zelene, ale spokojní občania žijúci v príjemnom ľudskom prostredí, ku ktorému si rokmi vytvorili vzťah a kde sa cítia doma. Len tak sú schopní dať tomuto mestu svoj um a svoje srdce. Ak toto niekto nevidí, nepochopil podstatu moderných ľudských miest, ktoré budeme chodiť obdivovať desiatky kilometrov od bývalého parku na Belopotockého ulici v bratislavskom Starom Meste.

Kontakt: Občianske združenie – Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste; Björnsonova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Koloman Prónay, predseda, 0905285772, pronay_k@orangemail.sk
Soňa Párnická, tajomník, 0903846193, 02/52498379, sonapr@stonline.sk

Príloha
* V roku 1993 mesto aktualizovalo územný plán z roku 1976-1985, a to tak, že z mierky 1:10000 ho zmenšili na mierku 1:25000. Tým sa skoro z celého stredu mesta stala „občianska vybavenosť“. V územnom pláne neboli zobrazené menšie plochy zelene, hoci tam v rámci občianskej vybavenosti existovali. Tak bol tento územný plán definovaný a tak ho vykladali jeho tvorcovia v územnoplánovacích informáciách. Napriek tomu magistrát pri výklade tohto územného plánu ignoroval stanovisko svojho odborného útvaru (tvorcov územného plánu), podľa ktorého je park v Aktualizácii územného plánu z r. 1993 definovaný ako zeleň a nie ako stavebný pozemok. Magistrát neskôr začal tvrdiť, že je iba stavebný pozemok a zeleň v rámci občianskej vybavenosti neexistuje.
* Miestny úrad Staré Mesto ignoroval konanie na Ministerstve životného prostredia vo veci hodnotenia dopadu stavby na životné prostredie.
* Magistrát a mestské zastupiteľstvo postupne odmietlo všetky snahy predošlého investora o výmenu pozemku napriek tomu, že jeden z návrhov obsahoval ponuku majiteľa na výmenu parku za pozemok pod objektom, ktorý bol v jeho vlastníctve. Realizácia tejto výmeny by znamenala záchranu parku bez minutia jedinej koruny z rozpočtu mesta.
* Ponuky magistrátu, resp. mestského zastupiteľstva na kúpu pozemku od investora Strabag-ZIPP hraničili s absurditou. Ponúknutá cena 7 miliónov Sk, ani ďalšia cena 20 mil. Sk neboli určite adekvátne ploche 0,3 ha v strede mesta, o ktorej Magistrát opätovne tvrdil, že je stavebným pozemkom.
* Magistrát v dobe, kedy investor požadoval za park 50 mil. Sk, nebol schopný nájsť vhodný pozemok na výmenu a sľubné rokovania o výmene za pozemok amfiteátra nebol schopný doviesť do úspešného konca napriek tomu, že investor s ponukou v zásade súhlasil a rozdiel bol len v ohodnotení nákladov potrebných na zabezpečenie využiteľnosti už zastavaného pozemku amfiteátra.
* Všetky rokovania s investorom viedol magistrát s takým časovým odstupom, že u investora (a samozrejme aj obyvateľov sledujúcich dianie okolo parku) oprávnene vzbudil podozrenie, že výmenu asi nemyslí vážne. Verejný prísľub primátora občanom tesne pred komunálnymi voľbami sa stratil v zabudnutí. Po poslednom odmietnutí premrštenej ceny 160 miliónov Sk mestským zastupiteľstvom, požadovanej investorom, jedinou reakciou zástupcu mesta bolo vyhlásenie, že sa pokúsi vybaviť, aby v parku, konkrétne v tom, čo z neho ostane, zostalo čo najviac zelene. Keby si prezrel projekt parku, zistil by, že nie je čo vybavovať.
Rok 2005

– 2005 • predĺženie kladného Záväzného stanoviska magistrátu, pre firmu ZIPP /STRABAG/, stále pre investičný zámer firmy AXEFIN
– 2005 • ZIPP/STRABAG podáva na MŽP Zámer na výstavbu – MŽP považuje napriek negatívnym stanoviskám a nedostatkom v zámere zámer akceptuje a vydáva negatívne stanovisko k stavbe ale nenariaďuje vypracovanie správy o hodnotení vplyvu stavby na ž.p. OI sa odvoláva na MŽP, ktoré postoj odboru v súčasnej dobe preveruje. Stavba je iná než je tá ku ktorej vydal Magistrát kladné záväzné stanovisko.
– 2005 • žiadosť ZIPP/STRABAG/ o výrub 92 zo 120 stromov v parku
– 2005 • žiadosť OI o stavebnú uzáveru park na Belopotockého
– 2005 • prerušené konanie o výrube do doriešenia stavebnej uzávery

 

Kontakt:
OZ- Občianska iniciatíva za zachovanie životného prostredia v Starom Meste,
Björrnsonova 2, 811 05 Bratislava, www.park.estranky.sk
Ing. Koloman Prónay, predseda, 0905285772, pronay@orangemail.sk
Soňa Párnická, tajomník, 0903846193, 02/52498379, sonapr@stonline.sk
Mgr. Maria Kolikova, advokátka, 02/5441 9234, kolikova@kolikova.sk

… a členovia-rebeli…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *