Pedagogické pôsobenie (od roku 2005 dodnes):
2023/2024 (19. rok pedagogickej praxe, 4. rok na funkčnom mieste docent, 2. rok ako garant KS)
 • Operné štúdio 1-10  – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny a literatúra spevu 1-4 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny sólovej piesne 1-4  – Oddelenie komornej hry (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-6 – Katedra scénografie, Katedra bábkarskej tvorby (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Analýza operného diela – Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
2022/2023 (18. rok pedagogickej praxe, 3. rok na funkčnom mieste docent, 1. rok ako garant KS)
 • Operné štúdio 1-10  – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny a literatúra spevu 1-4 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-6 – Katedra scénografie, Katedra bábkarskej tvorby (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Analýza operného diela – Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
Predmety pre doktorandov v 2022/2023 (11. rok pedagogickej praxe s doktorandmi):
 • Mgr. Daniel Čapkovič- Katedra spevu HTF VŠMU
 • Mgr. art. Veronika Gregušová- Katedra spevu HTF VŠMU
 • Mgr. art. Terézia Kružliakova – Katedra spevu HTF VŠMU
2021/2022 (17. rok pedagogickej praxe, 2. rok na funkčnom mieste docent)

 • Operné štúdio 1-10 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny a literatúra spevu 1-4 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-6 – Katedra scénografie, Katedra bábkarskej tvorby (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Analýza dramatického textu 5 – Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
2020/2021 (16. rok pedagogickej praxe, 1. rok na funkčnom mieste docent)

 • Operné štúdio 1-10 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny a literatúra spevu 1-4 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-6 – Katedra scénografie, Katedra bábkarskej tvorby (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Analýza dramatického textu 5- Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)

Predmety pre doktorandov v 2020/2021 (10. rok pedagogickej praxe s doktorandmi):

 • Oratórium vrcholného viedenského klasicizmu ako hudobný druh a umelecké dielo 3+4 (Mgr. art. Renata Bicánková) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
2019/2020 (15. rok pedagogickej praxe)

 • Operné štúdio 1-10 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny a literatúra spevu 1-4 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Hudobná dramaturgia – Opera a javiskové hudobné formy – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-6 – Katedra scénografie, Katedra bábkarskej tvorby (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Analýza dramatického textu 5- Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Svet opery 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
 • Dejiny výtvarného umenia 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)

Predmety pre doktorandov v 2019/2020 (9. rok pedagogickej praxe s doktorandmi):

 • Oratórium vrcholného viedenského klasicizmu ako hudobný druh a umelecké dielo 1+2 (Mgr. art. Renata Bicánková) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
2018/2019 (14. rok pedagogickej praxe)
 • Operné štúdio 1-10 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny a literatúra spevu 1-4 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Hudobná dramaturgia – Opera a javiskové hudobné formy – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-6 – Katedra scénografie, Katedra bábkarskej tvorby (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Analýza dramatického textu 5- Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Svet opery 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
 • Dejiny výtvarného umenia 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)

Predmety pre doktorandov v 2018/2019 (8. rok pedagogickej praxe s doktorandmi):

 • Vývoj veristického vokálneho štýlu 3+4 (Mgr. art. Adriana Kohútková) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
2017/2018 (13. rok pedagogickej praxe)

 • Operné štúdio 1-10 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny a literatúra spevu 1-4 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Hudobná dramaturgia – opera a javiskové hudobné formy – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-6 – Katedra scénografie, Katedra bábkarskej tvorby (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Analýza dramatického textu 5- Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Úvod do dejín výtvarného umenia – Katedra réžie a dramaturgie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Svet opery 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
 • Dejiny výtvarného umenia 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)

Predmety pre doktorandov v 2017/2018 (7. rok pedagogickej praxe s doktorandmi):

 • Vývoj sólovej piesne v štýle belkanta v 17. až 19. storočí 1+2 (Mgr. art. Stanislava Maggioni) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Vývoj veristického vokálneho štýlu 1+2 (Mgr. art. Adriana Kohútková) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
2016/2017 (12. rok pedagogickej praxe)

 • Operné štúdio 1-10 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny a literatúra spevu 1-4 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Hudobná dramaturgia – opera a javiskové hudobné formy – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Teória a dramaturgia hudobného divadla (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-6 – Katedra scénografie, Katedra bábkarskej tvorby (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Analýza dramatického textu 5- Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Úvod do dejín výtvarného umenia – Katedra réžie a dramaturgie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Svet opery 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
 • Dejiny výtvarného umenia 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
2015/2016 (11. rok pedagogickej praxe)

 • Operné štúdio 1-10 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny a literatúra spevu 1-4 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Hudobná dramaturgia – opera a javiskové hudobné formy – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-6 – Katedra scénografie, Katedra bábkarskej tvorby (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Analýza dramatického textu 5- Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Úvod do dejín výtvarného umenia – Katedra réžie a dramaturgie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Svet opery 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
 • Dejiny výtvarného umenia 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)

Predmety pre doktorandov v 2015/2016 (6. rok pedagogickej praxe s doktorandmi):

 • Vokálne špecifiká koncertnej árie v 18. storočí (Mgr. art. Blanka Jílková) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
2014/2015 (10. rok pedagogickej praxe)

 • Operné štúdio 1-10 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny a literatúra spevu 1-4 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Hudobná dramaturgia – opera a javiskové hudobné formy – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-6 – Katedra scénografie, Katedra bábkarskej tvorby (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Analýza dramatického textu – Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Svet opery 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
 • Dejiny výtvarného umenia 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)

Predmety pre doktorandov v 2014/2015 (5. rok pedagogickej praxe s doktorandmi):

 • Vokálne špecifiká koncertnej árie v 18. storočí (Mgr. art. Blanka Jílková) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
2013/2014 (9. rok pedagogickej praxe)

 • Operné štúdio 1-10 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny a literatúra spevu 1-4 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Hudobná dramaturgia – autorská tvorba (Dramatické javiskové hudobné formy) – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-6 – Katedra scénografie, Katedra bábkarskej tvorby (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Analýza dramatického textu – Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Svet opery 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
 • Dejiny výtvarného umenia 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)

Predmety pre doktorandov v 2013/2014 (4. rok pedagogickej praxe s doktorandmi):

 • Dejiny umenia (Mgr. art. Jana Bílková) – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery (Mgr. art. Magdaléna Čaprdová) – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Operné štúdio (Mgr. art. Magdaléna Čaprdová) – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)

2012/2013 (8. rok pedagogickej praxe)

 • Operné štúdio 1-10 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny a literatúra spevu 1-4 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Hudobná dramaturgia – autorská tvorba (Dramatické javiskové hudobné formy) – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-6 – Katedra scénografie, Katedra bábkarskej tvorby (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Analýza dramatického textu – Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery – Katedra teórie a dejín umenia (Vysoká škola výtvarných umení)
 • Svet opery 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
 • Dejiny výtvarného umenia 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)

Predmety pre doktorandov v 2012/2013 (3. rok pedagogickej praxe s doktorandmi):

 • Dejiny umenia (Mgr. art. Jana Bílková) – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Operné štúdio (Mgr. art. Magdaléna Čaprdová) – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)

2011/2012 (7. rok pedagogickej praxe)

 • Operné štúdio 1-10 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny a literatúra spevu 1-4 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny opery 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-6 – Katedra scénografie, Katedra bábkarskej tvorby (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Analýza dramatického textu – Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Divadelný priestor a hudba – Katedra teórie a dejín umenia (Vysoká škola výtvarných umení)
 • Svet opery 1-3 – Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
 • Dejiny výtvarného umenia 1-3 –Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)

Predmety pre doktorandov 2011/2012 (2. rok pedagogickej praxe s doktorandmi

 • Analýza a interpretácia hudobnodramatickej postavy (Mgr. art. Aneta Mihályová) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia (Mgr. art. Jana Bílková) – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)

2010/2011 (6. rok pedagogickej praxe)

 • Operné štúdio 1-10 – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia 1-4 – Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Analýza dramatického textuKatedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Divadelný priestor a hudbaKatedra teórie a dejín umenia (Vysoká škola výtvarných umení)
 • Svet opery I.-III.Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
 • Dejiny výtvarného umenia I.-II. –  Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)

Predmety pre doktorandov 2010/2011 (1. rok pedagogickej praxe s doktorandmi):

 • Analýza a interpretácia hudobnodramatickej postavy (Mgr. art. Aneta Mihályová) – Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Dejiny umenia (Mgr. art. Jana Bílková) – Katedra tanečnej tvorby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)

2009/2010 (5. rok pedagogickej praxe)

 • Operné štúdio 1-10 Katedra spevu (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)
 • Analýza dramatického textu Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Svet opery I.-III- Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)
 • Dejiny výtvarného umenia I. Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)

2008/2009 (4. rok pedagogickej praxe)

 • Analýza dramatického textu Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Svet opery I.-II. Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)

2007/2008 (3. rok pedagogickej praxe)

 • Analýza dramatického textu Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Svet opery I. Univerzita tretieho veku (Univerzita Komenského)

2006/2007 (2. rok pedagogickej praxe)

 • Analýza dramatického textu Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)
 • Bakalárska práca Katedra teórie hudby (Hudobná a tanečná fakulta VŠMU)

2005/2006 (1. rok pedagogickej praxe)

 • Analýza dramatického textu Katedra scénografie (Divadelná fakulta VŠMU)

 +++

Pedagogická asistencia pri predmetoch Katedre teórie hudby počas internej ašpirantúry:

2007/2008 (3. ročník interného doktorandského štúdia)

 • Operné štúdio (hlavný pedagóg: doc. PhDr. Pavol Smolík)
 • Dejiny hudby III.-Klasicizmus (hlavný pedagóg: PhDr. Ľudmila Michalková, PhD.)
 • Dejiny hudby IV.-Hudba 19. storočia (hlavný pedagóg: PhDr. Ľudmila Michalková, PhD.)

2006/2007 (2. ročník interného doktorandského štúdia)

 • Dejiny hudby III.-Klasicizmus (hlavný pedagóg: PhDr. Ľudmila Michalková, PhD.)
 • Dejiny hudby IV.-Hudba 19. storočia (hlavný pedagóg: PhDr. Ľudmila Michalková, PhD.)
 • Hudobná literatúra (hlavný pedagóg: PhDr. Ľudmila Michalková, PhD.)
 • Estetika hudby (hlavný pedagóg: PhDr. Ľudmila Michalková, PhD.)
 • Seminár teórie hudobného umenia (hlavný pedagóg: PhDr. Ľudmila Michalková, PhD.)

2005/2006 (1. ročník interného doktorandského štúdia)

 • Dejiny hudby III.-Klasicizmus (hlavný pedagóg: PhDr. Ľudmila Michalková, PhD.)
 • Dejiny hudby IV.-Hudba 19. storočia (hlavný pedagóg: PhDr. Ľudmila Michalková, PhD.)
 • Dejiny opery (hlavný pedagóg: doc. PhDr. Miloslav Blahynka, PhD.)

 +++

Sumár:

 • pedagogické pôsobenie v o. z. Theatrica: od 2012/2013 doteraz (11 akademických rokov)
 • pedagogické pôsobenie pre doktorandov Hudobnej fakulte VŠMU: od 2010/2011 doteraz (13 akademických rokov)
 • pedagogické pôsobenie na Univerzite tretieho veku Univerzity Komenského: 2007/2008-2019/2020 (spolu 13 akademických rokov)
 • pedagogické pôsobenie na Hudobnej fakulte VŠMU: od 2006/2007 doteraz (17 akademických rokov)
 • pedagogické pôsobenie na Divadelnej fakulte VŠMU: od 2005/2006 doteraz (18 akademických rokov)
 • prvý verejný pedagogický výstup v plenéri: 27. januára 2006 (250. výročie narodenia W. A. Mozarta), Viedeň